La-On Lawyers genomineerd voor de Credit Management Innovation Award
24/09/2018

La-On Lawyers werd door het Instituut voor Kredietmanagement (IvKM) genomineerd voor de Credit Management Innovation Award. Deze prijs zal uitgereikt worden op 18 oktober 2018 tijdens Credit Expo in Dock's Dome, Brussel.

IvKM is een neutrale vereniging van kredietmanagers. De IvKM Credit Management Innovation Award is bedoeld voor mensen en/of organisaties die met succes een innovatieproject hebben afgerond dat heeft geleid tot een aantoonbare positieve doorbraak in de manier waarop creditmanagement plaatsvindt.


Algoritme

La-On is genomineerd omwille van de ontwikkeling van een algoritme. In de praktijk merkte La-On dat deurwaarderskosten onvoorspelbaar en niet transparant zijn. Cliënten werden geconfronteerd met hoge prefinancieringen waarvan ze niet zeker wisten of ze deze konden recupereren. Daarom ontwikkelde La-On in samenwerking met een wetenschapper een algoritme dat het succes van een dagvaarding kan voorspellen. Op die manier kunnen zij de dossiers scheiden waarmee ze naar de rechtbank gaan (en een gunstig vonnis en financiële vergoeding meer dan waarschijnlijk is) of dossiers in de minnelijke fase houden (omdat gezien de financiële situatie van de debiteur een gerechtelijke procedure niet wenselijk is). De eerste analyses tonen aan dat het algoritme werkt. 

Maatschappelijke relevantie

De award staat ook in het teken van maatschappelijke relevantie. Het afgelopen jaar zijn er verschillende artikels en reportages geweest die het probleem van hoge deurwaarderskosten aankaartten. 

Deurwaarderskosten brengen mensen met financiële problemen vaker in grotere moeilijkheden, dan dat ze een oplossing bieden. Het algoritme zal debiteuren met een zwakkere economische situatie eerder in de minnelijke fase houden, dan ze dagvaarden. Hiermee begeleidt La-On debiteuren sneller naar een schuldenvrij leven. Bovendien zorgt het voor een grotere kostenefficiëntie voor hun cliënten. Zij worden niet meer geconfronteerd met overbodige gerechtskosten. Want al te vaak werd er gedagvaard en kon een onvermogende debiteur zelfs de gerechtskosten niet betalen. De cliënt was dan niet alleen zijn de som van zijn invordering kwijt, maar ook de kosten die hij had geprefinancierd. Nutteloze rechtszaken die de werking van justitie vertragen, zijn hiermee eveneens van de baan.

La-On Lawyers werd in 2016 als eens genomineerd als meest innovatieve advocatenkantoor in Europa.

Kijk hier naar de leuke clip die het La-On heeft gemaakt om de nominatie aan te kondigen. 

Voir aussi : La-On Lawyers

LexGO Network