DROIT CIVIL


Établissez un droit de superficie perpétuel dès aujourd'hui

Établissez un droit de superficie perpétuel dès aujourd'hui
21/09/2020

La durée du droit de superficie n'est plus limitée à 50 ans. Vous pouvez désormais établir un droit de superficie pour une durée de 99 ans ou même sans limite de temps. Cela ouvre des perspectives !

Read more
Réaliser une donation exonérée d'impôt devant un notaire néerlandais possible jusque fin novembre

Réaliser une donation exonérée d'impôt devant un notaire néerlandais possible jusque fin novembre
14/09/2020

À partir du 1er décembre, une donation de biens mobiliers devant un notaire néerlandais sera soumise à l'impôt sur les donations en Belgique. Si vous souhaitez encore faire une donation exonérée d'impôts devant un notaire néerlandais, nous vous conseillons d'agir rapidement.

Read more
Réaliser une donation exonérée d'impôt devant un notaire néerlandais possible jusque fin novembre

Réaliser une donation exonérée d'impôt devant un notaire néerlandais possible jusque fin novembre
14/09/2020

À partir du 1er décembre, une donation de biens mobiliers devant un notaire néerlandais sera soumise à l'impôt sur les donations en Belgique. Si vous souhaitez encore faire une donation exonérée d'impôts devant un notaire néerlandais, nous vous conseillons d'agir rapidement.

Read more
Mr. Wouter Neven

Cour de Cassation: Nullité d’un contrat de transaction concernant une infraction tolérée (en matière de construction)
10/09/2020

Afin qu’une convention soit valide, quatre conditions doivent être remplies conformément à l’article 1108 du code civil: (i) le consentement (ii) la capacité (iii) un objet certain et (iv) une cause licite;

Read more
De schenking van aandelen door een overschrijving in het aandelenregister: dan toch een rechtsgeldige schenking?

De schenking van aandelen door een overschrijving in het aandelenregister: dan toch een rechtsgeldige schenking?
07/09/2020

Kan een schenking van aandelen worden bewezen aan de hand van de aanpassing van het aandelenregister? En kan er überhaupt wel een schenking tot stand komen ten gevolge van een loutere aanpassing van dit register? Klassiek wordt aangenomen dat dit niet kan : de schenking van aandelen op naam vereist volgens de meerderheidsopvatting steeds een notariële akte. Het hof van beroep te Antwerpen heeft zich hier vorig jaar over uitgesproken, en gaf alvast enkele inzichten mee die in sterke mate afwijken van wat normaliter gesteld wordt over het vraagstuk. Het hof stelt immers dat de schenking tot stand kwam door loutere wilsovereenstemming (zoals de koop) ; de inschrijving in het register de bevestiging uitmaakte dat de aandelen eerde waren overgedragen door het ongeschreven akkoord !

 

Read more
Hof van Cassatie werpt licht op buitengerechtelijke vervanging van de aannemer: urgentie blijkt niet vereist

Hof van Cassatie werpt licht op buitengerechtelijke vervanging van de aannemer: urgentie blijkt niet vereist
29/08/2020

In een recent arrest van 18 juni 2020 bevestigt het Hof van Cassatie de mogelijkheid om een wanpresterende contractpartij buitengerechtelijk te vervangen. Het Hof lijkt in dit arrest een vrij ruime invulling te hanteren van de toepassingsvoorwaarden.

Read more
Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden?

Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden?
19/08/2020

Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake schenkingen met gesplitste inschrijving tot gevolg (bijvoorbeeld schenkingen van geldbeleggingen, effecten of deelbewijzen met voorbehoud van vruchtgebruik). Hoe ziet de situatie er ondertussen precies uit voor een gesplitste aankoop in Vlaanderen? 

Read more
Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden?

Gesplitste aankoop in Vlaanderen: moet de voorafgaande schenking geregistreerd worden?
19/08/2020

Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake schenkingen met gesplitste inschrijving tot gevolg (bijvoorbeeld schenkingen van geldbeleggingen, effecten of deelbewijzen met voorbehoud van vruchtgebruik). Hoe ziet de situatie er ondertussen precies uit voor een gesplitste aankoop in Vlaanderen? 

Read more
Update wetsvoorstel afschaffing “kaasroute” - de concrete timing wordt duidelijk

Update wetsvoorstel afschaffing “kaasroute” - de concrete timing wordt duidelijk
06/08/2020

Op 18 juli werd in de kamercommissie Financiën het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten goedgekeurd. De timing voor inwerkingtreding van deze wetswijziging was initieel vastgesteld op tien dagen na de publicatie van de wetswijziging in het Belgisch Staatsblad. Op dit vlak werd het wetsvoorstel ondertussen aangepast, en ligt thans een inwerkingtreding op 1 december 2020 voor.

Read more
Clap de fin pour les donations notariées hollandaises le 1er décembre 2020 ?    UPDATE

Clap de fin pour les donations notariées hollandaises le 1er décembre 2020 ? UPDATE
14/07/2020

Dans une précédente TETRALERT, nous vous indiquions qu’une proposition de loi déposée le 17 juin dernier (Ecolo/Groen/CD&V/Spa/PS) prévoit l’obligation de soumettre tous les actes de donations notariés à l’enregistrement., y compris donc les actes notariés hollandais ou suisses par exemple.

Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network