Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


 Het Vlaams Parlement keurt het verplicht asbestinventarisattest goed

Het Vlaams Parlement keurt het verplicht asbestinventarisattest goed
14/04/2019

Op 20 maart 2019 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011

>Read more
Mrs. Aurore Guérit

Motif grave : critères “en faveur” du travailleur
12/04/2019

A l’occasion d’un jugement du 9 novembre 2018, le Tribunal du travail du Hainaut (division La Louvière) a eu à se prononcer sur des faits ayant engendré un licenciement pour motif grave. 

Les faits sont les suivants : lors d’un chantier nécessitant des instructions très précises de l’employeur (voire, une formation, comme le souligne le Tribunal), une équipe de deux travailleurs commet une erreur, qualifiée de grave par l’ex-employeur. 

>Read more
Mr. Bastiaan Schelstraete

Acrylamide: zijn frieten ook juridisch schadelijk voor de gezondheid?
11/04/2019

De risico’s door de aanwezigheid van acrylamide in levensmiddelen noopten de EU tot het nemen van risicobeperkende maatregelen. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven van bepaalde levensmiddelen (o.a. frieten, chips, koekjes, …) kregen de verplichting om tal van maatregelen te nemen.  De juridische kwalificatie van acrylamide en het regime van deze maatregelen worden in deze blog toegelicht.

>Read more
Mrs. Anne-Marie Klijn
Mr. Pieter van der Woerd

Text and WhatsApp messages accessible under Dutch Government Information Act. What to do?
11/04/2019

On 20 March 2019, the Administrative Jurisdiction Division of the Dutch Council of State (‘Division’) rendered a judgment (ECLI:NL:RVS:2019:899) holding that text and WhatsApp messages fall within the scope of the current definition of ‘document’ given in the Dutch Government Information (Public Access) Act (Wet openbaarheid van bestuur, ‘Wob’) and are therefore accessible under the Wob.

>Read more
De wet betreffende de sociale verkiezingen aangepast

De wet betreffende de sociale verkiezingen aangepast
11/04/2019

De wetgever heeft niet enkel de data voor de volgende sociale verkiezingen vastgesteld. Hij heeft ook verschillende aspecten van de verkiezingsprocedure gewijzigd. Zijn onder meer nieuw: de referteperiode voor de berekening van het aantal werknemers dat gewoonlijk in de onderneming wordt tewerkgesteld, de deelname van uitzendkrachten aan de stemming en de mogelijkheid om elektronisch te stemmen vanaf de gebruikelijke werkpost.

>Read more
Mr. Bart Van den Brande

Nieuwe vennootschapsrecht: is het nuttig om je maatschap, vof of gcv om te vormen naar een bv?
11/04/2019

De hervorming van het vennootschapsrecht vormt voor jou als ondernemer een ideale gelegenheid om even stil te staan bij de vraag of de organisatie van je vennootschap vandaag eigenlijk wel ideaal is en of het nieuwe vennootschapsrecht misschien opportuniteiten biedt om de juridische omkadering van je vennootschap beter, veiliger of efficiënter te organiseren.

>Read more
Mr. Gregory Sorreaux
Ms. Catherine Thiry

Major change in the regulation of B2B relations- abuse of economic dependence and unfair terms between companies expressly prohibited
10/04/2019

Starting from the observation that the current provisions of the Code of Economic Law would not make it possible to ensure an effective level of protection for companies in a position of weakness or even economic dependence on other companies

>Read more
Abuse of Position Involving Economic Dependence Will Soon Be Actionable in Belgium

Abuse of Position Involving Economic Dependence Will Soon Be Actionable in Belgium
10/04/2019

On 21 March 2019, the Belgian Parliament adopted a law modifying the Code of Economic Law to, inter alia, introduce as an actionable offence the abuse of a position involving economic dependence (Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen / Loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises – the “Law”).

>Read more
Belgium passes Brexit act, covers employment & social security issues

Belgium passes Brexit act, covers employment & social security issues
10/04/2019

On 28 March 2019, the Belgian parliament passed the Brexit Act, which aims to temporarily deal with the consequences of a possible Hard Brexit and contains the following measures in the field of employment law and social security law: The right of residence. Until 31 December 2020, the Brexit Act maintains the right of residence of British nationals and their family members on Belgian territory. 

>Read more
Mr. Miguel Troncoso-Ferrer

Nike ned EUR 12.5 million by Commission for imposing cross-border sales restrictions on its contracts with licensees
09/04/2019

The Commission has established that Nike’s non-exclusive licensing and distribution agreements breached article 101 of the Treaty on the Functioning of the EU (“TFEU”).

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network