Orde van Vlaamse Balies is niet bang van een grondige hervorming van de advocatuur
27/02/2018

Vandaag maakte de minister van Justitie een lijvig rapport bekend over de hervorming van de advocatuur. Hij bestelde dat bij twee onafhankelijke experten. In dat 654 pagina’s tellende rapport wordt een analyse gemaakt van de huidige Belgische advocatuur, waarbij niet altijd een fraai beeld van de beroepsgroep wordt opgehangen. De auteurs zijn advocaten die vroeger zelf actief waren in de advocatenordes (stafhouder Patrick Henry is gewezen voorzitter van de OBFG en mr. Patrick Hofströssler is gewezen bestuurder van de OVB), maar ze schreven dat rapport in eigen naam en op verzoek van de minister van Justitie.

Ondanks de zware kritiek op de werking van de Ordes van advocaten, verwelkomen we het pre-advies”, stelt woordvoerder Hugo Lamon van de OVB. “De minister geeft ons nu drie maanden de tijd om opmerkingen te formuleren. Daar zullen we zeker gebruik van maken. We maken het rapport trouwens over aan alle 10.500 advocaten, zodat we een breed draagvlak zullen hebben voor onze reactie. Er valt wel wat te zeggen. Zowel de uitgangspunten als de voorgestelde hervormingen zullen kritisch worden geanalyseerd.

Eén van de uitgangspunten van het rapport is de vaststelling dat grote ondernemingen hun advocaten selecteren volgens criteria waartoe de economische markt hen dwingt en daarom een deel zich teleurgesteld heeft afgekeerd van de advocatuur. De auteurs van het rapport zijn van oordeel dat die tendens zich zal verderzetten, ook bij particulieren die slechts sporadisch een beroep doen op een advocaat. “Ik denk niet dat iedereen het met die vaststelling eens is”, merkt Lamon op. “Advocaten zijn dan wel ondernemers die actief zijn in een markt van juridische dienstverlening, maar veel advocaten en hun cliënten ervaren ook andere dimensies dan loutere economische afwegingen. Over het uitgangspunt van de experten is dus zeker het laatste woord nog niet gezegd.

De experten hebben 38 voorstellen opgelijst. Een beperkt deel daarvan kunnen via wetswijziging worden gerealiseerd. De auteurs stellen o.m. wijzigingen voor aan het tuchtrecht van advocaten, de wettelijke verankering van het beroepsgeheim van de advocaat, de afschaffing van de specifieke wettelijke bepalingen voor advocatenerelonen en wijzigingen aan de wijze waarop “class actions” in ons land worden afgehandeld. Over die punten is er bij de Orde van Vlaamse Balies zeker bereidheid om over mee te denken. Niet alle voorstellen van de experten zijn even voldragen.

Een aantal andere voorstellen van de experten behoren tot de bevoegdheid van de Ordes van advocaten zelf. Daarin zal de interne democratie moeten worden gerespecteerd. “Er is binnen de Orde van Vlaamse Balies al langer een intern debat bezig over de hervorming van de eigen structuren en er liggen concrete voorstellen voor. Het is niet aan de minister van Justitie en ook niet aan de door hem aangestelde experten om in de plaats te treden van de democratisch verkozen vertegenwoordigers van de balie. Het zal uiteindelijk de balie zelf zijn die zal oordelen hoe de balie van morgen zich zal organiseren”.

De Orde van Vlaamse Balies zal binnen de door de minister van Justitie opgelegde termijn van 3 maanden en na intern debat een antwoordrapport opstellen. “De Orde van Vlaamse Balies schuwt het debat niet en is ook niet bang voor een grondige hervorming. Er moet wel over worden gewaakt dat de diversiteit binnen de advocatuur, die trouwens een zeer grote troef is, kan blijven gedijen”.

Raadpleeg het rapport via deze link.

Voir aussi : Orde van Vlaamse Balies

LexGO Network