Waardering van ondernemingen

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
Belgium
Link to the organizer's site


21 Jan
Register

Waardering van ondernemingen en het bepalen van de behoefte aan werkkapitaal en netto schuld in M&A transacties

Het bepalen van de waarde van een onderneming is niet eenvoudig en in veel gevallen een complexe aangelegenheid. Tijdens deze studienamiddag worden de verschillende waarderingsmethoden toegelicht. Speciale aandacht gaat naar de correcties voor de werkkapitaalbehoeften (Working Capital Requirement) die vaak een belangrijk effect kunnen hebben op de uiteindelijke prijs.


Spreker

Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, gastdocent Keppler university Linz, gastdocent School of economics – universiteit Maastricht, gastdocent UA


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren …


PROGRAMMA

INHOUD

Volgende topics komen aan bod:

Wat zijn de verschillende waarderingsmethoden?
- Discounted cash flow
- Multiples
- Substantiële waarde
- Liquiditeitswaarde
Wat is equity value en enterprise value?
Wat is werkkapitaal?
Hoe wordt werkkapitaal genormaliseerd?
Bepaling van netto-schuld
Gebruik van de ”managerial balance sheet”
Berekening van de “cost of equity” en “Wacc”
Hoe de waarderingsmethodieken praktisch toepassen op een KMO?


TIMING

12u45: onthaal met broodjes
13u30: start deel 1
15u00: koffiepauze
15u15: start deel 2
17u15: vragenronde


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 21 januari 2020| Antwerpen (Berchem)
Bluepoint Antwerpen
Zaal Amundsen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
IAB: erkend voor 3,5u
BIBF: erkend voor 3,5u
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

€ 350,61 (incl. BTW)

U kan zich hier inschrijven

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffie- en lunchpauze en het boek Business Valuation ter waarde van 79 euro.


**********
Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.
**********

Related : Intersentia nv

Calendar

Training & Events

31 Jan
logo - company

Themadag Contractuele Clausules

Tijdens deze themadag worden acht clausules die in het verleden in de succesrijke reeks ‘Contractuele...

More info
03 Feb
logo - company

Les aspects juridiques de la colocation : urbanisme, logement et fiscalité

La colocation est un phénomène social dont l’ampleur va croissant. Ce mode de vie présente des...

More info
06 Feb
logo - company

Audit d’un projet GDPR

Apprendre à réaliser un audit GDPR pour déterminer le niveau de conformité de son entreprise

More info
20 Feb
logo - company

Data-Driven Monitoring of Compliance - Course 3

While in nonfinancial companies, resources for compliance, risk, audit, and legal functions are globally estimated to an...

More info

LexGO Network