Droit des successions


Wil u net als Karl Lagerfeld uw erfenis nalaten aan uw huisdier?

Wil u net als Karl Lagerfeld uw erfenis nalaten aan uw huisdier?
28/02/2019

De modekoning Karl Lagerfeld is vorige week overleden. Volgens de gespecialiseerde pers liet hij (een deel van) zijn nalatenschap na aan zijn kat Choupette.

Read more
Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’?

Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’?
07/02/2019

Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking is getreden op 1 september 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een rechtszekere manier het eigen vermogen te verdelen tussen uw toekomstige erfgenamen via zogenaamde ‘erfovereenkomsten’. 

Read more
Mrs. Saskia Lust

Decreet modernisering erf-en schenkbelasting
30/07/2018

In het Belgisch Staatsblad is op 20 juli jl. het decreet gepubliceerd waarin de Vlaamse decreetgever de Vlaamse erf- en schenkbelasting moderniseert. 
De hervormde erf- en schenkbelasting treedt net als het vernieuwde federale erfrecht op 1 september 2018 in werking.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Tip 3 - Houd rekening met de nieuwe taks op effecten!
10/04/2018

TIP 3 - Kernpunten

-  De nieuwe effectentaks treft rekeningen vanaf 500.000 EUR.

-  Door schenkingen kan u de effectentaks ontwijken.

-  Ook met andere planningsinstrumenten wordt de effectentaks vermeden

Read more
Mrs. Saskia Lust

Akkoord inzake hervorming Vlaamse erfbelasting – vervolg
26/03/2018

In onze nieuwsbrief van 1 maart 2018 werd melding gemaakt van de hoofdlijnen van het akkoord van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 inzake de hervorming van de Vlaamse erfbelasting.

Read more
Exemption totale de droits de succession sur le logement familial - La Wallonie s’aligne sur les deux autres régions.

Exemption totale de droits de succession sur le logement familial - La Wallonie s’aligne sur les deux autres régions.
20/03/2018

Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier dernier du décret wallon du 13 décembre 2017 portant diverses modifications fiscales, la part nette dont le conjoint ou cohabitant légal hérite dans le logement familial est totalement exemptée de droits de succession en Région wallonne

Read more
Mrs. Saskia Lust

Akkoord inzake hervorming Vlaamse erfbelasting
01/03/2018

Op vrijdag 23 februari 2018 heeft de Vlaamse Regering een akkoord bereikt over de hervorming van de erfbelasting. Er zijn nog geen ontwerpteksten van nieuwe wetgeving. Bij de inhoud van deze nieuwsbrief wordt bijgevolg voorbehoud gemaakt. De hervorming zou in werking moeten treden op 1 september 2018, samen met het nieuwe erfrecht.

Read more
Il est temps de réévaluer votre planification familiale!

Il est temps de réévaluer votre planification familiale!
28/11/2017

Le droit des successions connaîtra bientôt d’importants changements. Les réserves seront par exemple modifiées, les règles en matière d’évaluation des donations changeront et certains pactes successoraux pourront être conclus. Ces modifications offriront davantage de possibilités notamment aux cohabitants de fait et aux familles recomposées.

Read more
Le droit successoral bientôt réformé ?

Le droit successoral bientôt réformé ?
29/06/2017

Le ministre de la Justice Koen Geens souhaite réformer le droit successoral en Belgique. Pour ce faire, un projet de loi a été déposé par le CD&V, la NVA, l’Open VLD et le MR le 25 janvier dernier. Par cette modification de loi, le législateur entend notamment donner une plus grande liberté au défunt de disposer de son patrimoine par voie de donation ou de legs, d’une part, en fixant la part réservataire à laquelle peuvent prétendre ses enfants à la moitié de la masse successorale fictive, quel que soit le nombre d’enfants, et, d’autre part, en modérant l’interdiction actuelle de conclure des pactes sur une succession non encore ouverte.

Read more
De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu?

De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu?
20/05/2017

Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het is algemeen geweten dat VLABEL sinds enige tijd heel wat beslissingen neemt die een impact hebben op successieplanning. En die beslissingen hebben tot veel commotie geleid. De commotie ontstond voornamelijk om drie redenen. Allereerst omdat de standpunten soms een wijziging waren van vroegere standpunten van de federale administratie. Ten tweede omdat sommige standpunten juridisch onjuist waren. Ten derde omdat bepaalde standpunten initieel ook invloed hadden op oude successieplanningen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network