DROIT CIVIL


Mr. Wouter Neven

Louer votre appartement à des touristes : pas toujours une idée simple !
16/11/2018

Dans presque toutes les grandes villes (Bruxelles, Paris, Amsterdam,...), la location d'appartements via des plates-formes internet (Airbnb, 9 flats, ...) est une pratique répandue.

Read more
Mr. Wouter Neven

Réforme de la loi sur la copropriété: allégement des statuts et règlement d’ordre intérieur obligatoire
10/11/2018

Tout immeuble ou groupe d'immeubles tombant sous l’application de la loi sur la copropriété doit faire l’objet d’un acte de base, d’un règlement de copropriété (ensemble "les statuts"), et à partir du 1erjanvier 2019, également d’un règlement d’ordre intérieur 

Read more
Wat u zeker moet weten als u een pop-up in Wallonië wilt openen

Wat u zeker moet weten als u een pop-up in Wallonië wilt openen
02/11/2018

Handelshuur is sinds de 6e staatshervorming een regionale materie. Dat betekent dat de regels kunnen verschillen van gewest tot gewest. Het Vlaams Gewest boog zich al over het fenomeen van de pop-ups en nam in dit domein al regelgevend initiatief. 

Read more
Legal obstacles for the conclusion of electronic contracts removed from 20 October 2018

Legal obstacles for the conclusion of electronic contracts removed from 20 October 2018
22/10/2018

Up until recently,  many different definitions of ‘electronic signature’ and ‘durable data carrier’ circulated in a number of different laws, which lead to confusion and legal uncertainty. One of the typical problems under Belgian law was the fact that real estate could not be sold electronically, leading to disputes around sales of real estate property that were deemed invalid because the confirmation by the buyer or the seller had been given only on a digital carrier rather than on a paper sqles agreement. The Law of 20 September 2018 now creates a coordinated and coherent terminology and leads to legal harmonization, thuis eliminating a number of barriers for the valid conclusion of electronic contracts.

Read more
De Raad van State vernietigt het standpunt van VLABEL inzake de gesplitste aankoop van een onroerend goed en de gesplitste inschrijving van effecten: de Nederlandse kaasroute voor een voorafgaande schenking ligt weer open!

De Raad van State vernietigt het standpunt van VLABEL inzake de gesplitste aankoop van een onroerend goed en de gesplitste inschrijving van effecten: de Nederlandse kaasroute voor een voorafgaande schenking ligt weer open!
18/10/2018

De Raad van State heeft in het arrest van 12 juni 2018 het standpunt nr.15004 van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd inzake de gesplitste aankoop van onroerende goederen en de gesplitste inschrijving van effecten.

Read more
The Walloon Region - Housing Reform

The Walloon Region - Housing Reform
05/10/2018

As a result of the 6th state reform, the regions are now responsible for residential leases. In this regard, a decree to integrate residential lease policy into Walloon law was adopted on 15 March 2018 and entered into force on 1 September 2018. 

Read more
Minder kopzorgen voor mede-eigenaars én syndicus dankzij nieuw appartementsrecht

Minder kopzorgen voor mede-eigenaars én syndicus dankzij nieuw appartementsrecht
04/10/2018

Heel wat appartementsgebouwen in België zijn erg verouderd en moeten de komende jaren gemoderniseerd of aangepast worden aan de geldende normen inzake woonkwaliteit. 

Read more
Mr. Wouter Neven

Fumée blanche en matière de location immobilière soumise à la tva : principes du projet de loi
27/09/2018

Il y a enfin clarté sur la réforme du système de tva en matière de location immobilière. Pendant le contrôle budgétaire du 24 et 25 mars 2018, le conseil fédéral des ministres a approuvé un système de taxation optionnel en matière de location de biens immeubles par nature.

Read more
Verplichte verzekering voor aannemers is in werking getreden vanaf 01.07.2018

Verplichte verzekering voor aannemers is in werking getreden vanaf 01.07.2018
01/08/2018

Met de ‘Wet Peeters’ (wet van 31 mei 2017) is vanaf 1 juli 2018 nu ook elke aannemer en ‘andere dienstverleners’ wiens tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken in de zin van artikel 1792 en  2270 BW in het gedrang kan komen, wettelijk verplicht zich daarvoor te verzekeren.

Read more
Mrs. Saskia Lust

Decreet modernisering erf-en schenkbelasting
30/07/2018

In het Belgisch Staatsblad is op 20 juli jl. het decreet gepubliceerd waarin de Vlaamse decreetgever de Vlaamse erf- en schenkbelasting moderniseert. 
De hervormde erf- en schenkbelasting treedt net als het vernieuwde federale erfrecht op 1 september 2018 in werking.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network