Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Reeks kinderloze koppels: Het huwelijk - horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract

Reeks kinderloze koppels: Het huwelijk - horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract
04/07/2019

In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden om uw vermogen te plannen naar uw echtgenoot via huwelijkscontract. Vaak zal het immers de wens zijn van de eerststervende echtgenoot om zijn/haar echtgenoot - bij gebrek aan afstammelingen - een substantieel deel van het vermogen na te laten. Het huwelijkscontract is wat dit betreft een belangrijke en interessante manier om aan vermogensplanning te doen.

>Read more
Mrs. Liesbet Vandenplas
Mr. Jonas Van Campenhout

Jobs Deal and draft 2019–2020 IPA (partially) implemented: some measures that employers should bear in mind
04/07/2019

A significant number of employment measures affecting employers were adopted in the final weeks of the last legislative period. The new legislation aims to implement the Jobs Deal that was agreed in the summer of 2018 as well as the draft 2019–2020 interprofessional agreement. We highlight here the most important measures, i.e. the wage margin and the arrangements regarding termination of employment.

>Read more
Praktische tips voor online handelaars: waarmee rekening houden bij prijsvermeldingen?

Praktische tips voor online handelaars: waarmee rekening houden bij prijsvermeldingen?
03/07/2019

In onze tweede bijdrage in het dossier “praktische tips voor online handelaars” staan we even stil bij de wettelijke bepalingen van prijsvermeldingen. Waarmee dien je rekening te houden bij het afficheren van prijzen?

>Read more
Mr. Bernd Fiten

Eén jaar GDPR: een overzicht van handhaving, waarschuwingen en boetes
02/07/2019

Ongeveer een jaar geleden, op 25 mei 2018, werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG in het Nederlands of GDPR in het Engels) van toepassing na een tweejarige overgangsperiode. Tijdens deze overgangsperiode kregen organisaties de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regels inzake de verwerking van persoonsgegevens.

>Read more
Mr. Willy Van Eeckhoutte

Op al wat tegenprestatie is van arbeid, zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Punt.
02/07/2019

Opdat socialezekerheidsbijdragen zouden verschuldigd zijn op wat een werknemer ontvangt, moeten die ontvangsten loon zijn. Het arbeidsrecht kent twee verschillende begrippen loon. 

>Read more
Te warm op het werk: waarmee moet u rekening houden?

Te warm op het werk: waarmee moet u rekening houden?
02/07/2019

We hebben zonet een aantal bloedhete dagen achter de rug gehad en zo zullen er wellicht nog volgen. Daarom herhalen we de regels waarmee u rekening moet houden.

>Read more
Op weg naar een arbeidstijd- registratiesysteem?

Op weg naar een arbeidstijd- registratiesysteem?
28/06/2019

Op basis van het arrest van het Europees Hof van Justitie wordt aanwezigheidsregistratie vanaf heden niet verplicht, maar een verwittigd wetgever zorgt er wel voor na te gaan of zijn wetgeving 'EU-conform' is.

>Read more
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw – voornaamste aandachtspunten en kritieken

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw – voornaamste aandachtspunten en kritieken
28/06/2019

Aannemers, architecten en andere ‘dienstverleners in de bouwsector’ (in de praktijk vnl. studiebureaus) moeten zich sedert de inwerkingtreding van de zgn. Wet Peeters-Borsus d.d. 1 juli 2018 verplicht verzekeren inzake woningbouw voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot gebreken die de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengen.

>Read more
Meer flexibiliteit voor de opname van ouderschapsverlof

Meer flexibiliteit voor de opname van ouderschapsverlof
28/06/2019

Het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven laat toe om ouderschapsverlof op te nemen onder de vorm van een halve dag per week, dan wel in weken of in maanden.

>Read more
Mr. Kris De Schutter

Premium paid by a third party to your employees
27/06/2019

In its judgment of 20 May 2019, the Court of Cassation confirmed that a premium paid by a third party to employees who are not employed by it must be considered as remuneration to the account of the employer in the sense of the Act of 12 April 1965, insofar as this premium constitutes the counterpart for the work performed in the service of the employer. The Court hereby confirms a judgment of the Brussels Labour Court of 7 March 2018.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network