It’s That Time of the Year Again…
10/11/2017

Ontwerp van programmawet, Kamer,  DOC 54 2746/1

Deze week werd de traditionele eindejaarsprogrammawet ingediend in de Kamer. Het wetsontwerp telt 145 artikelen en bevat behoorlijk wat sociaalrechtelijke maatregelen. Het wetsontwerp bevat ook een fiscaal luik.

Wij bezorgen u nu al een overzicht van de onderwerpen die u mogelijk kunnen interesseren:

 • Wijninckx-bijdrage: de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen verhoogt van 1,5 % naar 3 %,
   
 • flexi-jobs (zie www.sociaalcompendium.be): het toepassingsgebied wordt uitgebreid:
  • naar andere sectoren dan de horeca (namelijk naar de sectoren handel en kappersbedrijf/schoonheidszorgen),
  • wat de in aanmerking komende personen betreft: niet enkel personen die al een tewerkstelling hebben van minimaal 4/5 bij een andere werkgever, maar ook gepensioneerden zullen in aanmerking komen,
    
 • winstpremie: een (ver)nieuw(d)e sociaal en fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor ondernemingen om een deel van de winst toe te kennen aan de werknemers,
   
 • e-commerce: een versoepeling van de procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties en de instelling van een bijzonder kader voor nachtarbeid en zondagsarbeid,
   
 • activeringsbijdrage: de invoering van een door de werkgever verschuldigde activeringsbijdrage in het geval dat “oude” werknemers volledig vrijgesteld worden van prestaties,
   
 • responsabiliseringsbijdrage deeltijdse arbeid: de instelling van een responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers die deeltijdse werknemers tewerkstellen die een inkomensgarantie-uitkering ontvangen en die voor die deeltijdse werknemers de verplichtingen op het vlak van het aanbieden of bezorgen van bijkomende uren niet naleven,
   
 • niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: de ondernemingen die overgaan tot collectief ontslag met sluiting van onderneming kunnen niet langer van die regeling gebruik maken.


De inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen wordt bepaald op 1 januari 2018. De responsabiliseringsbijdrage deeltijdse arbeid zal van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 januari 2018.

Een bespreking van de nieuwigheden krijgt u zodra de programmawet is goedgekeurd.

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mrs. Ann Taghon )

Mrs. Ann Taghon Mrs. Ann Taghon
Advocaat-Vennoot
ann.taghon@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Loi Peeters : concrétisation du nouvel objectif de formation via le compte formation individuel
07/03/2018

Souvenez-vous, le 12 avril dernier, nous commentions le nouvel objectif de formation instauré par la loi du 5 mars ...

Read more

Eerst horen, dan pas ontslaan
06/03/2018

Volgens het Hof van Cassatie moet de Arbeidsovereenkomstenwet zo worden geïnterpreteerd dat hij z...

Read more

Mesures en devenir - Cash for car
05/03/2018

Le gouvernement travaille sur un projet visant à offrir à la possibilité aux travailleurs et employeu...

Read more

Temps de travail et temps de repos : le repos hebdomadaire précisé par la Cour de justice de l’UE
02/03/2018

Dans son arrêt du 9 novembre 2017, la CJUE précise que le droit de l’UE n’exige pas que la p&eacu...

Temps de travail et temps de repos : le repos hebdomadaire précisé par la Cour de justice de l’UE Read more

Lastest articles by Mrs. Ann Taghon

Hallo wie heb ik aan de lijn?
23/02/2018

Werkgevers moeten er rekening mee houden dat achter een sollicitant of een klant voortaan een sociaal inspecteur schuil ka...

Read more

Geen beroep op economische werkloosheid mogelijk voor werkgever die werk uitbesteedt aan derden
16/02/2018

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk schrijft nu in de Arbeidsovereenkomstenwet in dat het g...

Read more

Eindejaarsprogrammawet voert een nieuwe winstpremie in
05/01/2018

De eindejaarsprogrammawet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017. E&ea...

Read more

Wet houdende diverse bepalingen inzake werk op komst
24/11/2017

Het ziet ernaar uit dat het einde van 2017 - en/of het begin van 2018 - goed gevuld zal zijn met nieuwe sociaalrechtelijke...

Read more

LexGO Network