Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Mrs. Sophie Stenuick

Starter jobs : On sait maintenant comment calculer le supplément compensatoire
10/07/2019

Pour rappel, les starter jobs permettent une diminution du coût du travail pour l’employeur, par une diminution du salaire barémique brut d’un certain pourcentage en fonction de l’âge du jeune travailleur.

>Read more
Na een aanslepend merkenconflict geeft Red Bull je dan toch “Flügels”

Na een aanslepend merkenconflict geeft Red Bull je dan toch “Flügels”
10/07/2019

Ja, “Red Bull geeft je dan toch Flügels”. De producent van de wereldberoemde energiedrank haalt slag thuis in lang aanslepend merkenconflict.
Recente rechtspraak van het Europese Gerecht leek de juridische bescherming voor merkhouders van dranken behoorlijk te hebben beknopt, maar Red Bull had haar antwoord klaar. De aanslepende juridische strijd tussen Red Bull en Flügel werd op 15 mei onverwachts in het voordeel van de rode stier beslecht.

>Read more
Stricter Payment Periods for Commercial Transactions with SMEs

Stricter Payment Periods for Commercial Transactions with SMEs
10/07/2019

On 25 April 2019, the Chamber of Representatives adopted a Law modifying the Law of 2 August 2002 on combating late payment in commercial transactions in an attempt to provide greater financial security to small

>Read more
Compensation employees' professional mileage: the maximum amount of compensation has increased

Compensation employees' professional mileage: the maximum amount of compensation has increased
08/07/2019

As from 1 July 2019, the maximum amount of the fixed mileage compensation is set at EUR 0.3653 per kilometer. This is an increase of the amount, which was EUR 0.3573 until 30 June 2019.

>Read more
Mr. Jens Debièvre

Overheidsbestuurders kunnen vanaf 1 januari 2020 niet langer zetelen middels (management)vennootschap
08/07/2019

Vanaf 1 januari 2020 geldt een wettelijk verbod voor vennootschappen, in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, om een mandaat met een publiek karakter op te nemen. Als gevolg daarvan kan een bestuurder, vanaf voornoemde datum, niet langer zetelen inde bestuursorganen van een overheidsvennootschap, -vereniging of -instelling middels een (management)vennootschap.

>Read more
Werknemers kunnen op eigen kosten een “vrij aanvullend pensioen” opbouwen

Werknemers kunnen op eigen kosten een “vrij aanvullend pensioen” opbouwen
08/07/2019

De nieuwe maatregel van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) heeft als doel om werknemers waarvoor via de sector of de werkgever geen of slechts een beperkt aanvullend pensioen opgebouwd wordt, de mogelijkheid te bieden om deze pensioenopbouw op eigen initiatief en met eigen middelen te versterken.

>Read more
Reform of Belgian Competition Law

Reform of Belgian Competition Law
05/07/2019

On 25 April 2019, the Chamber of Representatives of the federal Parliament approved in plenary session a bill reforming Book IV of the Code of Economic Law (Wetboek van Economisch Recht / Code de droit économique) (“CEL”)

>Read more
Belgische bescherming voor getuigen van discriminatie is onvoldoende voor Hof van Justitie

Belgische bescherming voor getuigen van discriminatie is onvoldoende voor Hof van Justitie
05/07/2019

In een arrest van 20 juni 2019 (C-404/18) heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat getuigen van discriminatie onvoldoende beschermd worden door de Belgische discriminatiewetgeving. De onderliggende zaak betrof een winkelverantwoordelijke die bij het management had aangekaart dat hun weigering om een zwangere vrouw aan te nemen, hoewel deze een geschikte kandidaat was, in strijd was met de antidiscriminatiebepalingen van de genderwet.

>Read more
Modification de la réglementation relative au Whistleblowing dans l’administration fédérale

Modification de la réglementation relative au Whistleblowing dans l’administration fédérale
05/07/2019

Depuis 2013, un membre du personnel de l’administration fédérale pouvait signaler des abus ou des irrégularités au sein de son organisation ou dans un autre service public fédéral. Il devait en aviser soit son supérieur hiérarchique, soit la personne de confiance d’intégrité de son organisation, soit le Point de contact central auprès du Médiateur fédéral.

>Read more
Belgium requires listed companies to register their UBO

Belgium requires listed companies to register their UBO
05/07/2019

The Belgian AML Act does not provide an exemption for listed companies regarding the registration of their UBO.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network