It’s That Time of the Year Again…
10/11/2017

Ontwerp van programmawet, Kamer,  DOC 54 2746/1

Deze week werd de traditionele eindejaarsprogrammawet ingediend in de Kamer. Het wetsontwerp telt 145 artikelen en bevat behoorlijk wat sociaalrechtelijke maatregelen. Het wetsontwerp bevat ook een fiscaal luik.

Wij bezorgen u nu al een overzicht van de onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren:

 • Wijninckx-bijdrage: de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen verhoogt van 1,5 % naar 3 %,
   
 • flexi-jobs (zie www.sociaalcompendium.be): het toepassingsgebied wordt uitgebreid:
  • naar andere sectoren dan de horeca (namelijk naar de sectoren handel en kappersbedrijf/schoonheidszorgen),
  • wat de in aanmerking komende personen betreft: niet enkel personen die al een tewerkstelling hebben van minimaal 4/5 bij een andere werkgever, maar ook gepensioneerden zullen in aanmerking komen,
    
 • winstpremie: een (ver)nieuw(d)e sociaal en fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor ondernemingen om een deel van de winst toe te kennen aan de werknemers,
   
 • e-commerce: een versoepeling van de procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties en de instelling van een bijzonder kader voor nachtarbeid en zondagsarbeid,
   
 • activeringsbijdrage: de invoering van een door de werkgever verschuldigde activeringsbijdrage in het geval dat “oude” werknemers volledig vrijgesteld worden van prestaties,
   
 • responsabiliseringsbijdrage deeltijdse arbeid: de instelling van een responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers die deeltijdse werknemers tewerkstellen die een inkomensgarantie-uitkering ontvangen en die voor die deeltijdse werknemers de verplichtingen op het vlak van het aanbieden of bezorgen van bijkomende uren niet naleven,
   
 • niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: de ondernemingen die overgaan tot collectief ontslag met sluiting van onderneming kunnen niet langer van die regeling gebruik maken.


De inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen wordt bepaald op 1 januari 2018. De responsabiliseringsbijdrage deeltijdse arbeid zal van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 januari 2018.

Een bespreking van de nieuwigheden krijgt u zodra de programmawet is goedgekeurd.

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mrs. Ann Taghon )

Mrs. Ann Taghon Mrs. Ann Taghon
Advocaat-Vennoot
ann.taghon@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Le port du voile au travail: suite mais pas fin
17/01/2018

Les premiers arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne au sujet de la difficile conciliation e...

Read more

Flexi-jobs: no longer just for the Horeca sector!
16/01/2018

The law of 16 November 2015 instituted a new form of employment. Employees who already have a principal occupation with on...

Flexi-jobs: no longer just for the Horeca sector! Read more

Welke versoepelingen biedt de Programmawet voor de e-commerce activiteiten van uw onderneming?
16/01/2018

U vindt in deze e-zine een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die een impact kunnen hebben op de e-commerce activ...

Read more

Nieuw in 2018 I - Overzicht belangrijkste HR-Maatregelen uit de programmawet
09/01/2018

Het begin van 2018 voorspelt alvast veel nieuwigheden in het sociaal recht. Een eerste reeks wijzigingen volgt uit de Prog...

Read more

Lastest articles by Mrs. Ann Taghon

Eindejaarsprogrammawet voert een nieuwe winstpremie in
05/01/2018

De eindejaarsprogrammawet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017. E&ea...

Read more

Wet houdende diverse bepalingen inzake werk op komst
24/11/2017

Het ziet ernaar uit dat het einde van 2017 - en/of het begin van 2018 - goed gevuld zal zijn met nieuwe sociaalrechtelijke...

Read more

De nieuwe Codex over het welzijn op het werk is er
09/06/2017

Vorige week werden in het Belgisch Staatsblad tien KB’s gepubliceerd die samen de nieuwe Codex over het we...

Read more

Reglementering tijdskrediet en thematisch verlof aangepast op 1 juni 2017
02/06/2017

Deze week werden drie KB’s gepubliceerd waardoor de reglementering van het tijdskrediet en van de thematische verlov...

Read more

LexGO Network