De Vlaamse onroerenderfgoedpremie herbekeken
08/02/2019

  • Op 14 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit goed;
  • Ingrepen waarvoor een premie wordt aangevraagd, moeten voortaan in vijf gevallen opgenomen worden in een door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd beheersplan. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het project UNESCO-werelderfgoed of erkend open erfgoed betreft;
  • In tegenstelling tot het voormalige Onroerenderfgoedbesluit, dat een opsomming gaf van de ingrepen die geen recht gaven op een erfgoedpremie, bevat het hervormde besluit voortaan een opsomming van ingrepen die wel recht geven op een premie;
  • De verplichting om te beschikken over een goedgekeurd beheersplan alvorens aanspraak te kunnen maken op een verhoogde erfgoedpremie wordt geschrapt;
  • De verhoogde premie van 80% van de aanvaarde kostenraming wordt op haar beurt eveneens geschrapt. De 60%-categorie, die voorheen beperkt was tot ZEN-erfgoed (i.e. erfgoed dat geen doorslaggevend economisch nut genereert) en onderwijsgebouwen, wordt verruimd. Voortaan is de verhoogde premie van 60% onder andere ook van toepassing op erkend open erfgoed;
  • De hervorming voert een aanvullende premie in van 10% voor (i) de beheerders die het goed regelmatig onderhouden, en (ii) verenigingen en stichtingen die het herstel en het beheer van beschermde goederen of erfgoedlandschappen tot doel hebben;
  • Deze vernieuwde regeling is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Related : Lydian

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Administrative Law

Lastest articles Administrative Law

Afdeling: Sms- en Whatsapp-berichten zijn documenten en dus Wob-baar En nu?
11/04/2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:899) geoordeeld dat sms- en...

Read more

Opgepast voor valkuilen bij uw verplichte digitale communicatie als lokaal bestuur!
02/04/2019

Uw bestuur is verplicht digitaal te communiceren. Deze communicatie verloopt echter niet zonder risico's. Wil u als lo...

Opgepast voor valkuilen bij uw verplichte digitale communicatie als lokaal bestuur! Read more

Tuchtrecht - Raad van State beperkt controle door Beroepscommissie voor Tuchtzaken inzake bewijsv...
22/03/2019

In arrest met nummer 243.163 van 6 december 2018 sprak de Raad van State zich uit over de controlebevoegdheid van de Beroe...

Tuchtrecht - Raad van State beperkt controle door Beroepscommissie voor Tuchtzaken inzake bewijsvoering Read more

Hoe de complexe bevoegdheidsverdeling in België de onderscheiden behandeling van publieke en priv...
13/03/2019

Met arrest nr. 14/2019 van 31 januari 2019 antwoordt het Grondwettelijk Hof ontkennend op volgende prejudiciële vraag...

Hoe de complexe bevoegdheidsverdeling in België de onderscheiden behandeling van publieke en private herstelvorderingen verantwoordt Read more

LexGO Network