Droit des obligations


Reform of the Civil Code

Reform of the Civil Code
13/07/2018

Out with the old and in with the new! After 214 years, the Belgian federal government has decided to update the Civil Code.

The reform will extend to the four main parts of the code, i.e. contract law, tort law, property law and the rules on evidence in civil matters.

Read more
Hoofdelijkheid onder de loep.

Hoofdelijkheid onder de loep.
01/06/2017

Overeenkomsten bevatten vaak juridische begrippen waarvan de draagwijdte niet altijd gekend is.  Hoofdelijkheid is daar een typisch voorbeeld van. We lezen vaak in overeenkomsten dat meerdere partijen zich ‘hoofdelijk verbinden’ tot prestatie X of Y. Omdat de betekenis niet altijd gekend is, wordt er dikwijls onvoldoende aandacht aan besteed. Nochtans kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Een kritische blik is noodzakelijk.

Read more
Spreken is zilver, zwijgen is goud…. Niet in het recht!

Spreken is zilver, zwijgen is goud…. Niet in het recht!
18/05/2017

Wilt u een succesvolle business uitbouwen, een aangename werkomgeving creëren, goede professionele relaties onderhouden? Dan hoeven wij u er niet van te overtuigen dat duidelijke communicatie wonderen kan doen.

Read more
De buitengerechtelijke ontbinding: springlevend ondanks een aarzelend Hof van Cassatie en een verdeelde doctrine.

De buitengerechtelijke ontbinding: springlevend ondanks een aarzelend Hof van Cassatie en een verdeelde doctrine.
11/01/2016

Hans Van Gompel en Wim Wijsmans deden een veldonderzoek naar de stand van zaken van de buitengerechtelijke ontbinding.

Read more
Beoordeling van een (geldig) niet-concurrentiebeding - Cassatie slaat een nieuwe weg in

Beoordeling van een (geldig) niet-concurrentiebeding - Cassatie slaat een nieuwe weg in
12/10/2015

Met haar arrest van 23 januari 2015 slaat het Hof van Cassatie een nieuwe weg in voor de beoordeling van een (geldig) niet-concurrentiebeding. Het Hof oordeelt immers dat – wanneer het beding één of twee geldigheidsvoorwaarden miskent – de rechter de mogelijkheid dient gelaten te worden om het beding te matigen, zodat het niet langer automatisch nietig dient verklaard te worden.

Read more
Confidentiality Agreements Are Not Data Processing Agreements

Confidentiality Agreements Are Not Data Processing Agreements
05/10/2015

Companies often rely on third parties to manage their websites, host databases, maintain their IT infrastructure, organize marketing campaigns, etc.

Read more
Mr. Pieter Van Aerschot

Elektronisch communiceren en contracteren: een volwaardig alternatief?
14/07/2015

De traditionele communicatiemiddelen worden steeds vaker vervangen door e-mail, sms en andere vormen van elektronische communicatie. Ook overeenkomsten worden steeds vaker via deze weg gesloten. Maar hebben dergelijke overeenkomsten wel dezelfde rechtsgevolgen?

Read more
Mr. Pieter Van Aerschot

Algemene voorwaarden op uw website: volstaat dit voor de toepassing ervan?
10/07/2015

De vereisten van snelheid en efficiëntie van het handelsverkeer hebben talrijke ondernemingen ertoe aangespoord om de voorwaarden op basis waarvan zij wensen te contracteren, vast te stellen in standaarddocumentatie: de algemene voorwaarden. Dit is niet anders bij het sluiten van contracten via elektronische weg. Wanneer worden deze algemene voorwaarden nu geacht aanvaard te zijn door uw medecontractant? Volstaat een vermelding op uw website? 

Read more
Mr. Erik Valgaeren

WP 29 document on a new co-operation procedure regarding contractual clauses
01/06/2015

Working Party ("WP 29") issued Working Document WP226. This document sets forth a co-operation procedure for issuing common opinions on contractual clauses that are considered compliant with the EC Model Clauses. Through this document the WP 29 wants to establish a more harmonized approach among the national data protection authorities ("DPAs") throughout the multiple jurisdictions of Europe in approving EU Model Clauses.

Read more
Precontractual information

Precontractual information
23/02/2015

Picture this: you started working with a new distributor a year ago. However, the sales have not really lived up to expectations. The distributor has already been heard grumbling to the effect that he never would have entered into the distribution agreement if he had been aware of the market forecasts at the time of the negotiations.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network