Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Jobsdeal : sociale maatregelen

Jobsdeal : sociale maatregelen
13/02/2019

De jobsdeal van de federale regering omvat een hele reeks sociale maatregelen die trachten de werkgelegenheid te stimuleren alsook de sociale zekerheid en de koopkracht te versterken. In het kader van deze jobsdeal is er op 15 januari 2019 een nieuw wetsvoorstel betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal ingediend. We lichten hierna enkele maatregelen van het wetsvoorstel nader toe :

>Read more
Mrs. Freekje De Vidts

Europese Dag van de Privacy: 5 tips om datalekken binnen je bedrijf makkelijk te voorkomen.
13/02/2019

Maandag 28 januari is het de Europese Dag van de Privacy, ook wel Dataprotectiedag genoemd. Deze werd in 2017 in het leven geroepen door de Raad van Europa met de steun van de Europese Commissie.
Het Dataprotectieverdrag werd op 28 januari 1981 ondertekend en bestaat vandaag maar liefst 38 jaar. Het doel van deze dag is tweeledig: enerzijds wil men Europese burgers beter informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door bedrijven, organisaties en overheden. Anderzijds worden bedrijven er op deze dag aan herinnerd om de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. 

>Read more
Mr. Kris De Schutter

Nationwide Strike : How to ensure your business can continue to run?
12/02/2019

On Wednesday 13 February 2019, employers will face a nationwide strike. With the action, trade unions urge as many employees as possible to put down work and stage a widespread walkout. As a result, employers inevitably start to contemplate ways to deal with the shortage resulting from the absence of their employees. Belgian law, however, appears to be very strict in this regard. What are the best ways to ensure that your business can continue to run?

>Read more
Aanvullende pensioenen : Wijninckxbijdrage (definitieve regeling) dit jaar van kracht!.

Aanvullende pensioenen : Wijninckxbijdrage (definitieve regeling) dit jaar van kracht!.
12/02/2019

Zoals aangekondigd, zal de eindfase van deze bijdrage dit jaar van start gaan. Onlangs werden enkele technische aanpassingen aangebracht.

>Read more
De verplichte toepassing van btw op kortlopende verhuur: een zegen of een vloek voor uw bestuur?

De verplichte toepassing van btw op kortlopende verhuur: een zegen of een vloek voor uw bestuur?
12/02/2019

Middels de Wet van 14 oktober 2018 werd een verplichte btw-heffing ingevoerd voor kortlopende onroerende verhuur (van bijvoorbeeld seminarieruimtes, congresruimten, vergaderzalen, feestzalen,...). De korte termijnverhuur is aldus sinds 1 januari 2019 een wettelijk verplichte uitzondering op de regel die voorziet dat onroerende verhuur in principe vrijgesteld is van btw.

>Read more
Ms. Eléonore Colson

Les offres initiales de jetons (ICO)
11/02/2019

Les offres initiales de jetons, ou Initial Coin Offerings, sont des opérations de levées de fonds effectuées à travers une technologie de registre distribué (DLT) qui donnent lieu à une émission de jetons numériques (« tokens »).

>Read more
Non bis in idem in fiscalibus anno 2019 - Eenzelfde fiscale inbreuk kan aanleiding geven tot een pakket sancties, maar binnen de lijnen van de evenredigheid!

Non bis in idem in fiscalibus anno 2019 - Eenzelfde fiscale inbreuk kan aanleiding geven tot een pakket sancties, maar binnen de lijnen van de evenredigheid!
11/02/2019

Het zogenaamde non bis in idem-beginsel wordt vaak uitgelegd als dat men voor dezelfde feiten niet tweemaal kan worden bestraft. Preciezer geformuleerd betreft het een algemeen rechtsbeginsel op grond waarvan een tweede strafrechtelijke berechting van dezelfde persoon voor dezelfde feiten is uitgesloten als er al een eerste definitieve berechting is met een strafrechtelijk karakter.

>Read more
Aanvullende pensioenen: nieuws in 2019!

Aanvullende pensioenen: nieuws in 2019!
11/02/2019

Ingevolge de omzetting van een Europese richtlijn werd de wet betreffende de aanvullende pensioenen aangepast. Ze wordt aantrekkelijker voor jonge werknemers en bevordert de mobiliteit van werknemers in het algemeen.

>Read more
De Vlaamse onroerenderfgoedpremie herbekeken

De Vlaamse onroerenderfgoedpremie herbekeken
08/02/2019

Op 14 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit goed;

>Read more
Mrs. Ester Van Oostveldt

Wetgeving m.b.t. de winstpremie gewijzigd sinds 1 januari 2019
08/02/2019

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen, die in de drukke maand december 2018 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, heeft de wetgeving m.b.t. de sinds 1 januari 2018 nieuw ingevoerde winstpremie, op een aantal punten gewijzigd. 

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network