Pensions complémentaires


Extension of supplementary pension rights to all employees

Extension of supplementary pension rights to all employees
26/07/2018

Today, the introduction and financing of an occupational pension scheme is a decision taken by the employer, at company level or via an industry collective labour agreement.

Read more
Mrs. Marga Caproni

Tip 5: Voor bedienden wel, voor arbeiders niet? Het discriminatieverbod in aanvullende pensioenen
09/07/2018

TIP 5

Kernpunten

-  Vanaf 2025 mag uw pensioenplan geen onderscheid meer maken op basis van de categorie arbeiders - bedienden.

-  Andere objectieve categoriee?n (kaderleden, handelsvertegenwoordigers) zijn wel nog toegestaan.

-  Ook planwijzigingen die u doorvoert vo?o?r 2025 kunnen onrechtmatig zijn wanneer zij een bestaand onderscheid vergroten.

Read more
Mrs. Marga Caproni

Belgian Workplace Pensions Act (“WAP”) changed on two important points
04/07/2018

Belgian Parliament has voted an act which will amend the Workplace Pensions Act (“WAP” in Dutch) on two important points.

Read more
Dutch wage tax exemption withdrawals affecting Belgian residents’ Dutch pension schemes

Dutch wage tax exemption withdrawals affecting Belgian residents’ Dutch pension schemes
16/02/2018

Since end of last year, about 1,300 pensioners who receive benefits of EUR 25,000 or more per annum under a Dutch pension scheme and who are resident in Belgium have been notified by the Dutch tax authorities that the exemption these pensioners enjoyed as regards Dutch wage tax withholding over such benefits is withdrawn effective 1 January 2018.

Read more
Loi portant des dispositions diverses du 30 septembre 2017

Loi portant des dispositions diverses du 30 septembre 2017
03/11/2017

La loi du 30 septembre 2017 portant des dispositions diverses en matière sociale prolonge jusqu’au 1er janvier 2019 le système provisoire de la « cotisation Wijninckx » de 1,5% institué en matière de pensions complémentaires ainsi que la mesure des primes d’innovation. Elle assimile les périodes d’intermissions des intérimaires occupés à durée indéterminée à des périodes d’activités pour les droits en matière de sécurité sociale.

Read more
Bij uittreding van de werknemer draait de werkgever altijd op voor de tekorten in de aanvullende pensioenregeling

Bij uittreding van de werknemer draait de werkgever altijd op voor de tekorten in de aanvullende pensioenregeling
09/05/2017

De werkgever die voorzien heeft in een aanvullend pensioen voor zijn werknemers, is bij “uittreding” van de werknemer uit die pensioenregeling, bv. bij het einde van diens arbeidsovereenkomst, gehouden de tekorten van de verworven reserves en die van de garanties aan te zuiveren. Dat bepaalt de Wet Aanvullende Pensioenen.

Read more
Buying back study years for your state pension - should you do it?

Buying back study years for your state pension - should you do it?
20/01/2017

There’s a lot of talk about buying back study years for your state pension. For some, it is particularly interesting. For others, it’s a loss. An increase in your gross pension can lead to an increase in your net pension, but this is not always the case. It is possible that an increase in your gross pension will result in the same or, even worse, a decreased net pension due to income taxes and social contributions!

Read more
Mrs. Alexia Hoste

Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering!
20/12/2016

Heel wat grote bedrijven maar ook KMO’s in Vlaanderen, hebben intussen wel één of meerdere aanvullende pensioenplannen afgesloten ten voordele van hun personeel. U misschien ook! U stort hierin netjes uw maandelijkse patronale premie, zodat bij het vertrek of het pensioen van een werknemer, u ervan uitgaat dat de verzekeraar de rest doet, en daarmee is de kous af…of niet? 

Read more
Quel taux garanti en assurance groupe en 2017?

Quel taux garanti en assurance groupe en 2017?
21/10/2016

Les employeurs, et leurs travailleurs, qui ont choisi d’avoir recours à une assurance de groupe pour leur plan de pension complémentaire bénéficient, s’ils ont opté pour la branche 21, d’un taux annuel garanti par l’assureur. La réglementation belge prévoit un taux maximum: la garantie de l’assureur ne peut aller au-delà de ce taux.

Read more
Mrs. Valérie Vuurstaek

Supplementary Pensions Act Reform
12/02/2016

On 18 December 2015, the Act guaranteeing the sustainability and social character of supplementary pensions and reinforcing the supplementary character vis-à-vis legal pensions has been published (the “Act of 18 December 2015”). This Act amends the Act of 28 April 2003 concerning supplementary pensions (WAP/LPC) (“Supplementary Pensions Act”) and entered into force as of 1 January 2016.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network