Legal Learning logo

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

De Welzijnswet definieert als ongewenst seksueel gedrag op het werk: ‘Elke vorm van ongewenst verbaal, non verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd’.

Bijzonder is dat een zaakvoerder in april 2020 zelfs door de arbeidsrechtbank Hasselt schuldig werd geacht aan grensoverschrijdend gedrag voor het verklaren van zijn liefde aan een werkneemster. Dit leidt uiteraard tot de vraag wanneer een bepaald gedrag – louter woorden in dit geval, geen daden – grensoverschrijdend is?

Tijdens deze webinar wordt deze problematiek daarom praktijkgericht benaderd, waarbij ook heel wat ongepubliceerde rechtspraak wordt besproken, exclusief ter voorbereiding van deze webinar aan de sprekers bezorgd.

DOCENTEN

 • Mr. Chris Persyn, Advocaat Cautius / Gastprofessor VUB
 • Mevr. Annick Alders, Juridisch adviseur Cautius / Ere-advocaat

DATUM OPNAME

 • 10/03/2022

INHOUD

 • Het feitelijk kader: recente voorbeelden, data
 • Wettelijk kader:
  • de Welzijnswet
  • Codex Welzijn op het werk
  • Sociaal strafwetboek
  • Seksismewet
  • Genderwet
  • Strafwet
 • Ongewenst seksueel gedrag op het werk:
  • historiek en inhoud
  • toepassingsgebied
  • derden (als dader en als slachtoffer) en zelfstandigen
 • Actiemiddelen
  • in de onderneming:
   • sociale verhoudingen
   • informele psychosociale interventie
   • formele psychosociale interventie
   • risico’s met hoofdzakelijk individueel karakter en risico’s met hoofdzakelijk collectief karakter
  • gerechtelijke procedure 
 • Actiemiddelen tegen en van derden
  • werknemers zijn het slachtoffer
  • zelfstandige (onder)aannemer is het slachtoffer
  • derde-werknemer is het slachtoffer
  • privé-personen?
  • uitzendkrachten
 • Bescherming tegen represailles
  • wat?
  • voor wie?
  • ontslagbescherming:
   • voor wie?
   • vanaf wanneer?
   • gevolg
   • wanneer geen ontslagbescherming?
 • Trekt de rechtspraak de grens? Bespreking van heel wat (on)gepubliceerde arresten en vonnissen
  • de basiswetgeving getoetst
  • de seksismewet
  • begrip ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • bewijs ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Conclusie

DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€ 120 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
DALDEWOLF logo

How to solve disputes with your Chinese count…

18 Apr

Event
dotted_texture