Nieuw reglement zorgt voor extern toezicht op naleving deontologische regels binnen advocatuur
05/07/2019

Op 4 juli 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Oprichtings- en werkingsreglement College van Toezicht, dat de Orde van Vlaamse Balies onderwerpt aan een controle van buitenaf. Het nieuwe reglement is het sluitstuk van een zeer principieel debat, waarbij de advocatuur zelf vraagt naar externe controle over hoe de deontologie van advocaten wordt toegepast.

Advocaten moeten zich verplicht houden aan strenge deontologische regels. Die regels zorgen ervoor dat advocaten in alle omstandigheden hun onafhankelijkheid bewaren, hun beroepsgeheim respecteren, niet handelen met tegenstrijdige belangen en steeds de rechtmatige belangen van hun cliënten bewaken.

Om die onafhankelijkheid te bewaren legt de beroepsgroep deontologische regels op. De naleving ervan wordt gecontroleerd door de stafhouders. Zij kunnen advocaten in tucht vervolgen. Daarna is het aan de tuchtraad om eventuele sancties op te leggen.

De onafhankelijkheid van de advocatuur is essentieel in een rechtstaat. Het is niet aan de regering, het parlement of aan de rechterlijke macht om te bepalen hoe advocaten hun beroep moeten uitoefenen. In landen waar dat wel gebeurt, is het immers slecht gesteld met de democratie.

Maar die onafhankelijkheid betekent niet dat de advocatuur zich onverantwoordelijk mag gedragen. De samenleving heeft recht om te weten hoe het interne toezicht op de advocatuur gebeurt, en op welke wijze de naleving van de deontologische regels wordt gecontroleerd. De regels zijn er in de eerste plaats voor de cliënten. Zij mogen erop vertrouwen dat hun advocaat integer en te vertrouwen is.

Met het reglement dat vandaag in het Staatsblad verschijnt, zorgt de Orde van Vlaamse Balies voor een extra extern toezicht op het naleven van de deontologie door advocaten. Er komt een college van toezicht, waar ook niet-advocaten lid van zullen zijn.

De aanwezigheid van niet-advocaten is essentieel. Zo wil de advocatuur aangeven dat onze deontologie iedereen aanbelangt”, benadrukt OVB-woordvoerder Hugo Lamon. “Er is gezocht naar een evenwicht tussen de roep naar transparantie en de vereiste vertrouwelijkheid in tuchtzaken. Daarmee willen we aantonen dat we op verantwoorde wijze omspringen met onze onafhankelijkheid en in alle openheid onze problemen op tafel leggen.

Voir aussi : Orde van Vlaamse Balies

LexGO Network