Wetgever komt tot inzicht: toegang tot het recht wordt versoepeld
13/06/2018

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, is verheugd met de beslissing van de Kamercommissie Financiën om de wet aan te passen waardoor een partij die naar de rechter gaat niet meer de rolrechten (belasting op het voeren van een procedure) bij aanvang van de procedure moet voorschieten.

De pas in de commissie goedgekeurde nieuwe regeling zal inhouden dat de rechter in het vonnis die rolrechten ten laste zal leggen van de verliezende partij. Het zal dan aan de overheid zelf toekomen om die rechten te innen.

De Orde van Vlaamse Balies is enthousiast. “De huidige regeling van de rolrechten is een financiële drempel voor het voeren van een procedure. Nu valt dat weg en zullen de kosten op het einde van de rit dienen te worden betaald door de verliezende partij. Dat systeem is eerlijker er verlaagt de drempel om naar de rechter te gaan”, verduidelijkt Hugo Lamon, woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies.

De nieuwe regeling zal ook betekenen dat het risico bij de overheid ligt, nu zij het risico draagt wanneer de verliezende partij onvermogend blijkt. “Dat is ook logisch, nu de overheid moet kunnen garanderen dat iedereen zonder financiële obstakels zich tot de rechter moeten kunnen richten”, stelt Lamon. “Dat is ook logisch, nu de overheid moet kunnen garanderen dat iedereen zonder financiële obstakels zich tot de rechter moeten kunnen richten”, stelt Lamon.

Voir aussi : Orde van Vlaamse Balies

LexGO Network