Droit de la construction


Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw – voornaamste aandachtspunten en kritieken

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw – voornaamste aandachtspunten en kritieken
28/06/2019

Aannemers, architecten en andere ‘dienstverleners in de bouwsector’ (in de praktijk vnl. studiebureaus) moeten zich sedert de inwerkingtreding van de zgn. Wet Peeters-Borsus d.d. 1 juli 2018 verplicht verzekeren inzake woningbouw voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot gebreken die de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengen.

Read more
Het nieuw appartementsrecht: naar een vlottere en eerlijkere besluitvorming

Het nieuw appartementsrecht: naar een vlottere en eerlijkere besluitvorming
14/03/2019

België heeft heel wat verouderde appartementsgebouwen en dit leidt meer en meer tot problemen. Om de woonkwaliteit van de bewoners te garanderen, zijn een resem aan moderniseringswerken nodig.

Read more
Cinq changements relatifs à l’immobilier depuis le 1er janvier 2019

Cinq changements relatifs à l’immobilier depuis le 1er janvier 2019
10/01/2019

Depuis le 1er janvier 2019, beaucoup de choses ont changé pour les copropriétaires d'un immeuble à appartements. Les nouvelles règles relatives à la copropriété résolvent un certain nombre de goulots d'étranglement et de conflits de l'ancienne loi.

Read more
Bouwen op grond van je partner: deze maatregelen treft u het best op voorhand

Bouwen op grond van je partner: deze maatregelen treft u het best op voorhand
24/12/2018

Het is een vaak voorkomende problematiek tussen feitelijke en wettelijke samenwoners, maar ook tussen gehuwden, onder het stelsel van scheiding van goederen: één van de partners bezit een grond en men bouwt hier samen een woning op. Deze woning wordt betaald met gelden van beide partners. Nadien gaat men uit elkaar en speelt de vraag naar eigendom en/of vergoeding. 

Read more
Verplichte verzekering voor aannemers is in werking getreden vanaf 01.07.2018

Verplichte verzekering voor aannemers is in werking getreden vanaf 01.07.2018
01/08/2018

Met de ‘Wet Peeters’ (wet van 31 mei 2017) is vanaf 1 juli 2018 nu ook elke aannemer en ‘andere dienstverleners’ wiens tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken in de zin van artikel 1792 en  2270 BW in het gedrang kan komen, wettelijk verplicht zich daarvoor te verzekeren.

Read more
Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe

Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe
26/05/2018

In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van opschortende voorwaarden die gaan over de informatieplicht met betrekking tot de bodem van een onroerend goed. Het principe van de opschortende voorwaarde gekoppeld aan het verkrijgen van een bodemattest wordt aanvaard, maar de uitwerking dient in lijn te zijn met de doelstelling van het Bodemdecreet.

Read more
Woningbouw - aansprakelijkheidsverzekering wordt ook verplicht voor aannemers en andere dienstverleners!

Woningbouw - aansprakelijkheidsverzekering wordt ook verplicht voor aannemers en andere dienstverleners!
03/07/2017

Op 9 juni 2017 werd de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  De wet streeft een dubbel doel na: enerzijds wil de wet een einde maken aan de discriminatie die werd vastgesteld door het Grondwettelijk Hof en waarbij slechts één bouwpartner wettelijk verplicht is om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te gaan, en anderzijds wil de wet de bouwmarkt beter reguleren en de verschillende spelers op de markt beter beschermen. 

Read more
Syndicus registreren brengt overheid 15,5 miljoen euro op. Platte belasting of noodzakelijke verandering?

Syndicus registreren brengt overheid 15,5 miljoen euro op. Platte belasting of noodzakelijke verandering?
06/04/2017

Vanaf 1 april 2017 moeten appartementsbewoners hun syndicus verplicht registreren. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Minister van Middenstand Willy Borsus (MR) willen hiermee bewoners het gevoel geven dat zij en hun woning in goede handen zijn. Daarnaast is het een signaal van de ministers naar de professionele syndici om hun beroep terug wat erkenning te geven. Want elk jaar daalt het aantal professionele beheerders terwijl er telkens maar appartementen bijkomen.

Read more
“Bimmen”: Enkele juridische aandachtspunten.

“Bimmen”: Enkele juridische aandachtspunten.
19/01/2017

Samenwerken in de bouwsector wint de laatste jaren erg aan belang. In een vorig artikel werd het concept ‘samenwerken in bouwteam’ reeds toegelicht. In deze aflevering zullen enkele juridische aandachtspunten bij het werken met een Bouw Informatie Model (in het Engels: “Building Information Model”), of kortweg BIM, worden besproken.

Read more
Aannemer moet niet enkel informeren, maar (soms) ook waarschuwen en reageren!

Aannemer moet niet enkel informeren, maar (soms) ook waarschuwen en reageren!
11/12/2016

De informatieplicht van de aannemer betekent in de eerste plaats het verschaffen van informatie inzake de aannemingsovereenkomst. Deze informatieplicht strekt zich echter nog verder uit tot een actieve raadgevings- en begeleidingsplicht, hetgeen desgevallend zelfs een waarschuwings- of reactieplicht in hoofde van de aannemer met zich meebrengt.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network