Confocus logo

STRAFRECHT: gerechtskosten in strafzaken, wetgeving, principes en knelpunten

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Deze uiteenzetting heeft een dubbel doel: enerzijds de nieuwste wetgeving in deze materie te bespreken (Wet van 23 maart 2019 betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering) en anderzijds een aantal grote principes en knelpunten te bespreken. De materie wordt beperkt tot de eigenlijke gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding zoals deze problematiek aan bod komt voor de zittingsrechter in eerste aanleg. Op de specificiteit van het vooronderzoek of de rechtsmiddelen wordt in beginsel niet op ingegaan. Na de bronnen, waarbij zowel de nieuwe wetgeving in strafzaken als de Europese rechtspraak wordt besproken, volgt een uitleg betreffende de toepassingsvoorwaarden inzake de eigenlijke gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding. Daarbij worden een aantal knelpunten en de recente rechtspraak (2018-2020) behandeld.

Klik hier voor de informatie over alle webinars in deze reeks over het strafrecht, de accreditaties en de modaliteiten om in te schrijven.

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
Tax & Legal Academy logo

PRJ: quand et comment peut-elle sauver une en…

On Demand

Webinar
Lydian logo

Lydian Webinar 'Impact of the Schrems II deci…

On Demand

Webinar
dotted_texture