Rechtsdag Berchem - Verkeersrecht & Bewindvoering

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
Belgium
Link to the organizer's site


07 Jul
Register

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Berchem gaat door op donderdag 7 juli 2022 met 2 themazalen (verkeersrecht & bewindvoering). Elke themazaal is erkend voor 6 OVB-punten!


Themazaal verkeersrecht: nieuwe mobiliteit: a walk in the park of rumble in the jungle?

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie
09u15: Nieuwe mobiliteit: a walk in the park of rumble in the jungle? (Dhr. Siegfried Stallaert) - (pauze halverwege)
12u45: Lunchpauze
13u45: Capita selecta en valkuilen in het Wegverkeersrecht (Prof. Mr. Philip Traest & Mr. Onno Vancoillie) - (pauze halverwege)
17u15: Einde van de Rechtsdag Berchem en netwerkdrink


Themazaal verkeersrecht: capita selecta en valkuilen in het Wegverkeersrecht

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie
09u15: Nieuwe mobiliteit: a walk in the park of rumble in the jungle? (Dhr. Siegfried Stallaert) - (pauze halverwege)
12u45: Lunchpauze
13u45: Capita selecta en valkuilen in het Wegverkeersrecht (Prof. Mr. Philip Traest & Mr. Onno Vancoillie) - (pauze halverwege)
17u15: Einde van de Rechtsdag Berchem en netwerkdrink
 

Themazaal bewindvoering: bewindvoering en zorgvolmacht​

08u30: Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15: Bewindvoering en zorgvolmacht (Walter Niewold) - (pauze halverwege)
We overlopen in deze praktische presentatie met voorbeelden de wetgeving inzake bewindvoering en zorgvolmacht en evalueren de wetswijzigingen ingaande op 1/3/2019 (Wet 21/12/2018 – B.S. 31/12/2018) met inbegrip van de digitalisering. Onder meer zal worden behandeld wat betreft bewindvoering:  

  • Overzicht en toelichting wet bewindvoering
  • Wijziging regelgeving patiëntenrechten bij bewindvoering 
  • Verduidelijking “multidisciplinaire” taak bewindvoerder 
  • Verslaggeving bewindvoerder 
  • Medisch verslag 
  • Vereenvoudiging procedure 
  • Digitalisering dossier 

Er wordt ook het probleem toegelicht van de vergoeding van bewindvoerders en meer bepaald ook diegenen die wegens onvermogen niet kunnen betaald worden door hun beschermde persoon en dan aankloppen bij het OCMW. 
In de wet van 17 maart 2013 werd een wettelijke kader geschapen voor de buitengerechtelijke lastgeving ( zorgvolmacht ) voor het geval dat de lastgever op een bepaald ogenblik door zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is om zelf rechtshandelingen te stellen.
Aanvankelijk was deze regeling alleen voorzien voor de goederen, maar bij wet van 21 december 2018 (B.S. 31/12/2018 )werd ze uitgebreid tot beslissingen in verband met de persoon.

De wettelijke regeling heeft veel succes daar reeds meer dan 200.000 mensen dergelijke volmacht hebben onderschreven.
Op welke wijze komt de zorgvolmacht tot stand en op wat moet men letten? Wat zijn de voor en nadelen? Problemen met de zorgvolmacht worden beoordeeld door de vrederechter die dan ook goed geplaatst is om een eerste evaluatie te maken.

Sedert 1 juni 2021 is het centraal register van de bescherming van personen in werking getreden en dient een verzoekschrift digitaal te worden neergelegd. Ook alle communicatie met betrekking tot bewindvoering verloopt op enkele uitzonderingen na digitaal. De artikelen 1249/3 e.v. van het Ger.W. en het KB 12/2/2021 ( B.S. 13/3/2021 )houdende de werking van het centraal register van de bescherming van personen regelen deze materie. De eerste ervaringen worden toegelicht en kritisch geëvalueerd.

De opleiding richt zich niet enkel tot juristen en bewindvoerders maar evenzeer naar mensen uit de medische wereld, hulpverlening en meer in het algemeen de sociale sector ( ocmw’s, sociaal huis, centra geestelijke gezondheidszorg enz… )

Emeritus-vrederechter Walter Niewold zal de onderwerpen behandelen vanuit de praktijk, aangevuld met talrijke  voorbeelden

12u45: Lunchpauze

 

Themazaal bewindvoering: persoonsvolgende financiering | verzekeringen en autorijden | testamenten en schenkingen | aansprakelijkheid

13u45: Persoonsvolgende financiering | verzekeringen en autorijden | testamenten en schenkingen | aansprakelijkheid (Erik Langerock) - (pauze halverwege)

17u15: Einde van de Rechtsdag Berchem en netwerkdrink


Klik hier voor het overzicht van de themazalen, de accreditaties en de praktische aspecten (prijs en inschrijving).

 

Related : Confocus

Calendar

Webinars & Trainings & Events

07 Jul
logo - company

Rechtsdag Berchem - Verkeersrecht & Bewindvoering

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Berchem gaat door op donderdag 7 juli 2022 met 2...

More info
08 Jul
logo - company

Rechtsdag Hasselt - Familiaal Vermogensrecht en Bemiddeling

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Hasselt gaat door op vrijdag 8 juli 2022 met 2...

More info
23 Aug
logo - company

Rechtsdag Gent - Bouwrecht en Verzekeringen - Vennootschapsrecht - Erfrecht

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Gent gaat door op dinsdag 23 augustus 2022 met 3...

More info
26 Aug
logo - company

Rechtsdag Hasselt - Bouwrecht en Verzekeringen - Burgerlijk Recht - Bewindvoering

In 2022 organiseert Confocus opnieuw de Rechtsdagen. De Rechtsdag Hasselt gaat door op vrijdag 26 augustus met 3...

More info

LexGO Network