Legal articles and law resources: legal resources online from LexGO

Legal articles galore…

LexGO offers a wealth of information on legal topics. Each day we publish several articles written by legal and tax specialists from law firms, notaries offices, the legal departments from payroll agencies and tax consultants. It is the perfect way for lawyers at the Bar, in-house counsel, barristers, solicitors, notaries, bailiffs, paralegals and any other legal professional with an interest in Belgian and European law to keep informed of new legislative initiatives, case law, legal doctrine and all other legal developments on the Belgian legal scene!

Articles


Toekennen van tantièmes aan gewezen bestuurders

Toekennen van tantièmes aan gewezen bestuurders
20/09/2019

Een vennootschap kan naar aanleiding van de winstverdeling van het boekjaar een deel van haar winst uitkeren aan haar bedrijfsleiders in de vorm van tantièmes. Dergelijke toekenning wordt in hoofde van de bestuurders beschouwd als bestuurdersbezoldiging, wat maakt dat de tantièmes voor de uitkerende vennootschap in principe een aftrekbare beroepskost vormt.

>Read more
Uw werknemers lokaliseren?

Uw werknemers lokaliseren?
20/09/2019

De werkgever die gebruik wenst te maken van geolokalisatiesystemen om zijn werknemers te lokaliseren, moet een aantal voorwaarden in acht nemen. We geven hierna de stand van zaken.
 

>Read more
Mr. Bart Van den Brande

Boetes als je wél toestemming vraagt aan je personeel? Gekker hoeft het niet met die GDPR.
20/09/2019

Wie personeel in dienst heeft, moet personeelsdossiers bijhouden.  Contactgegevens van personeelsleden, sociale zekerheidsgegevens, bankrekeningnummer, evaluaties, misschien ook een foto voor op het intranet of op de bedrijfswebsite en wie weet zelfs een vingerafdruk of gezichtsscan voor de toegangscontrole.

>Read more
Discriminatie op basis van geslacht en variabel loon

Discriminatie op basis van geslacht en variabel loon
19/09/2019

In een recent vonnis moest de Arbeidsrechtbank te Brussel zich uitspreken over een vordering tot schadevergoeding wegens discriminatie op grond van geslacht. Ook werd uitspraak gedaan over een aantal aspecten die raken aan het variabel loon.

>Read more
Gewijzigde btw-regelgeving (deel 2): de wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de vervreemding van gebouwen

Gewijzigde btw-regelgeving (deel 2): de wijzigingen van het nieuwe Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 aangaande de vervreemding van gebouwen
19/09/2019

Via de Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde voorzag de wetgever in een optioneel btw-stelsel (de btw-optie) voor de verhuur van professioneel vastgoed, waarbij contractspartijen op deze btw-optie beroep kunnen doen voor zover aan de materiële, vorm- en temporele voorwaarden is voldaan.

>Read more
Bent u in orde met uw UBO-registratie? Deadline verstrijkt bijna…

Bent u in orde met uw UBO-registratie? Deadline verstrijkt bijna…
18/09/2019

Tegen 30 september 2019 moeten alle Belgische rechtspersonen hun zogenaamde "UBO" registreren. In De Tijd van 30 augustus 2019 wordt bericht dat een maand voor het verstrijken van de deadline, slechts 18% van de bedrijven en verenigingen zich in regel heeft gesteld.

>Read more
Mr. Bart Van Besien

.Io and .ai domain names: what are the legal rules?
18/09/2019

Domain names with a .io and .ai extension are gaining popularity. This article explains what .io domain names and .ai domain names stand for, why they have become so popular, and how you can start a legal procedure to claim a .io or .ai domain name.

>Read more
A new approach to public transport in Flanders: from basic mobility to basic accessibility

A new approach to public transport in Flanders: from basic mobility to basic accessibility
18/09/2019

The Flemish Decree on basic accessibility of 3 April 2019 was published in the Belgian Official Gazette on 12 June 2019 and entered into force on 22 June 2019. The decree, which introduces "combimobility" as the guiding principle of the Flemish mobility policy, aims at thoroughly transforming public transport in Flanders from a supply-oriented system to a demand-driven system.

>Read more
Mrs. Ester Van Oostveldt

Toepassingsgebied Arbeidsongevallenwet breidt uit tot alle personen met een leerwerkcontract
17/09/2019

Vanaf 1 januari 2020 is de Arbeidsongevallenwet van toepassing op alle personen met een zogenaamd ‘klein statuut’. Dit zijn de personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid. 

>Read more
Over het verschil tussen ontvankelijkheid en gegrondheid en de band met de motiveringsplicht

Over het verschil tussen ontvankelijkheid en gegrondheid en de band met de motiveringsplicht
16/09/2019

In een merkwaardig arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen nr. RvVb-A-1819-1344 van 27 augustus 2019 ontwaart de RvVb een motiveringsgebrek. Een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden voor groepswoningbouw werd door het college van burgemeester en schepenen onontvankelijk verklaard omwille van een voorlopig vastgesteld gemeentelijk RUP op basis waarvan de aanvraag niet verder kan behandeld worden.

>Read more

Click here to see the ad(s)

LexGO Network