Tip 2 - Lenen om een dividend uit te keren; interest aftrekbaar?
06/04/2018

Een recente uitspraak bevestigt de niet-aftrekbaarheid van interesten.

Het hof van beroep van Gent oordeelde op 9 januari 2018 dat als een vennootschap een investeringskrediet afsluit om de uitbetaling van dividenden te nancieren, de interesten niet aftrekbaar z n. Het hof vindt dat dergel k krediet niet wordt gebruikt om te investeren in de eigen activiteit

en dat de interesten niet werden gedragen om belastbare inkomsten te verkr gen, wat een wettel ke voorwaarde is voor de aftrekbaarheid van beroepskosten.

Een overgenomen vennootschap sloot een investeringskrediet af. Het krediet werd gebruikt om dividenduitkeringen deels te nancieren. De overnemende vennootschap loste op haar beurt met de verkregen dividenden haar eigen overname nanciering af.

Het hof van beroep stelt dat de nanciering niet heeft gediend om een eigen investering van de overgenomen vennootschap te nancieren maar wel om een investering van de aandeelhouder mogel k te maken.

Gelet op vaststaande rechtspraak dat een vennootschap in principe
alleen kosten maakt van professionele aard omdat ze alleen professionele winsten genereert (zuivere prive?kosten daargelaten), alsook dat de scus de opportuniteit van kosten niet mag beoordelen, is de Gentse rechtspraak zeer betwistbaar. Het Hof van Cassatie kan het t echter nog doen keren.

Desalniettemin valt niet uit te sluiten dat de scus zich nu meer zal focussen op de naliteit van leningen en de interestaftrek in gel kaardige zaken zal verwerpen.

TIP 2 - Kernpunten

-  De scus vindt dat interest van leningen om dividenden uit te keren niet aftrekbaar is.

-  Het argument is dat die lening niet dient om belastbare inkomsten te verkrijgen.

-  Indien mogelijk gebruikt men best eigen vermogen om dividenden uit te keren en leent men voor investeringen in plaats van omgekeerd.

Related : Loyens & Loeff CVBA ( Mr. Maxime Vermeesch )

[+ http://www.loyensloeff.com]

Mr. Maxime Vermeesch Mr. Maxime Vermeesch
Associate
maxime.vermeesch@loyensloeff.com

Click here to see the ad(s)
All articles Corporate tax

Lastest articles Corporate tax

Belgian Tax Authorities announce focus areas for tax audits
27/04/2018

The Belgian Tax Authorities have recently announced some of their focus areas for 2018 for tax audits. This early warning ...

Read more

Establishing an SPV Specifically to Develop a Real Estate Project Is Not Abusive
27/04/2018

On 9 and 23 June 2017, the Antwerp Court of First Instance issued two decisions confirming that establishing an SPV should...

Read more

Cateringkosten in het kader van een publicitair evenement - nu ook volledig aftrekbaar in de inko...
20/04/2018

Vorige maand heeft de minister van Financiën zich nu ook op het vlak van de inkomstenbelastingen uitgesproken in die ...

Cateringkosten in het kader van een publicitair evenement - nu ook volledig aftrekbaar in de inkomstenbelastingen! Read more

Tax efficiency of leveraged dividends challenged by recent court decision
12/04/2018

Traditionally, Belgian tax law has been rather flexible in accepting the tax deductible character of interest due on lever...

Read more

Lastest articles by Mr. Maxime Vermeesch

Informal tax practice regarding stock options and personal service companies now prohibited, but ...
14/04/2017

Yesterday, on 13 April, a circular letter (Dutch/French) was issued by the Belgian General Tax Administration that puts an...

Read more

LexGO Network