Droit des biens


La réforme du droit des biens est adoptée

La réforme du droit des biens est adoptée
05/02/2020

Ce 30 janvier 2020, la Chambre a adopté à l’unanimité une proposition de loi insérant un nouveau Livre 3 dans le Code civil, consacré au droit des biens. Cette étape s’inscrit dans le cadre du chantier global de modernisation du Code civil datant de 1804 après l’insertion, en 2019, d’un nouveau Livre 8 consacré à la preuve. 

Read more
Transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen: eindelijk rechtszekerheid?

Transacties van onroerende goederen door lokale en provinciale besturen: eindelijk rechtszekerheid?
09/10/2019

Reeds lange tijd bestaat er in de wetgeving en de rechtspraak onduidelijkheid over het verkopen van onroerende domeingoederen van een gemeente of van de provincie. Hoewel de Vlaamse Regering met haar omzendbrief van 12 februari 2010 reeds verduidelijkt had dat de openbare verkoop de algemene regel was en dat gemeente de beginselen van mededinging en transparantie dienen te respecteren, bleef een juridisch kader ontbreken.

Read more
Aandachtspunten bij de verkoop van grond met bouwverplichting: koppelverkoop

Aandachtspunten bij de verkoop van grond met bouwverplichting: koppelverkoop
10/09/2019

Vele kandidaat-bouwers komen in aanraking met het systeem van koppelverkoop. Dergelijke koppelverkoop komt erop neer dat geïnteresseerden enkel de bouwgrond kunnen kopen als ze zich contractueel ertoe verbinden om vervolgens (binnen een bepaalde termijn) hun woning te laten bouwen door de aangewezen aannemer, dikwijls de verkoper van de grond zelf (een bouwpromotor of sleutel-op-de-deur firma) op straffe van het betalen van een vergoeding bij niet-naleving.

Read more
Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.

Verkoop van onroerend goed? Doe het meteen goed! Verscherpte regels naar aanleiding van het Decreet Lokaal Bestuur.
10/06/2019

Lokale besturen zoals gemeenten, OCMW's en eredienstendiensten, maar ook provincies beschikken vaak over heel wat patrimonium. Doch kunnen zij niet zonder meer daden van beheer of beschikking stellen aangaande dat patrimonium. Ze zijn immers gebonden aan diverse regels, beginselen en procedures. Deze werden nog net voor de regeringswisseling aangescherpt.

Read more
Mr. Pieter De Bock

Flemish asbestos decree : Impact on real estate transactions and new requirments for property owners
24/04/2019

On 20 March 2019, the Flemish Parliament approved a decree on asbestos management (the "Asbestos Decree"). 

Read more
Bientôt la consécration d’une propriété perpétuelle de volumes ?

Bientôt la consécration d’une propriété perpétuelle de volumes ?
19/04/2019

Le législateur belge a entrepris de réformer fondamentalement le Code civil. La question de la superposition de volumes les uns au-dessus des autres est une question qu’il se devait d’aborder à cette occasion.

Read more
Projet de loi portant réforme du droit des biens déposé à la Chambre

Projet de loi portant réforme du droit des biens déposé à la Chambre
10/12/2018

Le projet de loi portant réforme du droit des biens a été déposé au Parlement. Le projet de loi a pour objet de remplacer le Livre II du Code Civil (qui deviendra désormais le livre III) , mais intègre dans un même mouvement un tas d'autres lois spécifiques dans le Code Civil, telles que les lois sur le droit de superficie et le droit d'emphytéose du 10 janvier 1824 et les articles 1 à 11 de la Loi hypothécaire.

Read more
Mr. Wouter Neven

Réforme de la loi sur la copropriété: allégement des statuts et règlement d’ordre intérieur obligatoire
10/11/2018

Tout immeuble ou groupe d'immeubles tombant sous l’application de la loi sur la copropriété doit faire l’objet d’un acte de base, d’un règlement de copropriété (ensemble "les statuts"), et à partir du 1erjanvier 2019, également d’un règlement d’ordre intérieur 

Read more
Minder kopzorgen voor mede-eigenaars én syndicus dankzij nieuw appartementsrecht

Minder kopzorgen voor mede-eigenaars én syndicus dankzij nieuw appartementsrecht
04/10/2018

Heel wat appartementsgebouwen in België zijn erg verouderd en moeten de komende jaren gemoderniseerd of aangepast worden aan de geldende normen inzake woonkwaliteit. 

Read more
Reform of the Civil Code

Reform of the Civil Code
13/07/2018

Out with the old and in with the new! After 214 years, the Belgian federal government has decided to update the Civil Code.

The reform will extend to the four main parts of the code, i.e. contract law, tort law, property law and the rules on evidence in civil matters.

Read more

LexGO Network