De Vlaamse onroerenderfgoedpremie herbekeken
08/02/2019

  • Op 14 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit goed;
  • Ingrepen waarvoor een premie wordt aangevraagd, moeten voortaan in vijf gevallen opgenomen worden in een door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd beheersplan. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het project UNESCO-werelderfgoed of erkend open erfgoed betreft;
  • In tegenstelling tot het voormalige Onroerenderfgoedbesluit, dat een opsomming gaf van de ingrepen die geen recht gaven op een erfgoedpremie, bevat het hervormde besluit voortaan een opsomming van ingrepen die wel recht geven op een premie;
  • De verplichting om te beschikken over een goedgekeurd beheersplan alvorens aanspraak te kunnen maken op een verhoogde erfgoedpremie wordt geschrapt;
  • De verhoogde premie van 80% van de aanvaarde kostenraming wordt op haar beurt eveneens geschrapt. De 60%-categorie, die voorheen beperkt was tot ZEN-erfgoed (i.e. erfgoed dat geen doorslaggevend economisch nut genereert) en onderwijsgebouwen, wordt verruimd. Voortaan is de verhoogde premie van 60% onder andere ook van toepassing op erkend open erfgoed;
  • De hervorming voert een aanvullende premie in van 10% voor (i) de beheerders die het goed regelmatig onderhouden, en (ii) verenigingen en stichtingen die het herstel en het beheer van beschermde goederen of erfgoedlandschappen tot doel hebben;
  • Deze vernieuwde regeling is op 1 januari 2019 in werking getreden.

Related : Lydian

[+ http://www.lydian.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Administrative Law

Lastest articles Administrative Law

Raad van State versoepelt toegangsvereiste (actueel belang)
14/02/2019

De algemene vergadering van de Raad van State heeft in zijn arrest van 15 januari 2019 de ontvankelijkheidsvoorwaarde van ...

Read more

Nieuw decreet beoogt de verbouwing van handelspand tot woning fiscaal aantrekkelijker te maken
25/01/2019

De oorspronkelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing vormde een onvoldoende stimulans om handelspanden om te vorm...

Nieuw decreet beoogt de verbouwing van handelspand tot woning fiscaal aantrekkelijker te maken Read more

Interruption de la prescription de l’action civile en cas de recours infructueux devant le Consei...
18/01/2019

Pour la Cour constitutionnelle, un recours devant le Conseil d’Etat interrompt la prescription de l’action en ...

Interruption de la prescription de l’action civile en cas de recours infructueux devant le Conseil d’Etat Read more

Het Decreet Lokaal Bestuur: inwerkingtreding na eerste sleutelwerk
07/01/2019

Met de intrede van het nieuwe jaar breekt het moment aan voor respectievelijk het OCMW-decreet, Gemeentedecreet, Fusiedecr...

Het Decreet Lokaal Bestuur: inwerkingtreding na eerste sleutelwerk Read more

LexGO Network