Confocus logo

STRAFRECHT: online misdrijven: wat kan en mag ik online ongestraft doen?

On Demand

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Pesterijen, leugens en aanzetten tot haat en geweld op het internet. Door de alomtegenwoordigheid van internet en sociale media is het een dagelijks fenomeen geworden. Onder het mom van expressievrijheid worden ook politiek incorrecte boodschappen de wereld ingestuurd. Hoe gaan de wetgever en de rechters hiermee om? Hoe komt het dat de Grondwettelijke bescherming van de (druk)persvrijheid zo lang stand houdt? Ter bescherming van online actieve minderjarigen voerde de wetgever in 2014 wetten in die grooming en cyberlokking strafbaar stelden. We blikken terug op die wetten en onderwerpen ze aan een kritische reflectie. In 2020 zag dan weer een wet het levenslicht die de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames strafbaar stelt. U krijgt een vooruitblik op waar ‘Eveline’ zich aan mag verwachten. Tot slot gaat de spreker nog in op de klassieke cybermisdrijven.

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar 'Impact of the Schrems II deci…

On Demand

Webinar
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CMS Belgium logo

CMS Campus Event

16 Feb

Event
dotted_texture