Tip 2 - Lenen om een dividend uit te keren; interest aftrekbaar?
06/04/2018

Een recente uitspraak bevestigt de niet-aftrekbaarheid van interesten.

Het hof van beroep van Gent oordeelde op 9 januari 2018 dat als een vennootschap een investeringskrediet afsluit om de uitbetaling van dividenden te nancieren, de interesten niet aftrekbaar z n. Het hof vindt dat dergel k krediet niet wordt gebruikt om te investeren in de eigen activiteit

en dat de interesten niet werden gedragen om belastbare inkomsten te verkr gen, wat een wettel ke voorwaarde is voor de aftrekbaarheid van beroepskosten.

Een overgenomen vennootschap sloot een investeringskrediet af. Het krediet werd gebruikt om dividenduitkeringen deels te nancieren. De overnemende vennootschap loste op haar beurt met de verkregen dividenden haar eigen overname nanciering af.

Het hof van beroep stelt dat de nanciering niet heeft gediend om een eigen investering van de overgenomen vennootschap te nancieren maar wel om een investering van de aandeelhouder mogel k te maken.

Gelet op vaststaande rechtspraak dat een vennootschap in principe
alleen kosten maakt van professionele aard omdat ze alleen professionele winsten genereert (zuivere prive?kosten daargelaten), alsook dat de scus de opportuniteit van kosten niet mag beoordelen, is de Gentse rechtspraak zeer betwistbaar. Het Hof van Cassatie kan het t echter nog doen keren.

Desalniettemin valt niet uit te sluiten dat de scus zich nu meer zal focussen op de naliteit van leningen en de interestaftrek in gel kaardige zaken zal verwerpen.

TIP 2 - Kernpunten

-  De scus vindt dat interest van leningen om dividenden uit te keren niet aftrekbaar is.

-  Het argument is dat die lening niet dient om belastbare inkomsten te verkrijgen.

-  Indien mogelijk gebruikt men best eigen vermogen om dividenden uit te keren en leent men voor investeringen in plaats van omgekeerd.

Related : Loyens & Loeff CVBA ( Mr. Maxime Vermeesch )

[+ http://www.loyensloeff.com]

Mr. Maxime Vermeesch Mr. Maxime Vermeesch
Associate
maxime.vermeesch@loyensloeff.com

Click here to see the ad(s)
All articles Corporate tax

Lastest articles Corporate tax

Minimum Remuneration of Company Directors: An Overview
07/01/2019

Since the recent corporate tax reform, SMEs have been able to benefit from a reduced tax rate on their first €100,000...

Read more

Villavennootschappen in het vizier van de fiscus
07/01/2019

Villavennootschappen waarvan het onroerend goed aan de zaakvoerder wordt verhuurd voor een te lage huurprijs en waarbij du...

Villavennootschappen in het vizier van de fiscus Read more

Company provided housing - benefit in kind - change in tax law
02/01/2019

In the course of 2018 new upcoming tax rules were announced (see our news flash of 8 August 2018). According to the Royal ...

Read more

Ongrondwettelijk voordeel alle aard bedrijfswoning – ook voor het verleden? Verzoek tot ambtshalv...
13/11/2018

Zoals inmiddels genoegzaam bekend, is de wettelijke regeling inzake de forfaitaire waardering van het voordeel v...

Ongrondwettelijk voordeel alle aard bedrijfswoning – ook voor het verleden? Verzoek tot ambtshalve ontheffing als reddingsboei! Read more

Lastest articles by Mr. Maxime Vermeesch

Tip 9: Aandelenopties zonder fiscaal risico
20/07/2018

-  De forfaitaire belasting op aandelenopties is vooraf verschuldigd. -  Bij verlies is de werknemer de ingeh...

Read more

Additional guidance on Belgian tax treatment of cryptocurrency gains
30/05/2018

Could gains realised on the sale of virtual currency (Bitcoin among others) be taxed as miscellaneous income? If these gai...

Read more

Informal tax practice regarding stock options and personal service companies now prohibited, but ...
14/04/2017

Yesterday, on 13 April, a circular letter (Dutch/French) was issued by the Belgian General Tax Administration that puts an...

Read more

LexGO Network