DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE


Services de garde : temps de travail ou temps de repos ?

Services de garde : temps de travail ou temps de repos ?
07/05/2021

Dans deux arrêts rendus le 9 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne propose des critères afin de déterminer le traitement des services de garde en droit du travail. 

Read more
Whistleblowing – A Guide to Compliance: Part 3

Whistleblowing – A Guide to Compliance: Part 3
04/05/2021

 A Guide to Compliance is intended to provide companies with a practical guide to help them comply with their obligations under the EU Whistleblower Directive.

Read more
Kunt gij niet een uur met mij waken? Wachttijd is arbeidstijd of rusttijd

Kunt gij niet een uur met mij waken? Wachttijd is arbeidstijd of rusttijd
30/04/2021

De uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten bestaat soms voor een groot deel uit wachten, bv. voor advocaten die hun beurt moeten afwachten om een zaak te pleiten. Maar terwijl advocaten zelf kunnen uitmaken of zij die tijd als arbeidstijd beschouwen (en aanrekenen) hebben werknemers en hun werkgevers dat niet in de hand: arbeidstijd is in die arbeidsverhoudingen een juridisch begrip. Bovendien gaat het in het kader van de Europese Arbeidstijdrichtlijn om een begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd in de lidstaten.

Read more
Verplichte vaccinatie op de werkvloer: vandaag gewogen en te licht bevonden

Verplichte vaccinatie op de werkvloer: vandaag gewogen en te licht bevonden
22/04/2021

Als algemeen principe geldt dat elke burger de vrije keuze heeft om zich al dan niet te laten vaccineren. In België wordt voor de gehele bevolking op vandaag slechts één vaccinatie verplicht, namelijk het vaccin tegen polio. Hoe zit dat nu in de arbeidsrelatie?

Read more
Brexit - 3 months into 2021 - recap on immigration and social security

Brexit - 3 months into 2021 - recap on immigration and social security
21/04/2021

With effect as of 1 January 2021, the coordination rules on social security for new cross-border employment situations between the UK and the EU are laid down in the Trade and Cooperation Agreement, which includes a Protocol on Social Security Coordination

Read more
Brexit - 3 months into 2021 - recap on immigration and social security

Brexit - 3 months into 2021 - recap on immigration and social security
21/04/2021

With effect as of 1 January 2021, the coordination rules on social security for new cross-border employment situations between the UK and the EU are laid down in the Trade and Cooperation Agreement, which includes a Protocol on Social Security Coordination

Read more
Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen
16/04/2021

Vlaamse aanmoedigingspremie voor mantelzorgers en drie nieuwe corona-bijdrageverminderingen voor bepaalde sectoren.

Read more
Mesures d’accompagnement complémentaires et prolongées en droit du travail en raison de la pandémie du Covid-19

Mesures d’accompagnement complémentaires et prolongées en droit du travail en raison de la pandémie du Covid-19
16/04/2021

Le 13 avril dernier, la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 a été publiée au Moniteur belge. Cette loi constitue un recueil de mesures de soutien dans différents domaines,

Read more
Do's and Don'ts for employers regarding COVID-19  vaccintation

Do's and Don'ts for employers regarding COVID-19 vaccintation
13/04/2021

The Belgian government’s vaccination campaign is finally coming up-to-speed. Employers are also eager to rapidly have a large number of their workers vaccinated to be able to work in a safe and healthy environment and resume business as usual.

Read more
CSSF circular on governance and security requirements for teleworking

CSSF circular on governance and security requirements for teleworking
13/04/2021

On 9 April 2021, the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the « CSSF »), the Luxembourg financial supervisory authority, adopted a circular 20/769 on governance and security requirements for supervised entities to perform tasks or activities through telework (the “Circular”)

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network