It’s That Time of the Year Again…
10/11/2017

Ontwerp van programmawet, Kamer,  DOC 54 2746/1

Deze week werd de traditionele eindejaarsprogrammawet ingediend in de Kamer. Het wetsontwerp telt 145 artikelen en bevat behoorlijk wat sociaalrechtelijke maatregelen. Het wetsontwerp bevat ook een fiscaal luik.

Wij bezorgen u nu al een overzicht van de onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren:

 • Wijninckx-bijdrage: de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen verhoogt van 1,5 % naar 3 %,
   
 • flexi-jobs (zie www.sociaalcompendium.be): het toepassingsgebied wordt uitgebreid:
  • naar andere sectoren dan de horeca (namelijk naar de sectoren handel en kappersbedrijf/schoonheidszorgen),
  • wat de in aanmerking komende personen betreft: niet enkel personen die al een tewerkstelling hebben van minimaal 4/5 bij een andere werkgever, maar ook gepensioneerden zullen in aanmerking komen,
    
 • winstpremie: een (ver)nieuw(d)e sociaal en fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor ondernemingen om een deel van de winst toe te kennen aan de werknemers,
   
 • e-commerce: een versoepeling van de procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties en de instelling van een bijzonder kader voor nachtarbeid en zondagsarbeid,
   
 • activeringsbijdrage: de invoering van een door de werkgever verschuldigde activeringsbijdrage in het geval dat “oude” werknemers volledig vrijgesteld worden van prestaties,
   
 • responsabiliseringsbijdrage deeltijdse arbeid: de instelling van een responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers die deeltijdse werknemers tewerkstellen die een inkomensgarantie-uitkering ontvangen en die voor die deeltijdse werknemers de verplichtingen op het vlak van het aanbieden of bezorgen van bijkomende uren niet naleven,
   
 • niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: de ondernemingen die overgaan tot collectief ontslag met sluiting van onderneming kunnen niet langer van die regeling gebruik maken.


De inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen wordt bepaald op 1 januari 2018. De responsabiliseringsbijdrage deeltijdse arbeid zal van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 januari 2018.

Een bespreking van de nieuwigheden krijgt u zodra de programmawet is goedgekeurd.

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mrs. Ann Taghon )

Mrs. Ann Taghon Mrs. Ann Taghon
Advocaat-Vennoot
ann.taghon@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Force probante des auditions dans le cadre d’un contrôle social
17/11/2017

Dans un arrêt du 9 mars 2017, la Cour du travail de Mons analyse la problématique de la force probante des au...

Read more

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 5 septembre 2017 (Barbulescu): Oui, un emplo...
17/11/2017

Le 5 septembre dernier, la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu un arrêt ...

Read more

Is het A1 formulier dan toch niet onaantastbaar?
16/11/2017

Het A1 formulier (voorheen E101 formulier) bevestigt welk nationaal sociale zekerheidsrecht van toepassing is in Europese ...

Read more

Public employers: the principle of a preliminary hearing now part of the legislation on employmen...
14/11/2017

Since the Constitutional Court's decision of 6 July 2017, the Employment Agreements Act of 3 July 1978 must be interpr...

Public employers: the principle of a preliminary hearing now part of the legislation on employment agreements Read more

Lastest articles by Mrs. Ann Taghon

De nieuwe Codex over het welzijn op het werk is er
09/06/2017

Vorige week werden in het Belgisch Staatsblad tien KB’s gepubliceerd die samen de nieuwe Codex over het we...

Read more

Reglementering tijdskrediet en thematisch verlof aangepast op 1 juni 2017
02/06/2017

Deze week werden drie KB’s gepubliceerd waardoor de reglementering van het tijdskrediet en van de thematische verlov...

Read more

Ook in 2017 en 2018 blijft landingsbaan met onderbrekingsuitkeringen mogelijk vanaf 55 jaar
22/04/2017

Ook in 2017 en 2018 kunnen bepaalde werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen in het kader van het tijdskrediet ein...

Read more

Nieuwe en beter afdwingbare loonnorm
31/03/2017

De Loonnormwet werd met ingang van 1 januari 2017 op een aantal vlakken aangepast door een, deze week in het Bel...

Read more

LexGO Network