Op weg naar de alwetendheid van de fiscus? DAC 7 gepubliceerd, DAC 8 op komst
19/05/2021

De fiscus weet al behoorlijk veel over de burgers en een groot deel van die informatie is opgeslagen in een “datawarehouse”. Het voorbije decennium heeft ook de EU aanzienlijk bijgedragen aan een alsmaar intensievere grensoverschrijdende fiscale informatie-uitwisseling tussen de lidstaten. De Richtlijn 2011/16/EU (hierna "DAC") beoogt de administratieve samenwerking tussen de lidstaten op fiscaal vlak te verbeteren, met name door de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten voor de noden van hun interne fiscale regimes te vergemakkelijken en te voorzien in een kader voor de samenwerking bij administratieve onderzoeken of controles.

Sinds haar invoering is de DAC al vijf keer gewijzigd, om onder meer ook de uitwisseling van informatie in te voeren over financiële rekeningen, fiscale rulings, verrekenprijsafspraken, landenrapporteringen, uiteindelijke begunstigden en grensoverschrijdende constructies. De digitalisering lijkt echter nog te veel opportuniteiten te bieden om onder de radar van de fiscus inkomsten te verdienen (online verhuur van vakantiewoningen, allerlei online-diensten en handel, beleggingen in cryptovaluta, …). Twee recente initiatieven van de EU beogen om ook op dat vlak de fiscale transparantie te verhogen.

Op 22 maart 2021 heeft de Europese Raad de zesde wijziging van de DAC goedgekeurd: Richtlijn 2021/514 ("DAC 7"). DAC 7 versterkt de fiscale transparantie, de uitwisseling van informatie en de administratieve samenwerking tussen de lidstaten nog verder. Vooreerst voegt DAC 7 ook royalty's toe aan de inkomstencategorieën waarvoor een automatische uitwisseling van inlichtingen geldt. Bovendien kunnen de fiscale administraties van verschillende lidstaten voortaan een gezamenlijke controle (“joint audit”) verrichten op het grondgebied van één van die lidstaten en zijn ook verzoeken om uitwisseling van informatie mogelijk die louter betrekking hebben op een groep belastingplichtigen, die niet individueel kunnen worden geïdentificeerd.

Ten slotte legt DAC 7 nieuwe rapporteringsverplichtingen op aan digitale platformoperatoren (die zowel binnen als, in principe, buiten de EU zijn gevestigd), die het aanbieden van interne en grensoverschrijdende activiteiten mogelijk maken. Vanaf 1 januari 2023 zijn die operatoren verplicht gegevens te verzamelen en te delen over de verkopers die gebruik maken van hun diensten, namelijk over de actieve verkopers die in een lidstaat woonachtig zijn of die een in een lidstaat gelegen onroerend goed hebben verhuurd (sommige verkopers, zoals bijvoorbeeld overheidsinstanties, zijn uitgesloten). De beoogde activiteiten zijn de verhuur van onroerend goed of transportmiddelen, persoonlijke diensten en de verkoop van goederen. De platformoperatoren zullen onder meer de contactgegevens van de verkoper, de inkomsten uit de betrokken activiteiten en de bedragen die door het platform op die inkomsten zijn ingehouden, moeten rapporteren.

Tot slot heeft de Europese Commissie op 10 maart 2021 een openbare raadpleging gelanceerd over de toekomstige DAC 8, die ook rapporteringsverplichtingen zou opleggen en de uitwisseling van informatie zou mogelijk maken met betrekking tot nieuwe alternatieve betaal- en beleggingsmiddelen zoals cryptoactiva of e‑money. Deze nieuwe technologieën dreigen volgens de Commissie immers de vooruitgang op het gebied van fiscale transparantie teniet te doen en de kans op belastingontduiking te verhogen. De openbare raadpleging eindigt op 2 juni 2021.

Related : Eubelius ( Mr. Svjatoslav Gnedasj ,  Mr. Elliot Ravet )

[+ http://www.eubelius.be]

Mr. Svjatoslav Gnedasj Mr. Svjatoslav Gnedasj
Partner
[email protected]
Mr. Elliot Ravet Mr. Elliot Ravet
Lawyer
[email protected]

Click here to see the ad(s)
All articles Corporate tax

Lastest articles Corporate tax

Far-reaching EU tax reform plans announced: what they could mean for corporate taxpayers
20/05/2021

On 18 May 2021, the European Commission issued a communication on “Business Taxation for the 21st Century”. Th...

Far-reaching EU tax reform plans announced: what they could mean for corporate taxpayers Read more

The zero-emission company car as the new standard
19/05/2021

As mentioned in our newsflash of 21 April 2021, the text of the government declaration indicated that it was the...

The zero-emission company car as the new standard Read more

Sustainable taxonomy in the aviation sector: European Commission publishes Steer’s study on pro...
17/05/2021

In the aviation sector, identifying "green" economic activities and projects is not an easy task. The European C...

Sustainable taxonomy in the aviation sector: European Commission publishes Steer’s study on projects and investments that have climate and environmental benefits Read more

EU lower court annuls State aid decision in Amazon case but upholds finding of State aid in ENGIE...
12/05/2021

On 12 May 2021, the General Court of the EU issued its judgments concerning the appeals brought by Amazon and Luxembourg, ...

EU lower court annuls State aid decision in Amazon case but upholds finding of State aid in ENGIE case Read more

Lastest articles by Mr. Svjatoslav Gnedasj

Fiscale visitatie? Wees voorbereid!
02/11/2020

Een fiscale visitatie vindt bijna altijd onaangekondigd plaats. Het is dus essentieel dat u uw rechten en plichten kent en...

Read more

Lastest articles by Mr. Elliot Ravet

LexGO Network