Overheidspersoneel: bestuursrecht, arbeidsrecht of het beste van twee werelden?

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met advocatenkantoor Van Olmen & Wynant.
De publieke sector in België stelt ongeveer een miljoen personeelsleden te werk. Hun juridische situatie onderscheidt zich naar gelang zij tewerkgesteld worden als statutair ambtenaar of als contractueel personeelslid. Hoewel die laatste groep blijft toenemen, lijkt het ambtenarenstatuut nog niet meteen te zullen verdwijnen.
De sprekers vertrekken vanuit hun expertise in het bestuursrecht en het arbeidsrecht om enkele actuele topics en tendensen met betrekking tot het overheidspersoneel toe te lichten. Hierbij wordt er aandacht besteed aan het huidige wettelijke, reglementaire en jurisprudentiële kader en de daaruit voortvloeiende uitdagingen voor de statutaire en contractuele personeelsleden, waarbij de sprekers ook een vergelijkende blik werpen op de private sector.
Volgende topics komen tijdens deze studiedag aan bod:
- Ontslag van statutair en contractueel overheidspersoneel om redenen toerekenbaar aan het personeelslid.- De toetsing van een dergelijk ontslag door de arbeidsgerechten m.b.t. contractuele personeelsleden en door de Raad van State m.b.t. de statutaire personeelsleden.- Toepassing van publiekrechtelijke waarborgen (o.a. beginselen van behoorlijk bestuur) op het ontslag van contractueel overheidspersoneel.- Het personeel toepassingsgebied van het recht op collectieve actie: van toepassing op het voltallige overheidspersoneel?- Stakingsrecht, opvordering, minimumdienst en gegarandeerde dienstverlening.- De toepassing van het juiste wettelijke kader voor arbeidstijd: arbeidswet of arbeidstijdwet?- Arbeidstijdregistratie.- Arbeidstijd en telewerk.

SPREKERS
Meester Vincent Vuylsteke (moderator), advocaat-vennoot bij Van Olmen & Wynant Prof. dr. Stéphanie De Somer, advocaat bij Van Olmen & Wynant, docent aan VUB en UAntwerpenProf. dr. Inger De Wilde, postdoctoraal onderzoeker aan UAntwerpen en gastprofessor aan UGentDr. Pieter Pecinovsky, Of counsel bij Van Olmen & Wynant en Senior Affiliate Researcher aan KU LeuvenProf. dr. Liesbeth Todts, advocaat bij Van Olmen & Wynant, docent en doctor-assistent aan UHasselt en gastprofessor aan UAntwerpenMeester Sofya Buelens, advocaat bij Van Olmen & Wynant en praktijkassistent aan VUB

DOELGROEP
Personeelsverantwoordelijken, HR professionals, bedrijfsjuristen, advocaten, magistraten en academici

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Voorlopig gaat deze opleiding ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦


DATUM EN LOCATIE
donderdag 28 oktober 2021 | Brussel
Cercle LorrainePoelaertplein 61000 Brussel

ERKENNINGEN
OVB: erkend voor 5 puntenIBJ: in aanvraag voor 5 puntenIGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS
225 euro (excl. btw) inclusief documentatiemap, koffie- en lunchpauze.
******
Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.
******

Related : Intersentia nv

Calendar

Webinars & Trainings & Events

09 Nov
logo - company

Hybride Lunch Seminarie - Hoe zo optimaal mogelijk een bonus toekennen?

Wij nodigen u graag uit op een lunchseminarie over enkele recente aandachtspunten bij het toekennen van variabele...

More info
09 Nov
logo - company

Webinaire – Avocats : améliorez votre pricing !

Vous êtes avocat et souhaitez optimiser votre pricing ? Au cours de ce webinaire, découvrez les bases d’une politique...

More info
10 Nov
logo - company

Masterclass Planification patrimoniale 2021 – Jour 1

Thématiques abordées lors de ce Jour 1: les législations, complexes, protégeant le patrimoine culturel mobilier, le...

More info
15 Nov
logo - company

Webinaire – Rédaction, conclusion et exécution d’une transaction

La négociation et la rédaction d’une transaction sont des exercices délicats. À l’occasion de la parution de son...

More info

LexGO Network