Actualia verzekeringsrecht: autoverzekeringen | brandverzekeringen | de verzekeringswet | productaansprakelijkheid en verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid “na levering”

Hogeschool PXL-Congress Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt
Belgium
Link to the organizer's site
See this training on the organizer's site
23 Aug

Inleiding

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15 Autoverzekeringen: de aanpassingen aan het Modelcontract sedert 31 mei 2017

Dhr. Willy Vanduffel, verzekeringsjurist, docent in verzekeringen

Nieuwigheden en aanpassingen door de wet van 2017
Overzicht en bespreking van steeds onduidelijke thema’s binnen de verplichte autoverzekering
Wat met “voorbewegingstoestellen” en elektrische fietsen?
Wat met de “grensverzekering” en de gevolgen ervan?
Hoe zit het dan met het gebruik van voertuigen, “andere dan datgene dat in de polis verzekerd is”?
Details inzake het verhaal binnen de verplichte autoverzekering. Randgevallen en betwistingen.

10u45 Koffiepauze

11u15 Brandverzekering

Dhr. Willy Vanduffel, verzekeringsjurist, docent in verzekeringen

Nieuws: nu ook de verplichte Brandverzekering vanaf 1 september 2018…
Structuur van de brandverzekeringspolissen.
Eenvoudige of speciale risico’s.
Verplichte standaard en gedifferentieerde inhoud.
Woordenspel: basiswaarborgen, aanvullende waarborgen, bijkomende waarborgen…
Verschil tussen “verhaal van derden” en “B.A. gebouw”.
De details maken het verschil: onderzoek binnen een aantal polissen naar de aansprakelijkheidsdekking binnen de polissen brand en naar de verzekerde kapitalen.
Hoe, wat, waar…?
Impact van de TRIP: is terrorisme verzekerd binnen de brandverzekeringen en op welke wijze?

12u45 Lunch

13u45 De verzekeringswet: enkele hete hangijzers

Dhr. Jacques Van Keirsbilck, risk and insurance coach

Tijdens deze uiteenzetting focussen we voornamelijk op drie artikels uit de verzekeringswet die al tot heel wat juridische discussies hebben geleid:

Artikel 65 VW: het verval van het recht op de verzekeringsprestatie.
Artikel 95 VW: de subrogatievordering.
Artikel 142 VW: de gelding van de waarborg in de tijd. Hierbij wordt uiteraard in de eerste plaats aandacht besteed aan enkele belangrijke arresten en vonnissen in deze materies. Vanuit zijn ervaring inzake audit van verzekeringsprogramma’s zal de docent daarnaast ook toelichting geven bij enkele praktische toepassings- en interpretatieproblemen met betrekking tot deze artikels uit de verzekeringswet.

15u15 Koffiepauze

15u45 Productaansprakelijkheid en verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid “Na levering”

Dhr. Jacques Van Keirsbilck, risk and insurance coach

Schadegevallen in de sfeer van de “productaansprakelijkheid” leiden vaak tot discussies tussen verzekeraar, verzekerde en benadeelde. Tijdens deze uiteenzetting vestigen we de aandacht op een aantal van deze discussiepunten zoals bijvoorbeeld:

De verzekering B.A. Na levering en de foutloze aansprakelijkheid inzake producten met gebreken: Wat wordt wel eens uit het oog verloren?  
De verzekering van de economische (de zogenaamde immateriële) schade door een gebrekkig product of gebrekkig werk veroorzaakt aan derden: Wat zijn de grenzen van de verzekeringsdekking met betrekking tot dit soort schade?
Uitsluiting van de schade veroorzaakt door een gebrek aan doeltreffendheid van het geleverde product of het uitgevoerde werk: veel nuanceverschillen in de gebruikte bewoordingen, met alle gevolgen vandien.
Wat is de impact van sommige contractclausules (beperking van aansprakelijkheid, vrijwaringsclausules) op de verzekeringsdekking in het kader van een waarborg B.A. Na levering?  

17u15 Einde van de studiedag

Prijs

Prijs: € 330 (excl. btw)

Inschrijven

Erkenningen

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 1,5 opleidingspunt voor verzekeringstussenpersonen per sessie.

FSMA (500060B) - banken: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 1,5 opleidingspunt voor bank- en beleggingsdiensten per sessie.

Locatie

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Sprekers

Jacques Van Keirsbilck

Willy Vanduffel

Related : Confocus

Calendar

Training & Events

23 Aug
logo - company

Actualia verzekeringsrecht: autoverzekeringen | brandverzekeringen | de verzekeringswet |...

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor...

More info
28 Aug
logo - company

Actualia familiaal vermogensrecht: testament | huwelijkscontract | schenking | vereffening-verdeling

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor...

More info
18 Sep
logo - company

Privacy by Design

Comment intégrer le respect des données à caractère personnel dès la création...

More info
21 Sep
logo - company

Actualités de droit judiciaire

La CUP - Commission Université-Palais - collabore depuis plus de vingt ans avec le Barreau et la Magistrature...

More info

LexGO Network