Droit des sociétés


M&A and GDPR – possible pitfalls when selling a business

M&A and GDPR – possible pitfalls when selling a business
16/07/2019

As the GDPR's implementation fades further from the rear view mirror, factoring data protection into a range of business activities, including in M&A, is the new normal. 

Read more
Les obligations UBO : également pour les sociétés, les associations et les fondations publiques

Les obligations UBO : également pour les sociétés, les associations et les fondations publiques
16/07/2019

En 2017, le législateur a introduit le registre UBO : un registre central reprenant des données relatives aux bénéficiaires effectifs de sociétés et autres entités juridiques belges.

Read more
Mr. Jens Debièvre

Overheidsbestuurders kunnen vanaf 1 januari 2020 niet langer zetelen middels (management)vennootschap
08/07/2019

Vanaf 1 januari 2020 geldt een wettelijk verbod voor vennootschappen, in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, om een mandaat met een publiek karakter op te nemen. Als gevolg daarvan kan een bestuurder, vanaf voornoemde datum, niet langer zetelen inde bestuursorganen van een overheidsvennootschap, -vereniging of -instelling middels een (management)vennootschap.

Read more
Het nieuwe vennootschapsrecht: flexibele overdracht van aandelen in de BV

Het nieuwe vennootschapsrecht: flexibele overdracht van aandelen in de BV
18/06/2019

Flexibilisering is één van de buzzwords in het nieuwe vennootschapsrecht: als aandeelhouder en bestuurder krijg je enorm veel mogelijkheden om jouw vennootschap te finetunen naar je wensen en noden. Oude dwingende regels zorgden ervoor dat je soms verplicht was om een vennootschapsvorm te kiezen die je werkzaamheden onder onaangename dwingende voorwaarden brachten of dat je gedwongen werd tot een oneigenlijk gebruik van een bepaalde vennootschapsvorm.

Read more
Investeerder in aantocht? Met het nieuwe vennootschapsrecht hou je de touwtjes in handen

Investeerder in aantocht? Met het nieuwe vennootschapsrecht hou je de touwtjes in handen
13/06/2019

Het was in het verleden gangbaar om bij de intrede van nieuwe vennoten, of dat nu een investeerder was of een nieuwe actieve vennoot, meteen ook een aandeelhoudersovereenkomst af te sluiten.

Read more
Finance durable: la FSMA publie son étude sur le respect par les sociétés cotées belges des obligations de publication d’une déclaration non financière (matières environnementales, sociales, droits de l’Homme, anti-corruption)

Finance durable: la FSMA publie son étude sur le respect par les sociétés cotées belges des obligations de publication d’une déclaration non financière (matières environnementales, sociales, droits de l’Homme, anti-corruption)
11/06/2019

Les sociétés cotées sur un marché réglementé au sein de l’Espace économique européen (EEE), les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et les organismes de liquidation (les « entités d’intérêt public ») d’une certaine taille sont tenues de publier annuellement une déclaration portant, entre autres, sur les incidences de leurs activités au regard de l’environnement, des aspects sociaux, de la lutte contre la corruption et du respect des droits de l’Homme. Les sociétés cotées doivent en outre publier une déclaration portant sur la diversité.

Read more
Has the ECJ just killed the Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision ?

Has the ECJ just killed the Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision ?
03/06/2019

The Belgian judicial restructuring procedure by transfer under judicial supervision (“PRJ 3 / WCO 3”) regulates the transfer of all or part of the debtor’s undertaking under the supervision of a judicial trustee.

Read more
Nieuwe regels bij de oprichting van een bv

Nieuwe regels bij de oprichting van een bv
28/05/2019

Eén van de grote vernieuwingen in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen is de soepelere regeling rond bv’s, onder meer wat betreft de opstart ervan. Zo heb je bijvoorbeeld geen startkapitaal meer nodig en heb je grotere keuzemogelijkheden in je statuten. Maar, het verdwijnen van het verplichte startkapitaal betekent uiteraard ook dat er nieuwe regels rond de opstart in de plaats zijn gekomen.

Read more
Nieuwe Corporate Governance Code voorgesteld

Nieuwe Corporate Governance Code voorgesteld
22/05/2019

Op 9 mei 2019 stelde de regering de nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 voor.  Deze nieuwe versie van de Corporate Governance Code vervangt de voorgaande versies uit 2004 en 2009.

Read more
Vennootschappen & verenigingen: Het WVV: enkele aandachtspunten bij het nieuwe recht

Vennootschappen & verenigingen: Het WVV: enkele aandachtspunten bij het nieuwe recht
19/05/2019

Sinds 1 mei 2019 heeft België twee wetboeken voor vennootschappen: het oude W. Venn. en het nieuwe WVV[i].  Beide wetboeken zullen vele jaren samen van kracht blijven als gevolg van de keuze van de wetgever voor een stapsgewijze inwerkingtreding van het WVV, dewelke gespreid wordt over verschillende jaren tot 2024. Men dient de komende jaren dus vertrouwd te zijn met de twee geldende wetboeken.

 

 

Read more

LexGO Network