DROIT COMMERCIAL ET DES SOCIETES


Mrs. Elke Janssens

Wake-Up Call for Dormant Companies
21/01/2019

As a rule, all Belgian companies are required to file annual financial statements. However, practice shows that this obligation is sometimes forgotten, especially by foreign parent companies who are unaware of the filing requirement for their Belgian subsidiaries.

Read more
A step towards a harmonised EU insolvency framework

A step towards a harmonised EU insolvency framework
16/01/2019

On 19 December 2018, the Council of the EU and the Parliament reached an agreement on the proposal for a directive on “preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures”.

Read more
Uiterlijk op 31 maart 2019 moeten alle uiteindelijke begunstigden van uw onderneming geregistreerd zijn!

Uiterlijk op 31 maart 2019 moeten alle uiteindelijke begunstigden van uw onderneming geregistreerd zijn!
21/12/2018

In de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering streeft de overheid maximale transparantie na. Daarom voert de wet van 19 september 2017 een identificatieverplichting in aan de hand van een centraal UBO-register.

Read more
Het UBO-register en de (i)vzw of stichting

Het UBO-register en de (i)vzw of stichting
17/12/2018

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten hebben doorgespeeld aan het centrale register. Deze bijdrage gaat dieper in op de implicaties van het UBO-register op (internationale) vzw’s en stichtingen en kadert in onze UBO-reeks.

Read more
Modernisation de la réglementation relative aux offres publiques d'acquisition

Modernisation de la réglementation relative aux offres publiques d'acquisition
14/12/2018

La loi et l'arrêté royal sur les offres publiques d'acquisition, ainsi que l'arrêté royal sur les offres publiques de reprise ont récemment été modifiés, notamment en vue de renforcer le rôle et l'indépendance de l'expert appelé à intervenir dans certaines offres.

Read more
Goede voornemens voor een (financieel) gezond jaar!

Goede voornemens voor een (financieel) gezond jaar!
11/12/2018

Veel ondernemingen laten het boekjaar gelijk lopen met het kalenderjaar. Bijgevolg worden na afsluiten van de met spijs en drank overgoten eindejaar periode elk jaar een handvol ondernemers geconfronteerd met een tweede kater wanneer het boekjaar wordt afgesloten en de balansen aan de algemene vergadering dienen te worden voorgelegd. Recente wijzingen in het insolventierecht zorgen ervoor dat u nog meer op uw hoede moet zijn.

Read more
Vernieuwing alom! Wat verandert er voor uw burgerlijke maatschap?

Vernieuwing alom! Wat verandert er voor uw burgerlijke maatschap?
10/12/2018

Recent zijn diverse nieuwe wetten van kracht geworden die een impact kunnen hebben op de burgerlijke maatschap. De meeste wijzigingen zijn een gevolg van de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht maar ook door de hervorming van het UBO-register zullen de maatschap en haar maten een groot deel van hun anonimiteit verliezen.

Read more
Mr. Marc D'hoore

In- en uittreding van aandeelhouders: nieuwe mogelijkheden
23/11/2018

Instappen als aandeelhouder in een vennootschap is een eenvoudige zaak. Uitstappen als aandeelhouder uit een vennootschap is vaak een ander paar mouwen en leidt vaak tot geschillen. Het nieuwe vennootschapsrecht voorziet in nieuwe mogelijkheden.?

Read more
Belgium to create new regulatory framework for MGAs

Belgium to create new regulatory framework for MGAs
23/11/2018

The Belgian regulator has published a draft law amending the law of 4 April 2014 on insurances, which will create a new regulatory framework for managing general agents (“MGAs”) in Belgium (“Proposal”). 

Read more
Coordination de certaines règles comptables

Coordination de certaines règles comptables
14/11/2018

Le législateur a réuni dans un seul arrêté royal les règles relatives à la tenue de la comptabilité des entreprises et des associations, à la conservation des livres et au plan comptable minimum normalisé (PCMN) 

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network