Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Mr. Pieter Vandenheede

Langs (Vlaamse!) autosnelwegen
08/02/2019

Sedert 1958 gelden langs autosnelwegen bouwvrije stroken. De Vlaamse regering moderniseerde op 25 januari 2019 de regelgeving rond bouwvrije stroken voor wat het Vlaamse Gewest betreft. Een uitgelezen moment voor een overzicht van alle aandachtspunten aan en rond autosnelwegen.

>Read more
Ms. Stéphanie De Smedt
Ms. Valérie Verstraeten

Reform of Belgian Data Protection Authority still not put into practice
08/02/2019

Eight months after the arrival of the GDPR, the renewed Belgian Data Protection Authority still does not have an Executive Committee. The reason for this is that no candidate has been found with sufficient knowledge of the German language. 

>Read more
Een bommetje onder de overdracht onder gerechtelijk gezag?

Een bommetje onder de overdracht onder gerechtelijk gezag?
08/02/2019

Advocaten die beroepshalve bezig zijn met ondernemingen in moeilijkheden kijken al een tijdje uit naar de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Plessers. De datum van de uitspraak is nog niet bekend, maar op 23 januari jl. deelde advocaat-generaal Szpunar al zijn standpunt mee. De advocaat-generaal is van mening dat de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen niet in overeenstemming is met de Europese richtlijn die de rechten van de werknemers bij de overgang van ondernemingen regelt.

>Read more
War for talent anno 2019 - Aandelenoptieplannen een nuttig instrument, ook voor de familiale onderneming !

War for talent anno 2019 - Aandelenoptieplannen een nuttig instrument, ook voor de familiale onderneming !
07/02/2019

Het voorbije jaar werd het heel duidelijk: bedrijven zijn op zoek naar gekwalificeerde medewerkers, maar hun vacatures blijven oningevuld. De talentenpool is in sommige functiedomeinen zeer beperkt, waardoor bedrijven steeds meer concurrentie ervaren bij het aanwerven én behouden van de meest geschikte kandidaten en medewerkers.

>Read more
Met pijl en boog de pensioenbom ontmantelen?

Met pijl en boog de pensioenbom ontmantelen?
07/02/2019

Bespreking van de Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

>Read more
Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’?

Welke formaliteiten moeten worden gerespecteerd bij de eenvoudige schrapping van een ‘Valkeniersclausule’?
07/02/2019

Sinds de hervorming van het erfrecht die in werking is getreden op 1 september 2018 zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om op een rechtszekere manier het eigen vermogen te verdelen tussen uw toekomstige erfgenamen via zogenaamde ‘erfovereenkomsten’. 

>Read more
Mrs. Sophie Stenuick

Le point sur les mesures sectorielles visant à promouvoir l’employabilité
07/02/2019

Vous vous souviendrez peut-être que la Loi sur le statut unique prévoyait la conversion d’un tiers du délai de préavis ou de l’indemnité compensatoire de préavis, en des mesures qui augmentent l’employabilité du travailleur sur le marché de l’emploi.

>Read more
Vanaf 1 januari 2019 btw op onroerende verhuur mogelijk

Vanaf 1 januari 2019 btw op onroerende verhuur mogelijk
06/02/2019

Om de vastgoedsector tegemoet te komen, heeft de wetgever nieuwe mogelijkheden gecreëerd om te verhuren met btw. Het algemene principe dat verhuur van vastgoed vrijgesteld is van btw, blijft behouden. Dit betekent dat de verhuurder in principe geen btw in aftrek kan brengen op investeringen en kosten die hij maakt in en aan het onroerend goed.

>Read more
Mrs. Freekje De Vidts

Nieuwe Code over “native advertising” goedgekeurd
06/02/2019

De Raad voor de Reclame publiceerde recent nieuwe richtlijnen rond het gebruik van “native advertising”. Bedrijven doen immers vaker een beroep op native advertising in een poging om klanten op een meer subtiele manier met producten en diensten te laten kennismaken dan door de klassieke campagnes. De regels hieromtrent waren tot voor kort niet altijd duidelijk.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network