UBO-informatieplicht: jaarlijkse bevestiging noodzakelijk vóór 30 april 2021
24/03/2021

De UBO-regelgeving legt de verplichting op om jaarlijks de informatie die is opgenomen in het UBO-register bij te werken of minstens jaarlijks te bevestigen dat die gegevens nog steeds actueel zijn.

Aangezien dat vorig jaar technisch nog niet mogelijk was, heeft de FOD Financiën op 30 april 2020 zelf alle in het UBO-register opgenomen informatie automatisch bevestigd. UBO-informatieplichtigen, die de relevante informatie over hun UBO(‘s) vóór 30 april 2020 in het UBO-register hebben geregistreerd en die sindsdien geen wijzigingen met betrekking tot hun UBO('s) hebben gekend, moeten bijgevolg vóór 30 april 2021 bevestigen dat die informatie nog steeds actueel is. UBO-informatieplichtigen, die de relevante informatie over hun UBO('s) na 30 april 2020 hebben geregistreerd (omdat zij bijvoorbeeld na 30 april 2020 zijn opgericht of omdat de informatie is gewijzigd), zullen die informatie uiterlijk na één jaar eveneens moeten bevestigen.

De FOD Financiën verwittigt u voortaan via een automatisch gegenereerd bericht (verzonden naar uw eBox) één maand vooraf dat de jaarlijkse deadline verstrijkt. Dat veronderstelt uiteraard wel dat bij de FOD Financiën een geldig e-mailadres is geregistreerd.

De bevestiging gebeurt zeer eenvoudig: meldt u aan op MyMinfin en klik op de knop “jaarlijkse bevestiging”.

Related : Eubelius ( Mr. Herbert Casier )

[+ http://www.eubelius.be]

Mr. Herbert Casier Mr. Herbert Casier
Senior Attorney
[email protected]

Click here to see the ad(s)
All articles Individual tax

Lastest articles Individual tax

Les 40 milliards euros d’argent noir sur les comptes belges, une manne financière idéale pour...
03/05/2021

Dans un rapport explosif de février 2021, la Cour des comptes exhorte le gouvernement à “porter plus d...

Read more

Les assurances-vies de la branche 23, la taxe Caïman et la taxe sur les comptes-titres : un tri...
29/04/2021

Lorsqu’un particulier investit dans un portefeuille-titres, il subit en principe le précompte mobilier (au ta...

Read more

Fin de la double imposition des dividendes français
13/04/2021

Fin de la double imposition des dividendes français: le Ministre des Finances confirme la possibilité d'...

Fin de la double imposition des dividendes français Read more

Foreign real estate now also taxed on the basis of cadastral income
31/03/2021

Following several convictions by the European Court of Justice, Belgium recently changed its legislation on the taxation o...

Read more

Lastest articles by Mr. Herbert Casier

Fiscale visitatie? Wees voorbereid!
02/11/2020

Een fiscale visitatie vindt bijna altijd onaangekondigd plaats. Het is dus essentieel dat u uw rechten en plichten kent en...

Read more

LexGO Network