WEBINAR cyclus : Rustig en efficient leven en werken in tijden van corona

VERMIJD

- ZINLOZE ZORGEN
- SLECHT SLAPEN
- HINDERLIJK PERFECTIONISME


VIA DE KRACHT van JE ONBEWUSTE BREIN

Gespreid over vijf webinars, leer je in twee weken tijd handige principes en krachtige oefeningen.

Na een toelichting over de werking van ons brein en de stressrespons (module 1) leert de training in modules 2, 3 en 4 praktische oefeningen en inzichten die toelaten om hinderlijk perfectionisme, zinloze zorgen en slechte nachtrust aan te pakken.

De docent is meer dan 30 jaar advocaat en spreekt vanuit eigen ervaring.

Deelname is volledig anoniem, ook bij het stellen van vragen op het einde van sommige modules.

In 2018 verscheen het boek ‘HET VERBORGEN BREIN - Hoe het onbewuste ons gedrag bepaalt’ van Prof. John Bargh (Yale University, USA). Hij schrijft op basis van jarenlang onderzoek dat je zelfcontrole het best realiseert door het doeltreffend aanwenden van de onbewuste krachten van het brein. (Uitgeverij Hollands Diep, 2018, p. 355).

SERVO maakt gebruik van specifieke kenmerken van het bewuste en onbewuste brein. Op die manier kan je je eigen automatische piloot beter instellen en wordt veranderen echt mogelijk.

Deze SERVO-webinars zijn gedeeltelijk gepuurd uit de tweedaagse SERVO-training die na deze webinars extra verbreding en verdieping kan bieden. De oefeningen en inzichten die op de tweedaagse SERVO-training worden aangeleerd zijn ruimer, intenser en vergen meer opleiding en training, doch uiteindelijk minder tijd om ze te blijven toepassen.

Deze online-training wordt georganiseerd door SERVO Helder Groeien in samenwerking met INTERSENTIA.

Spreker

Jeff KEUSTERMANS, advocaat (lid van de balie te Brussel en New York) – hoofdtrainer tweedaagse SERVO-training voor rust, energie, vertrouwen en focus

Doelgroep

Vrije beroepers (advocaten, notarissen, accountants, bedrijfsrevisoren, medici,…), bedrijfsjuristen, management, topambtenaren, magistraten, ondernemers, politici,…
 

PROGRAMMA

Donderdag 11 juni 12u30-13u30: module 1 (60’): Hoe ontstaat stress?
Algemene inleiding in de oorzaken van stress en de werking van ons brein; eerste oefeningen.

Dinsdag 16 juni 12u30-13u45: module 2 (75’): Zorgen voor morgen? Nu aanpakken!
Oorzaken van overdreven bekommernissen en piekeren; inzichten en oefeningen om dit te minderen en zelfs te stoppen.

Donderdag 18 juni 12u30-13u45: module 3 (75’): Beter dan de beste perfectionist!
Oorzaken van hinderlijk perfectionisme; inzichten en oefeningen om dit te stoppen.

Maandag 22 juni 12u30-13u45: module 4 (75’): Goed slapen.
Oorzaken van slapeloosheid; inzichten en oefeningen om beter te slapen en beter terug in slaap te geraken.

Woensdag 24 juni 12u30-12u45: module 5 (15’): Je dagelijkse oefening!
Samengestelde oefening voor dagelijkse herhaling (opnieuw te bekijken gedurende twee maanden).

Bij elke module hoort beperkte documentatie: deze webinars zijn vooral een training, geen theoretische opleiding.

Het is absoluut noodzakelijk alle modules volledig bij te wonen en zelf te oefenen. Om het webinar efficiënt bij te wonen dien je bij voorkeur alleen in een rustige ruimte te zitten.

Na elk webinar is het nodig de oefeningen te herhalen. Na twee weken gebruik je daarvoor de laatste module 5, die je gedurende twee maanden kan herbekijken.

Deelname vergt dat je nog behoorlijk goed functioneert en jezelf zelden of nooit lager dan 6 op 10 quoteert op het vlak van geluk, welzijn, energie en capaciteiten. Mensen ‘met een thema’ (slecht slapen, te vaak piekeren, zorgen maken, vanalles ‘moeten’, nu en dan last van overdreven vermoeidheid of stress-gerelateerde pijnen, etc.) kunnen deze training gebruiken om te streven naar 8 of 9 op tien.
 

PRAKTISCHE INFORMATIE

DATA

Cyclus van 5 webinars:

- Donderdag 11 juni 12u30-13u30: module 1 (60’): Hoe ontstaat stress?
- Dinsdag 16 juni 12u30-13u45: module 2 (75’): Zorgen voor morgen? Nu aanpakken!
- Donderdag 18 juni 12u30-13u45: module 3 (75’): Beter dan de beste perfectionist!
- Maandag 22 juni 12u30-13u45: module 4 (75’): Goed slapen.
- Woensdag 24 juni 12u30-12u45: module 5 (15’): Je dagelijkse oefening!

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 5 punten (op voorwaarde dat de volledige cyclus wordt gevolgd)

PRIJS

300 euro (prijzen excl. btw)

INSCHRIJVEN


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór het aanvangen van de webinar cyclus. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Related : Intersentia nv

Calendar

Training & Events

03 Dec
logo - company

CMS Virtual Campus Event

You are a student in Law, Bachelor 3 or above, with excellent academic results, interested in summer traineeships or...

More info
03 Dec
logo - company

WEBINAR - Bewindvoering en de nieuwe wetswijzigingen na 1 maart 2019

Meer en meer wordt men geconfronteerd met problemen rond bewindvoering en zorgvolmachten. Adviezen worden...

More info
03 Dec
logo - company

Doelmatige rechtsvorming door het Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie interpreteert niet alleen wetsbepalingen maar creëert ook rechtsregels. Het belang van die...

More info
04 Dec
logo - company

Webinaire – L'exécution des marchés

Lors de ce dernier module en marchés publics, étudiez les règles générales et les conditions particulières qui...

More info

LexGO Network