Droit des obligations


Les dispositions générales et le droit des obligations du nouveau Code civil ont été adoptés

Les dispositions générales et le droit des obligations du nouveau Code civil ont été adoptés
28/03/2022

L’adoption de nouvelles dispositions en droit des obligations vont bon train : ce mardi 22 mars 2022, les nouveaux livres relatifs aux dispositions générales et aux obligations (Livres 1 et 5 du Code civil) 

Read more
Vordering tot staking van derde-medeplichtigheid aan contractbreuk

Vordering tot staking van derde-medeplichtigheid aan contractbreuk
28/09/2021

Ondernemingen vinden regelmatig opportuniteiten om met derden samen te werken aan voordeligere commerciële voorwaarden dan met hun bestaande partners. Eerder afgesproken voorwaarden kunnen worden uitgespeeld in onderhandelingen met derden om betere voorwaarden te bedingen.

Read more
Betere bescherming voor kmo’s: verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn

Betere bescherming voor kmo’s: verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn
20/08/2021

De Belgische wetgever heeft op 15 juli 2021 een nieuwe wet gestemd tot wijziging van de wet betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Na de eerdere wetswijziging in 2020 achtte de wetgever een verdere aanscherping van de regels gewenst.

Read more
Clause d’élection de for et choix de la loi applicable : bien plus que des clauses-types

Clause d’élection de for et choix de la loi applicable : bien plus que des clauses-types
01/07/2021

Vous concluez, en tant que distributeur belge, un nouveau partenariat avec un fournisseur italien de vélos de course pour la distribution de ces produits en Belgique. Le projet de contrat que vous recevez du fournisseur précise que le droit italien s'applique au contrat et que les tribunaux de Milan sont compétents en cas de litige entre les parties. Cela vous semble absurde, d'autant plus que les produits sont livrés en Belgique et sont principalement vendus à des amateurs de cyclisme belges. Toutefois, vous ne voulez pas inutilement courroucer votre fournisseur et vous demandez conseil à votre département juridique.

Read more

Le recouvrement des créances hospitalières
28/09/2020

Bien que la matière de recouvrement des créances – tout en paraissant simple – touche à de nombreux aspects juridiques, la présente contribution n’a pas pour objectif de dresser une étude exhaustive de toutes les conséquences découlant du recouvrement des créances hospitalières mais à exposer les questions les plus récurrentes en la matière.

Read more
L'impact du Covid-19 sur les contrats commerciaux : la clause de force majeure, bien plus qu'une clause type

L'impact du Covid-19 sur les contrats commerciaux : la clause de force majeure, bien plus qu'une clause type
11/07/2020

Vous êtes à la tête d'une grande chaîne commerciale avec des magasins implantés dans des endroits uniques aux quatres coins de l'Union européenne.

Read more
Covid-19 en Overeenkomsten

Covid-19 en Overeenkomsten
10/04/2020

Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is het vandaag voor veel contractspartijen vaak niet mogelijk of heel moeilijk om al hun contractuele verplichtingen na te komen. De vraag rijst of een contractspartij vroeg of laat van zijn contractuele verplichtingen kan worden bevrijd en wat de gevolgen hiervan zullen zijn.

Read more
De huidige coronacrisis: een (globale) overmachtssituatie?

De huidige coronacrisis: een (globale) overmachtssituatie?
08/04/2020

Vormt de huidige coronacrisis een (globale) overmachtssituatie vanuit juridisch oogpunt ?

Read more
Coronavirus: zelfstandige dienstverleners (managers en consultants)

Coronavirus: zelfstandige dienstverleners (managers en consultants)
27/03/2020

Steeds meer ondernemingen gaan al of niet verplicht in lockdown. Ook om de kosten te drukken doen zij voor hun werknemers beroep op tijdelijke werkloosheid. Niet zelden letterlijk naast deze werknemers staan echter heel wat consultants die buiten dit regime vallen, en die al of niet via een managementvennootschap en al of niet via een tussenpersoon diensten verlenen. Overmacht?

Read more
Supply chain disruption door het coronavirus. Een geval van overmacht?

Supply chain disruption door het coronavirus. Een geval van overmacht?
28/02/2020

Talrijke Chinese bedrijven zijn momenteel niet in staat hun leveringsverplichtingen na te komen t.a.v. hun (vaak buitenlandse) afnemers en dit als gevolg van de maatregelen van de Chinese overheid om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan (reisverbod, quarantaine, sluiting van douane, afgelast vliegverkeer, e.a..). Op 30 januari 2020 kondigde The China Council for the Promotion of International Trade aan dat zij “force majeure-certificates” ging uitgeven om Chinese bedrijven te ondersteunen bij betwistingen met hun cliënten wegens de staking van de leveringen.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network