Overzicht van recente rechtspraak omtrent aansprakelijkheid van bouwpartners

Zowel tijdens de realisatie als na de oplevering van vastgoedprojecten, komen vastgoedprofessionals niet zelden in aanraking met (de grenzen van) de respectieve rollen en aansprakelijkheden van hun bouwpartners (zoals de bouwpromotor, (onder)aannemer, architect, ingenieur, studiebureau, etc.).

Te denken valt aan de tienjarige aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken, nabuurschade, kabelschade, gezamenlijke aansprakelijkheden, enzovoort.

In dit webinar komt de meest recente rechtspraak met betrekking tot dit steeds evoluerende onderwerp aan bod, waarbij wij ons zullen focussen op de belangrijkste aandachtspunten voor uw business. De advocaten van onze vastgoedpraktijk zullen praktisch en doelgericht stilstaan bij enkele markante vonnissen en arresten, die een invloed kunnen hebben op uw lopende en toekomstige vastgoedprojecten.

Related : Lydian

Calendar

Webinars & Trainings & Events

05 Mar
logo - company

Formation – Maintenir à distance le stress et ses multiples conséquences

Vous êtes soumis à une forte intensité de travail ? Vous êtes sujet au stress ? En 2 journées, venez acquérir les...

More info
09 Mar
logo - company

Public Procurement Series II - Toegang tot de opdrachtdocumentatie en openbaarheid van bestuur

De openbaarheid van bestuur is een grondrecht dat éénieder in principe het recht geeft om bestuursdocumenten...

More info
17 Mar
logo - company

AG et CA en 2021: le numérique et les conflits d’intérêts - Lunch & Learn

ALTIUS a le plaisir de vous convier à son premier Lunch & Learn de l’année. La saison des...

More info
25 Mar
logo - company

Plenaire sessie

SPREKERDhr. Tony Mortier

More info

LexGO Network