Legal Learning logo

Oneerlijke handelspraktijken: een juridische analyse

23 Nov

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Tijdens deze webinar zullen mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys aan de hand van zowel huidige als komende wetgeving (boek 6) en recente rechtspraak het thema oneerlijke handelspraktijken behandelen.

In het eerste deel komt het thema ‘Oneerlijke Handelspraktijken: Misleidende en agressieve handelspraktijken’ aan bod. Het Wetboek van economisch recht (boek VI) reglementeert de praktijken die strijdig zijn met de handelspraktijken tussen ondernemingen tegenover een of meer ondernemingen en de oneerlijke handelspraktijken ten opzichte van de consumenten. Maar wat is misleidende reclame: wat is vooreerst reclame en over welke communicatie gaat het? Wat wordt exact bedoeld met handelspraktijken? Speelt de plaats of de gebruikte communicatiemiddelen al dan niet een rol? Wat zijn de ervaringen inzake ‘greenwashing’ als misleidende handelspraktijk? En wat zijn agressieve praktijken? Is aandringen per telefoon en per e-mail daar al een voorbeeld van? En war bij derde medeplichtigheid aan andermans contractbreuk?

In het tweede deel wordt het luik ‘Onrechtmatige Bedingen’ toegelicht: op 1 december 2020 is immers het luik “onrechtmatige bedingen” van de ‘b2b’-wet van 4 april 2019 in werking getreden en kunnen ondernemingen opkomen tegen contractvoorwaarden die kennelijk in hun nadeel uitvallen en een afbreuk vormen op minimale contractuele rechten. Maar wat met oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en hoe zit het exact wanneer consumenten onderling contracteren?

In het derde en laatste deel ligt de focus op de ‘Beteugeling van Oneerlijke Handelspraktijken’: in welke gevallen maakt een stakingsvordering kans op slagen (incl. ervaringen uit de praktijk) en wat zal de impact in het algemeen zijn van boek 6 wat oneerlijke handelspraktijken betreft?

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Donderdag 23 november 2023
 • 12u30 – 14u30

DOCENTEN

 • Ignace Kroos, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven
 • Olivier Nys, advocaat Caluwaerts Uytterhoeven

PROGRAMMA

12.30 – 14.15 uur: uiteenzetting

A. Oneerlijke Handelspraktijken sensu stricto

1. Oneerlijke Handelspraktijken jegens consumenten

  • De informatieverplichting (algemeen – prijsaanduiding – benaming, samenstelling, …)
  • Wettelijke grondslag
  • Welk informatie dient verschaft te worden en hoe dient deze verschaft te worden?
  • Praktijkvoorbeelden, o.a. aan de hand van relevante rechtspraak
  • Misleidende Handelspraktijken
   • Algemeen overzicht
   • Reclame:
    • begrip en wettelijke grondslag
    • praktijkvoorbeelden
   • Vergelijkende reclame:
    • begrip, wettelijke grondslag en belang
    • praktijkvoorbeelden en de huidige stand van de rechtspraak
   • Voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame: acht cumulatieve voorwaarden toegelicht met praktijkvoorbeelden
  • Agressieve Handelspraktijken
   • Wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

2. Oneerlijke Handelspraktijken tussen ondernemingen

  • Misleidende Handelspraktijken:
   • Wettelijke grondslag, begrip, wanneer? Praktijkvoorbeelden
  • Agressieve Handelspraktijken
   • Wettelijke grondslag, begrip, wanneer? Praktijkvoorbeelden

3. Oneerlijke Handelspraktijken (B2C & B2B)

  • Ongewenste communicatie
   • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden
  • Het concept Greenwashing
   • Begrip, huidige stand van de wetgeving en wetgevende initiatieven
  • Derde medeplichtigheid aan andermans contractbreuk
   • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

B. Onrechtmatige bedingen

1. Onrechtmatige bedingen in B2C

  • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

2. Onrechtmatige bedingen in B2B

  • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

More Trainings & Events

DLA Piper logo

Talent Class for Master of Law students

26 Oct

Event
Loyens & Loeff logo

Loyens & Loeff's Future Lawyer Day

19 Oct

Event
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
dotted_texture