Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Acquiring fiscally advantageous long lease structures is now also possible in Flanders

Acquiring fiscally advantageous long lease structures is now also possible in Flanders
09/09/2019

The Flemish tax service's position on long lease structures has already given rise to major controversy in the past. In its position statement no. 15,114 of 10 August 2015, the Flemish tax service stated that the acquisition of the long lease right and the bare ownership by the same third-party buyer is always subject to registration duties of 10%.

>Read more
“Verzelfstandigde entiteiten denk aan uw evaluatieverslag!” Tempus fugit amor manet?

“Verzelfstandigde entiteiten denk aan uw evaluatieverslag!” Tempus fugit amor manet?
09/09/2019

Net zoals onder het gemeente- en het OCMW-decreet, legt het Decreet Lokaal Bestuur de verplichting op aan elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap, aan elke dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging en aan elke welzijnsvereniging en autonome verzorgingsinstelling om in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor te leggen aan de gemeenteraad, de algemene vergadering of de OCMW-raad. Lees ook onze nieuwsbrief van 18 december 2018 : To do-lijst voor AGB's in 2019.

>Read more
​De samenloop van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot met de reserve van de afstammelingen

​De samenloop van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot met de reserve van de afstammelingen
09/09/2019

Met ingang van 1 september 2018 werd het familiaal vermogens- en erfrecht grondig hervormd. Eén van de zaken die gewijzigd werden, is de aanrekening van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op de goederen van de nalatenschap wanneer de langstlevende echtgenoot in samenloop komt met afstammelingen.

>Read more
Mrs. Ann Taghon

Vanaf 1 oktober a.s. kan een werknemer ook mantelzorgverlof opnemen
09/09/2019

Er bestaan op dit ogenblik drie thematische verloven: het ouderschapsverlof, het palliatief verlof, het verlof voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een gezinslid of een familielid dat lijdt aan een zware ziekte; d.i. het verlof voor medische bijstand. 

>Read more
Europese Commissie biedt ondersteuning voor een betere aanpak van witwassen en terrorismefinanciering

Europese Commissie biedt ondersteuning voor een betere aanpak van witwassen en terrorismefinanciering
09/09/2019

Op 24 juli 2019 heeft de Europese Commissie een mededeling en vier verslagen vastgesteld om Europese en nationale autoriteiten te helpen witwassen en terrorismefinanciering beter aan te pakken. 

>Read more
Vrijstelling van RSZ-bijdragen op maaltijdcheques: verduidelijking van de voorwaarden!

Vrijstelling van RSZ-bijdragen op maaltijdcheques: verduidelijking van de voorwaarden!
09/09/2019

Een werkgever verving een bestaande bonus gedeeltelijk door maaltijdcheques. Het Hof van cassatie bevestigt een arrest van het Arbeidshof van Brussel van 8 september 2016, dat oordeelde dat er in dat geval RSZ-bijdragen verschuldigd zijn op de maaltijdcheques.

 

>Read more
Newsflash GDPR : Guidelines for the processing of personal data through video devices

Newsflash GDPR : Guidelines for the processing of personal data through video devices
07/09/2019

On 10 July 2019, the European Data Protection Board or “EDPB”, the advisory body in which all national supervisory authorities are represented, adopted its provisional guidelines on the processing of personal data through video devices.

>Read more
Circulaire van de belastingadministratie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Circulaire van de belastingadministratie over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers
06/09/2019

De belastingadministratie heeft recent een circulaire[1] gepubliceerd met betrekking tot de nieuwe regelgeving over het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (afgekort het “VAPW”).  De circulaire vermeldt geen nieuwigheden of bijzonderheden, maar vat de belangrijkste kenmerken van het VAPW en de fiscale behandeling ervan samen.

>Read more
Mr. Peter Wytinck

Beperkte ruimte of tijd in reclame in het kader van overeenkomsten gesloten op afstand
06/09/2019

Walbusch Walter Busch voegde in verschillende tijdschriften en kranten een reclamefolder van zes pagina’s met een afscheurbare bestelkaart. De folder bevatte geen modelformulier voor herroeping[1]. De vordering tot staking van de verspreiding van de folder werd ingesteld en in eerste aanleg toegewezen, maar in hoger beroep verworpen.

>Read more
GDPR and B2B agreements.

GDPR and B2B agreements.
05/09/2019

GDPR not only applies to relations between companies, their employees and (B2C) customers, but also plays an important role in B2B relations with suppliers and (B2B) customers. In these relations there will always be a transfer of personal data.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network