DROIT PENAL


New Criminal Code in Belgium: what corporates should expect? (2/5)

New Criminal Code in Belgium: what corporates should expect? (2/5)
08/09/2021

The present newsletter is the second issue of a series of five, which will explore the large piece of legislation recasting the Belgian Criminal Code.

Read more
New Criminal Code in Belgium: what corporates should expect?

New Criminal Code in Belgium: what corporates should expect?
06/08/2021

The present newsletter is the first issue of a series of five, which will explore the large piece of legislation recasting the Belgian Criminal Code. Our two first issues will discuss the general spirit of the reform

Read more
New Criminal Code in Belgium: what corporates should expect?

New Criminal Code in Belgium: what corporates should expect?
06/08/2021

The present newsletter is the first issue of a series of five, which will explore the large piece of legislation recasting the Belgian Criminal Code. Our two first issues will discuss the general spirit of the reform

Read more
Criminal liability of directors – the blind spot

Criminal liability of directors – the blind spot
29/03/2021

In addition to the specific criminal liability that directors incur for certain acts that they themselves commit in this capacity, they are increasingly at risk of being prosecuted as participants in offences committed by or within the company.

Read more
La législation anti-blanchiment : plus, plus large et plus stricte

La législation anti-blanchiment : plus, plus large et plus stricte
18/09/2020

Depuis le 15 août 2020, diverses modifications à la législation relative à la prévention du blanchiment sont applicables. Ces changements méritent une attention particulière : la loi prévoit dorénavant plus d'obligations, pour un groupe d'assujettis plus large et avec un degré de sanctions plus élevé.

Read more
Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet
16/06/2020

In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens) uit over de zogenaamde (fiscale) Antigoon-leer en komt tot het besluit dat het in het kader van een strafprocedure onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal alsnog gebruikt kan worden voor de fiscale naheffing.

Read more
Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet
16/06/2020

In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens) uit over de zogenaamde (fiscale) Antigoon-leer en komt tot het besluit dat het in het kader van een strafprocedure onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal alsnog gebruikt kan worden voor de fiscale naheffing.

Read more
Politie mag duim verdachte op smartphone plaatsen om deze te ontgrendelen

Politie mag duim verdachte op smartphone plaatsen om deze te ontgrendelen
07/03/2019

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 28 februari 2019 een interessante uitspraakgedaan. Volgens deze uitspraak mag de politie de duim van een verdachte op een smartphone plaatsen om deze te ontgrendelen en de gegevens die daarop staan veilig te stellen voor het onderzoek.

Read more
De vervolging van fiscale misdrijven anno 2019: wetswijzigingen op komst!

De vervolging van fiscale misdrijven anno 2019: wetswijzigingen op komst!
14/02/2019

Overtredingen van de fiscale wetsbepalingen kunnen, voor zover ze met bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden zijn begaan, strafrechtelijk gesanctioneerd worden. Dergelijke fiscale inbreuken kunnen derhalve zowel door de fiscus onderzocht als door het gerecht vervolgd worden.

Read more
Réformes du droit de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge

Réformes du droit de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge
11/12/2018

La loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales est entrée en vigueur dans l’ordre juridique belge depuis le 30 juillet 2018.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network