Vlaamse regering keurt renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen goed
03/06/2021

  • De Vlaamse Regering heeft het besluit dat uitvoering geeft aan de renovatieverplichting van niet-residentiële gebouwen op 7 mei 2021 (het Besluit) principieel goedgekeurd. Het Besluit voorziet eveneens in een aantal aanpassingen van de energieprestatieregelgeving;
  • Vooreerst zal elk niet-residentieel gebouw, zoals kantoren, logistieke gebouwen, horeca, handelszaken, scholen, zorginstellingen en overheidsgebouwen, vanaf 1 januari 2022 binnen vijf jaar volgend op het verlijden van de authentieke akte van verkoop, erfpacht of opstal aan vier energetische renovatiemaatregelen moeten voldoen (dakisolatie, beglazing, warmte-opwekkers en koelinstallaties);
  • Kleine niet-residentiële eenheden (< 500 m²) die in totaliteit worden overgedragen en waarbij de authentieke akte wordt verleden vanaf 1 januari 2022 moeten binnen dezelfde periode van 5 jaar eveneens een energieprestatielabel C behalen;
  • Grote niet-residentiële eenheden waarbij de authentieke akte van verkoop, erfpacht of opstal wordt verleden vanaf 1 januari 2023 en die in totaliteit worden overgedragen, zullen bovenop de hierboven vermelde  minimale eisen binnen dezelfde periode van 5 jaar over een minimaal aandeel van  5% hernieuwbare energie moeten beschikken;
  • De definitie van “kleine niet-residentiële eenheid” wordt aangepast: van zodra er een niet-residentiële eenheid van meer dan 500 m² in een aaneengesloten deel van niet-residentiële gebouweenheden aanwezig is, worden alle niet-residentiële eenheden in dat deel als groot beschouwd, ongeacht hun oppervlakte;
  • Bovendien voert het Besluit een energieprestatiecertificaat (het EPC) in voor niet-residentiële gebouwen, hetwelk kan opgesteld worden voor elke niet-residentiële eenheid ongeacht de grootte ervan; 
  • Vanaf 2025 moeten alle grote niet-residentiële eenheden continu over een EPC niet-residentiële gebouwen beschikken;
  • Het EPC voor niet-residentiële gebouwen wordt momenteel ontwikkeld door het VEKA, hetwelk het standaard EPC voor niet-residentiële gebouwen wordt;
  • Op heden wordt het nodige advies ingewonnen omtrent het Besluit. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen dienaangaande.

Related : Lydian ( Mr. Wouter Neven )

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)

Lastest articles by Mr. Wouter Neven

Brussel geeft groen licht voor energiedelen in energiegemeenschappen
10/05/2022

Op 11 maart 2022 wijzigde het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende drie ordonnanties:   ...

Read more

Conceptnota bouwshift
12/04/2022

De Vlaamse Regering heeft in februari 2022 een belangrijke doorbraak bereikt in twee fundamentele dossiers, het bouwshiftd...

Read more

Verlenging en uitbreiding van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor bepaalde werken in onroerende s...
08/04/2022

Het koninklijk besluit van 27 maart 2022 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 (het Besluit) voorziet in de ver...

Read more

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars
15/03/2022

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 m...

Read more

LexGO Network