Webinar: Een objectieve berekening van onderhoudsbijdragen

SPREKERS
Pierre-André Wustefeld, Ere-Kamervoorzitter in het Hof van Beroep te Bergen, voormalige voorzitter Commissie voor onderhoudsbijdragen.Frederique Christiaens, Advocaat

Tijdens deze webinar maakt u kennis met de software VOB: Voor een objectieve berekening van de onderhoudsbijdragen.
Sedert de 10de januari 2019 voorziet art. 1321 van het Gerechtelijk Wetboek in de verplichting om alle overeenkomsten tot vaststelling van een onderhoudsbijdrage te motiveren. Aan deze wettelijke verplichting kan worden voldaan door gebruik te maken van de VOB-berekeningssoftware.
De berekeningssoftware VOB helpt u om de juiste verdeelsleutel te bepalen om de respectieve bijdragen van gescheiden ouders te berekenen zodat zij op een billijke manier aan de noden van hun kinderen kunnen voldoen.
Als intuïtief en flexibel hulpmiddel geeft deze software u de mogelijkheid een maximaal aantal parameters in te voeren, specifiek voor het dossier dat u behandelt. Het instrument respecteert nauwgezet de wettelijke bepalingen, houdt rekening met de richtlijnen van de rechtspraak en evolueert mee met onze samenleving.
VOB maakt het mogelijk de verdeling van uitzonderlijke kosten en persoonlijke inkomsten van het kind te integreren en verwerkt de input van de meest recente studies van Roland Renard evenals de meest recente officiële statistische gegevens (coëfficiënten van 2018) terwijl het ook toelaat eerdere gegevens op te halen.
Samengevat biedt de VOB berekeningssoftware u:
- Een snelle en eenvoudige simulatie;- Een krachtige en objectieve berekeningsmethode;- De garantie van een berekening in overeenstemming met de wettelijke voorschriften;- Permanente online toegang tot uw bestanden, overal en op elk moment;- Een veilig platform (gegarandeerde privacy van uw gegevens) en back-up.
Meer informatie over de VOB-software vindt u hier.

DOELGROEP
Advocaten, notarissen, bemiddelaars ...


DATUM
Vrijdag 11 juni 2021 | Webinar | 13u30 - 16u30OFVrijdag 18 juni 2021 | Webinar | 13u30 - 16u30
U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.

ERKENNINGENU ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van het webinar op de dag zelf.
OVB: erkend voor 3 puntenNKN: in aanvraagFederale bemiddelingscommissie: in aanvraag

PRIJS
100 euro excl. btw
Deelnameprijs is inclusief documentatiebundel opgesteld door de sprekers

******
Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.
******

Related : Intersentia nv

Calendar

Webinars & Trainings & Events

29 Jun
logo - company

Alles heeft een prijs. Do’s en don’ts inzake (rechtsgeldige) prijsherzieningen en...

Het hanteren van marktconforme prijzen is van doorslaggevend belang bij het (kunnen) leveren van producten en diensten....

More info

LexGO Network