De nieuwe Europese bekendmakingsdrempels zijn er!
18/11/2021

Zoals te verwachten, verscheen op 11 november 2021 de Europese gedelegeerde verordeningen van de commissie nr. 2021/1950, 2021/1951, 2021/1952 en 2021/1953 met betrekking tot de nieuwe drempelbedragen in het kader van de bekendmaking van Europese overheidsopdrachten. 

Deze nieuwe drempels zijn van toepassing op de overheidsopdrachten en concessies die worden bekendgemaakt op of na 1 januari 2022. Deze vernieuwde drempels gelden voor twee jaar (2022-2023). 

Nog even de belangrijkste bedragen op een rijtje:

  Oude drempel (in EUR, excl. BTW) Nieuwe drempel (in EUR, excl. BTW)
Opdrachten voor werken en
Concessies
5.350.000 5.382.000
Opdrachten voor leveringen en
diensten – klassieke sectoren
214.000 215.000
Opdrachten voor leveringen en
diensten geplaatst door sommige
federale overheden
139.000 140.000
Opdrachten voor leveringen en
diensten – speciale sectoren
428.000 431.000

Na een beperkte daling in 2020, is er dus nu opnieuw een (beperkte) stijging van de drempels.

Als gevolg is het nu ook wachten op de herziening van de drempelbedragen vermeld in de Belgische regelgeving. De bevoegde minister zal daartoe een ministerieel besluit moeten uitvaardigen tot wijziging van de verschillende koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de regelgeving overheidsopdrachten. Naar goede gewoonte zal dit hoogstwaarschijnlijk pas eind december worden gepubliceerd.

Related : Lydian ( Mr. Jens Debièvre ,  Mr. Felix Feyt )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Jens Debièvre Mr. Jens Debièvre
Partner
[email protected]
Mr. Felix Feyt Mr. Felix Feyt
Associate
[email protected]

Click here to see the ad(s)
All articles Public procurement

Lastest articles Public procurement

Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning geeft aanbevelingen over omgaan met prijsstijgin...
24/05/2022

De pandemie, de verstoring van de internationale handel en recent het conflict in Oekraïne veroorzaken significante p...

Read more

De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld?
09/05/2022

Indien de opdrachtdocumenten in het kader van een raamovereenkomst bepalen dat, wanneer de eerste begunstigde niet in staa...

De eigen besteksbepalingen, de “handboeien” in de overheidsopdrachtenwereld? Read more

Marchés publics : l'exclusion pour faute professionnelle grave ne nécessite pas de preuve irré...
22/02/2022

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure les candidats ou les soumissionnaires d'une procédure de passation d...

Read more

Overheidsopdrachten : uitsluiting wegens ernstige beroepsfout vereist geen onomstotelijk bewijs
21/02/2022

Aanbesteders kunnen kandidaten of inschrijvers uitsluiten van een plaatsingsprocedure indien deze in de uitoefening van hu...

Read more

Lastest articles by Mr. Jens Debièvre

Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning geeft aanbevelingen over omgaan met prijsstijgin...
24/05/2022

De pandemie, de verstoring van de internationale handel en recent het conflict in Oekraïne veroorzaken significante p...

Read more

Marchés publics : l'exclusion pour faute professionnelle grave ne nécessite pas de preuve irré...
22/02/2022

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure les candidats ou les soumissionnaires d'une procédure de passation d...

Read more

Overheidsopdrachten : uitsluiting wegens ernstige beroepsfout vereist geen onomstotelijk bewijs
21/02/2022

Aanbesteders kunnen kandidaten of inschrijvers uitsluiten van een plaatsingsprocedure indien deze in de uitoefening van hu...

Read more

Kan men offertes die de bestemmingsvoorschriften niet respecteren regulariseren? De Raad van Stat...
03/02/2022

In zijn arrest van 8 december 2021 (nr. 252.352) boog de Raad van State zich over de vraag of een aanbestedende overheid e...

Read more

Lastest articles by Mr. Felix Feyt

Kan men offertes die de bestemmingsvoorschriften niet respecteren regulariseren? De Raad van Stat...
03/02/2022

In zijn arrest van 8 december 2021 (nr. 252.352) boog de Raad van State zich over de vraag of een aanbestedende overheid e...

Read more

La location de biens immobiliers par les pouvoirs publics soumise à l’obligation de mise en co...
01/06/2021

Dans un arrêt très récent (22 avril 2021, C-537/19), la Cour de Justice s'est prononcée (un...

Read more

Huren van vastgoed door de overheid aanbestedingsplichtig? – Het Hof van Justitie verduidelijkt
03/05/2021

In een zeer recent arrest (22 april 2021, C-537/19) heeft het Hof van Justitie zich (nogmaals) uitgesproken over de contou...

Read more

Brexit en overheidsopdrachten: het Brexmas-akkoord toegelicht
20/01/2021

Sedert 1 januari 2021 is de Brexit een feit. Op 24 december 2020 sloten de Europese unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (...

Read more

LexGO Network