De sociale verkieziningen: tot op het bot

Wetstraat 155
1040 Brussel
Belgium
Link to the organizer's site


19 Sep
Register

De vakgroep Sociaal Recht van de Universiteit Gent organiseerde in 2007 voor de eerste maal een studienamiddag over sociale verkiezingen met een enthousiaste ploeg. Een bezielde equipe zet nu deze gewaardeerde en waardevolle traditie verder.

Michel De Gols, jarenlang de architect van de sociale verkiezingen bij de FOD WASO, geeft een eerste commentaar bij de nieuw(st)e regelgeving. De kern van het verhaal is een cumulatief overzicht van rechtspraak. De meeste overzichten beperken zich tot een terugblik op de voorbije verkiezingen. Jan Vanthournout en André Leurs zijn er samen met Matthias Jacxsens in geslaagd om een diepgaande cumulatieve studie te maken vanaf de verkiezingen van 2004. Zij schetsen niet alleen een beeld van vele jaren rechtspraak, maar geven door middel van statistische analyses ook trends aan. Herman Buyssensen en Tony Van de Calseyde gaan in op de procedurele knelpunten. 

Het verslagboek is het vierde in de rij. Na De sociale verkiezingen doorgelicht (2007), De sociale verkiezingen ontrafeld (2011) en De sociale verkiezingen uitgeplozen (2015) verschijnt nu De sociale verkiezingen: tot op het bot.

De debatten worden geleid door professor Willy van Eeckhoutte

DOELGROEP

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, consultants en ambtenaren die betrokken zijn bij de (organisatie van de) sociale verkiezingen.


PROGRAMMA

TIMING

13u45 Registratie van de deelnemers

14u00 Verwelkoming door prof. dr. Patrick Humblet (UGent)

Sessievoorzitter: prof. dr. em. Willy van Eeckhoutte (UGent), advocaat bij het Hof van Cassatie

14u05 De sociale verkiezingen 2020: de nieuwe regelgeving
Michel De Gols, ere-Directeur-Generaal Algemene Directie Individuele
Arbeidsbetrekkingen, FOD WASO

14u35 Overzicht rechtspraak sociale verkiezingen 2004-2016
Jan Vanthournout, SD WorX en UGent
André Leurs, Studiedienst ACV Bouw – Industrie & Energie

15u30 Koffiepauze

16u00 Sociale verkiezingen en de rechter: knelpunten in 2016
Herman Buyssens, advocaat balie Antwerpen
Tony Van De Calseyde, advocaat balie Antwerpen

16u30 Vragenronde

17u00 Slotwoord door de sessievoorzitter

17u15 Receptie


PRAKTISCHE INFORMATIE

DATA & LOCATIES

donderdag 19 september 2019
Residence Palace 
Wetstraat 155 
1040 Brussel

ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag 
IGO: in aanvraag

PRIJS

€ 206,68 (incl. BTW)

U kan zich hier inschrijven.

De prijs is incl. documentatiemap, , koffiepauze, receptie en het verslagboek. 

**********

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

**********

Related : Intersentia nv

Calendar

Training & Events

29 Aug
logo - company

Intersentia Summer Class - contractuele clausules

Tijdens deze tweede Summer Class op 29 augustus 2019 in Antwerpen (Salons van Edel) worden 8 clausules die in de...

More info
03 Sep
logo - company

Het nieuwe WVV: bestuur (statuut, verplichtingen en aansprakelijkheid)

Op 1 mei 2019 is het langverwachte nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Na een...

More info
10 Sep
logo - company

Het nieuwe WVV: effecten (rechten, uitgifte en overdracht)

Op 1 mei 2019 is het langverwachte nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Na een...

More info
16 Sep
logo - company

Het nieuwe WVV: vereffening, herstructurering en gschillenregeling

Op 1 mei 2019 is het langverwachte nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden. Na een...

More info

LexGO Network