Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Mr. Nicolas Roland

Pouvez-vous géolocaliser vos collaborateurs ?
20/04/2019

Contrairement aux caméras de surveillance, il n’y a pas de législation spécifique à ce sujet ; ce sont donc les règles générales en matière de données personnelles qui trouvent à s’appliquer, et donc dorénavant le RGPD. Or, qu’en est-il en matière de géolocalisation ?

>Read more
The new EETS Directive enters into force on 18 April 2019

The new EETS Directive enters into force on 18 April 2019
19/04/2019

The new Directive (EU) 2019/520 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 "on the interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union" enters into force on 18 April 2019.

>Read more
Bientôt la consécration d’une propriété perpétuelle de volumes ?

Bientôt la consécration d’une propriété perpétuelle de volumes ?
19/04/2019

Le législateur belge a entrepris de réformer fondamentalement le Code civil. La question de la superposition de volumes les uns au-dessus des autres est une question qu’il se devait d’aborder à cette occasion.

>Read more
Voorzichtige evoluties in de woonzorgregelgeving

Voorzichtige evoluties in de woonzorgregelgeving
18/04/2019

De samenleving en meer specifiek de woonzorg heeft anno 2019 nood aan meer maatwerk, meer individuele maatregelen en meer persoonsgerichte benaderingen van ondersteuning en zorg, kort gezegd: meer nood aan aandacht voor de kwaliteit van het leven. Deze langetermijndoelstelling zal veel tussenstappen nodig hebben om zijn uiteindelijke doel, namelijk de totstandkoming van een sectoroverschrijdend decreet Langdurige Zorg en Ondersteuning, te bereiken. De actualisering van het decennia oude woonzorgdecreet wordt als één van de noodzakelijke tussenstappen beschouwd. Niet alleen het woonzorgdecreet wordt geactualiseerd, ook de uitvoeringsbesluiten betreffende de programmatie, erkenningsvoorwaarden en subsidiering voor woonzorgvoorzieningen en het uitvoeringsbesluit betreffende het faciliteren van een multifunctionele infrastructuur worden herzien.

>Read more
Mr. Jan Sandra
Mrs. Anouck Sandra

Nieuw vennootschapsrecht voor herstructureringen: wat met de geruisloze (partiële) splitsing?
18/04/2019

Op 1 mei 2019 is het zover: het nieuw Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen treedt in werking! Ook voor herstructureringen van vennootschappen verandert een en ander.

>Read more
Mr. Bart Van den Brande

EU publishes guidelines on the ethical use of artificial intelligence
18/04/2019

The European Union has published a series of guidelines last week to guide companies and governments in developing ethical AI applications.

>Read more
Belgium passes code that reforms cooperatives and abolishes social purpose companies

Belgium passes code that reforms cooperatives and abolishes social purpose companies
17/04/2019

On 28 February 2019, the Belgian parliament passed the Code on Companies and Associations (CAC), which reforms the definition of a cooperative (sociétés cooperatives, cooperatieve vennootschappen), and abolishes companies with a social purpose or CSP (sociétés à finalité sociale, vennootschappen met een social oogmerkt).

>Read more
Reform of Belgian Competition Law – Draft Bill Moves Forward

Reform of Belgian Competition Law – Draft Bill Moves Forward
16/04/2019

On 16 November 2018, the Belgian Council of Ministers adopted a draft Bill (the “Draft Bill”) bringing about a wholesale change of the competition law provisions of the Code of Economic Law (“CEL”) (see, Van Bael & Bellis on Belgian Business Law, Volume 2018, No. 11, p. 3, available at www.vbb.com). When the Belgian government became a caretaker government a few weeks later, the Draft Bill seemed moribund. However, members of parliament recently converted it into a private members’ bill which was introduced in the Federal Chamber of Representatives at the end of February 2019.

>Read more
Het UBO-register - update FAQ

Het UBO-register - update FAQ
15/04/2019

Dat het UBO-register een hot topic is, blijkt duidelijk uit onze website. Inzake het UBO-register communiceerden we reeds over de specifieke regelgeving en registratieverplichtingen die van toepassing zijn op de vennootschap dan wel op de (i)vzw en de private stichting.

>Read more
Mr. Steven Vancolen
Mr. Jan Sandra

Aftrek van vastgoed- en andere kosten in vennootschappen - Back to basics! Artikel 49 WIB 92 is geen anti-misbruikbepaling!
15/04/2019

Artikel 49 WIB 92 aangaande de beroepskosten is een alom bekende bepaling. Het betreft immers een verbijzondering van het algemene beginsel op grond waarvan een belastingplichtige slechts wordt belast op zijn netto-inkomen.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network