Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Mr. Etienne Wery

Filmer la police ? La CJUE est plutôt favorable
18/02/2019

C’est un arrêt très attendu qui a été rendu par la CJUE la semaine passée : un citoyen peut-il, pour critiquer son comportement, filmer la police en activité et surtout diffuser les images ? La réponse était connue pour ce qui concerne la prise d’image. Mais qu’en est-il de la diffusion ? Via une interprétation extensive de l’exception de journalisme, la CJUE ouvre très largement la porte.

>Read more
Prêts pour la nouvelle législation des marchés publics ?

Prêts pour la nouvelle législation des marchés publics ?
15/02/2019

La récente législation relative aux marchés publics résulte de la transposition des directiveseuropéennes de 2014, dictées par de grands objectifs de modernisation : efficacité, accès aux PME et éthique économique. Comment le législateur belge a-t-il traduit ces objectifs dans notre ordre juridique ?

>Read more
Betere bescherming van bedrijfsgeheimen

Betere bescherming van bedrijfsgeheimen
15/02/2019

De Belgische wetgever heeft vorige zomer een wettelijk kader voor een betere bescherming van bedrijfsgeheimen ingesteld.

>Read more
Mr. Jens Debièvre

Offshore wind in Belgium: a fresh breeze of competition
15/02/2019

The Belgian Federal Agency for Electricity and Gas (the CREG) issued a study on 20 December 2018 in which it discusses financial support for offshore wind farms after 2020 

>Read more
Er zijn nog zekerheden: pandrecht als zekerheid tegen onbetaalde schulden

Er zijn nog zekerheden: pandrecht als zekerheid tegen onbetaalde schulden
14/02/2019

Wie de actualiteit een beetje volgt (gele hesjes, vallende regeringen, klimaatmarsen, nationale en andere stakingen, justitieperikelen, Nijvel-bendes voetbal-bendes en visa-bendes, bankrovers en plofkrakers, Brexit-chaos, begrotingstekort van 7.700.000.000 EUR etc.) zou het niet geloven, maar er zijn nog zekerheden… ja zelfs financiële zekerheden.

>Read more
Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register!

Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register!
14/02/2019

Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten hebben doorgespeeld aan het centrale register.

>Read more
Fin de carrière « douce » : l’indemnité peut désormais être prévue dans une convention individuelle

Fin de carrière « douce » : l’indemnité peut désormais être prévue dans une convention individuelle
14/02/2019

L’arrêté royal du 12 décembre 2018 simplifie les conditions permettant aux travailleurs âgés de bénéficier de l’indemnité prévue dans le cadre du régime dit « fin de carrière douce ».

Cette modification intervient suite au constat de l’échec actuel de ce régime, qui vise la promotion de l’emploi pour les travailleurs âgés.

>Read more
De vervolging van fiscale misdrijven anno 2019: wetswijzigingen op komst!

De vervolging van fiscale misdrijven anno 2019: wetswijzigingen op komst!
14/02/2019

Overtredingen van de fiscale wetsbepalingen kunnen, voor zover ze met bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden zijn begaan, strafrechtelijk gesanctioneerd worden. Dergelijke fiscale inbreuken kunnen derhalve zowel door de fiscus onderzocht als door het gerecht vervolgd worden.

>Read more
Het nieuwe stedenbouwkundig handhavingsrecht: op weg naar een handhavingsrecht à la carte?

Het nieuwe stedenbouwkundig handhavingsrecht: op weg naar een handhavingsrecht à la carte?
14/02/2019

Het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 voorzag in de stedenbouwhandhaving een strak geregeld systeem gesteund op twee sporen: een preventief en een repressief spoor. Het preventief spoor omvat het stakingsbevel (met eventueel de zegellegging en inbeslagname) en de administratieve geldboete bij doorbreking van een bekrachtigd stakingsbevel. Het repressief spoor betreft de herstelvordering.

>Read more
Mr. Bastiaan Schelstraete

Raad van State versoepelt toegangsvereiste (actueel belang)
14/02/2019

De algemene vergadering van de Raad van State heeft in zijn arrest van 15 januari 2019 de ontvankelijkheidsvoorwaarde van het actueel belang enigszins versoepeld. Dit is in navolging van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die de Raad van State reeds op dat punt terugfloot.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network