Tip 2 - Lenen om een dividend uit te keren; interest aftrekbaar?
06/04/2018

Een recente uitspraak bevestigt de niet-aftrekbaarheid van interesten.

Het hof van beroep van Gent oordeelde op 9 januari 2018 dat als een vennootschap een investeringskrediet afsluit om de uitbetaling van dividenden te nancieren, de interesten niet aftrekbaar z n. Het hof vindt dat dergel k krediet niet wordt gebruikt om te investeren in de eigen activiteit

en dat de interesten niet werden gedragen om belastbare inkomsten te verkr gen, wat een wettel ke voorwaarde is voor de aftrekbaarheid van beroepskosten.

Een overgenomen vennootschap sloot een investeringskrediet af. Het krediet werd gebruikt om dividenduitkeringen deels te nancieren. De overnemende vennootschap loste op haar beurt met de verkregen dividenden haar eigen overname nanciering af.

Het hof van beroep stelt dat de nanciering niet heeft gediend om een eigen investering van de overgenomen vennootschap te nancieren maar wel om een investering van de aandeelhouder mogel k te maken.

Gelet op vaststaande rechtspraak dat een vennootschap in principe
alleen kosten maakt van professionele aard omdat ze alleen professionele winsten genereert (zuivere prive?kosten daargelaten), alsook dat de scus de opportuniteit van kosten niet mag beoordelen, is de Gentse rechtspraak zeer betwistbaar. Het Hof van Cassatie kan het t echter nog doen keren.

Desalniettemin valt niet uit te sluiten dat de scus zich nu meer zal focussen op de naliteit van leningen en de interestaftrek in gel kaardige zaken zal verwerpen.

TIP 2 - Kernpunten

-  De scus vindt dat interest van leningen om dividenden uit te keren niet aftrekbaar is.

-  Het argument is dat die lening niet dient om belastbare inkomsten te verkrijgen.

-  Indien mogelijk gebruikt men best eigen vermogen om dividenden uit te keren en leent men voor investeringen in plaats van omgekeerd.

Related : Loyens & Loeff CVBA ( Mr. Maxime Vermeesch )

[+ http://www.loyensloeff.com]

Mr. Maxime Vermeesch Mr. Maxime Vermeesch
Associate
maxime.vermeesch@loyensloeff.com

Click here to see the ad(s)
All articles Corporate tax

Lastest articles Corporate tax

Waardering vruchtgebruik: DVB-formule op losse schroeven?
09/10/2018

De discussie over de waardering van het vruchtgebruik lijkt wel een never ending story. Sinds 2016 heeft de Dienst Voorafg...

Waardering vruchtgebruik: DVB-formule op losse schroeven? Read more

Withholding tax evasion and avoidance: new measures announced
02/10/2018

Last Friday, the Belgian Council of Ministers approved a draft bill of law aimed at fighting several situations of Belgian...

Read more

The due date for the corporate income tax return and the transfer pricing form is approaching: ar...
22/08/2018

Following the communication of the Belgian tax authorities, Belgian companies (and foreign companies with a Belgian e...

The due date for the corporate income tax return and the transfer pricing form is approaching: are you in control? Read more

Loutere ‘kantoorbelasting’ strijdig met het gelijkheidsbeginsel (bis)
17/08/2018

Het hof van beroep te Brussel treedt de rechtspraak van de fiscale rechter te Brussel bij met betrekking tot het vers...

Loutere ‘kantoorbelasting’ strijdig met het gelijkheidsbeginsel (bis) Read more

Lastest articles by Mr. Maxime Vermeesch

Tip 9: Aandelenopties zonder fiscaal risico
20/07/2018

-  De forfaitaire belasting op aandelenopties is vooraf verschuldigd. -  Bij verlies is de werknemer de ingeh...

Read more

Additional guidance on Belgian tax treatment of cryptocurrency gains
30/05/2018

Could gains realised on the sale of virtual currency (Bitcoin among others) be taxed as miscellaneous income? If these gai...

Read more

Informal tax practice regarding stock options and personal service companies now prohibited, but ...
14/04/2017

Yesterday, on 13 April, a circular letter (Dutch/French) was issued by the Belgian General Tax Administration that puts an...

Read more

LexGO Network