DROIT CIVIL


Pachtwetgeving gewijzigd in het Waalse Gewest

Pachtwetgeving gewijzigd in het Waalse Gewest
13/01/2020

Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake huur (waaronder ook pacht) overgeheveld naar de gewesten. Wallonië maakte gebruik van deze bevoegdheidsoverdracht en voerde met het decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van verscheidene wetgevingen inzake pacht (BS 8 november 2019) heel wat wijzigingen door aan verscheidene bepalingen van de bestaande Pachtwet.

Read more
Vastgoedcontracten en bouwovertredingen: altijd nietig? Het Hof van Cassatie mildert.

Vastgoedcontracten en bouwovertredingen: altijd nietig? Het Hof van Cassatie mildert.
10/01/2020

In een kort arrest van 7 november 2019 (AR C.19.0061.N) casseerde het Hof van Cassatie een arrest van het hof van beroep te Antwerpen waarin een overeenkomst tot het oprichten van de woning en de bijhorende garage in strijd met de stedenbouwkundige vergunning absoluut nietig werd verklaard. Volgens het Hof van Cassatie bestaat er geen rechterlijk automatisme om een overeenkomst, die in strijd is met een rechtsregel van openbare orde, met absolute nietigheid te sanctioneren.

 

Read more
Le nouveau droit de la preuve : qu'est-ce que cela signifie pour votre entreprise ?

Le nouveau droit de la preuve : qu'est-ce que cela signifie pour votre entreprise ?
27/12/2019

La nouvelle règlementation sur le droit de la preuve entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2020. Cela semble peut-être loin, mais il est toujours intéressant de savoir comment il faudra gérer de manière optimale vos éléments de preuve et à quoi vous devrez prêter attention dans des cas spécifiques. Soyez vigilant ! Cela peut faire la différence entre avoir raison et obtenir gain de cause.

Read more
Afschaffing duolegaten: vanaf wanneer kan u eindelijk rustig slapen?

Afschaffing duolegaten: vanaf wanneer kan u eindelijk rustig slapen?
16/12/2019

Wij hebben u reeds in een eerder artikel geïnformeerd over het voornemen van de nieuwe Vlaamse Regering om de techniek van het duolegaat 'af te schaffen'. Deze maatregel betekent naar alle waarschijnlijkheid een fikse hap uit het budget van de vele vzw’s en stichtingen die Vlaanderen rijk is. 

Read more
​Dossier levensverzekeringen - 4. Taxatie in de erfbelasting (Vlaams Gewest) indien er geen kapitaal wordt uitgekeerd op het moment van het overlijden van de erflater

​Dossier levensverzekeringen - 4. Taxatie in de erfbelasting (Vlaams Gewest) indien er geen kapitaal wordt uitgekeerd op het moment van het overlijden van de erflater
22/11/2019

De figuur van de individuele levensverzekering wordt dikwijls gezien als een techniek van vermogensplanning.

Read more
​Een bijkomende hervorming van de erfbelasting: de beleidsnota van minister Matthias Diependaele gaat verder

​Een bijkomende hervorming van de erfbelasting: de beleidsnota van minister Matthias Diependaele gaat verder
15/11/2019

In navolging van het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 (waarin de belangrijke beleidsbeslissingen werden vastgelegd), hebben de verschillende ministers een beleidsnota opgemaakt. In een beleidsnota legt elke minister uit hoe deze zijn aandeel van het regeerakkoord zal uitvoeren.

Read more
(Stedenbouwkundige) Herstelvordering door het Openbaar Ministerie

(Stedenbouwkundige) Herstelvordering door het Openbaar Ministerie
08/11/2019

Sinds 1 maart 2018 heeft het openbaar ministerie als bevoegde overheid de mogelijkheid om een stedenbouwkundige herstelvordering in te stellen, ook als hersteleisende overheden als de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur of de burgemeester in naam van de gemeente zelf geen herstelvordering hebben ingesteld. In een zaak onderworpen aan het hof van beroep te Gent kwam de decreetswijziging tot stand lopende de beroepsprocedure.

Read more
​Stopzetting duolegaten: (w)arm Vlaanderen?

​Stopzetting duolegaten: (w)arm Vlaanderen?
31/10/2019

Op 1 oktober jl. was er eindelijk witte rook voor de nieuwe Vlaamse regering. Uit de lange onderhandelingen kwam een regeerakkoord voort van maar liefst 300 pagina’s tekst, evenwel zonder cijfers in eerste instantie. Het was zoeken naar de nieuwe fiscale maatregelen, maar op minder dan één pagina werd een "belangrijke Vlaamse belastinghervorming" aangekondigd. 

Read more
Bespiegelingen bij het Vlaams regeerakkoord

Bespiegelingen bij het Vlaams regeerakkoord
24/10/2019

Recent werd het regeerakkoord van de Vlaamse Regering gepubliceerd. Het document omvat maar liefst 300 pagina’s.... Wij beperken ons in dit artikel tot de geplande hervormingen in de schenk-, erf- en registratiebelasting.

Read more
Bespiegelingen bij het Vlaams regeerakkoord

Bespiegelingen bij het Vlaams regeerakkoord
24/10/2019

Recent werd het regeerakkoord van de Vlaamse Regering gepubliceerd. Het document omvat maar liefst 300 pagina’s.... Wij beperken ons in dit artikel tot de geplande hervormingen in de schenk-, erf- en registratiebelasting.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network