HR-maatregelen in het zomerakkoord
10/08/2017

Op 26 juli 2017 sloot de ministerraad van de regering Michel-I het zogenaamde Zomerakkoord. In dit akkoord werden heel wat geplande maatregelen opgenomen. Hieronder geven wij een overzicht van de voornaamste geplande maatregelen in het sociaal recht:

 Arbeidsmarktbeleid

 • Uitbreiding uitzendarbeid naar alle sectoren
 • Uitzendarbeid in het openbaar ambt in welbepaalde gevallen (na overleg met syndicale organisaties)

Arbeidsovereenkomst

 • Invoeren van een “proefperiode” (inkorting opzeggingstermijnen tijdens de eerste 6 maanden van tewerkstelling)
   
 • Geen aftrek van 4 weken loon van de opzeggingsvergoeding voor werknemers wiens gezondheidstoestand het niet toelaat om outplacement op te nemen
 • Uitbreiding van de flexi-jobs naar gepensioneerden en in de sector van de kleinhandel en de warenhuizen
 • Oplossing voor het ongrondwettelijk onderscheid inzake opzeggingstermijnen voor de bouwsector

Arbeidsduur

 • Nachtwerk en zondagsarbeid in e-commerce
 • Tewerkstelling studenten op zondag in verschillende sectoren (o.a. de detailhandel)

Pensioenen

 • Opname gedeeltelijk pensioen tijdens de loopbaan en hierbij opbouw bijkomende pensioenrechten
 • Een aantal maatregelen inzake pensioenen (verhoging minimumpensioen volledige loopbaan, invoering volwaardig aanvullend pensioen voor zelfstandigen, natuurlijke personen, verdere maatregelen inzake opheffing eenheid van loopbaan)

Loon(kost)

 • Winstdeelname van de werknemers (zonder participatie in het kapitaal van de onderneming)
 • Verlaging arbeidskosten in de bouwsector
 • Vermindering arbeidskost bij aanwerving werknemers tussen 18 en 21 jaar
 • Het bevorderen van langer werken: Toekenning aanvullende vergoeding (vrijgesteld van sociale bijdragen) aan werknemers die loopbaan met loonsvermindering aanpassen

Welzijnsbeleid

 • Een burn-out coach in ondernemingen met meer dan 100 werknemers

Varia

 • Aanpassing begrip passende dienstbetrekking voor werkzoekenden
 • Hervorming openbaar ambt: meer contractuele aanwerving
 • “Mystery calls” door sociale inspectie bij objectieve aanwijzingen van discriminatie

Deze geplande maatregelen moeten nog worden omgezet in wetgeving. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Related : Lydian ( Mrs. Isabel Plets ,  Mr. Jérôme De Ruyver )

Mrs. Isabel Plets Mrs. Isabel Plets
Of Counsel
isabel.plets@lydian.be
Mr. Jérôme De Ruyver Mr. Jérôme De Ruyver
Associate
jerome.deruyver@lydian.be

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Accident sur le chemin du travail : le travailleur est libre de choisir le lieu où il prend ou se...
12/08/2017

La loi assimile au chemin du travail le trajet effectué entre le lieu de travail et le lieu où le travailleu...

Read more

Licenciement d’un médecin sans demander l’avis renforcé du Conseil médical – quelles conséquences?
08/08/2017

La Cour de cassation s'est récement prononcé sur le cas d'une institution hospitaliè...

Read more

Voortaan ook wettelijk kader voor occasioneel telewerk
18/07/2017

In de privésector wordt de tewerkstelling van telewerkers die op regelmatige en niet-occasionele wijze georganiseer...

Read more

EU Data Protection Regulators Issue Opinion on New Challenges to Privacy at Work
18/07/2017

Your employer is watching you! Based on this motto and given the increasing use of new technologies by employers, the Arti...

Read more

Lastest articles by Mrs. Isabel Plets

Article 29 working party's opinion on data processing at work - anything new on the horizon?
05/07/2017

Many activities performed routinely in an HR context entail the processing of personal data of employees. Starting in the ...

Read more

Werkgevers kunnen het dragen van religieuze symbolen verbieden
15/03/2017

Op 14 maart heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) twee langverwachte arresten geveld in verband met het ve...

Read more

GDPR: WP29 Issues Guidance on Data Protection Officers
26/12/2016

Article 37(1) of the GDPR provides that the controller or processor must appoint a Data Protection Officer (DPO) in any ca...

Read more

Les travailleurs en incapacité de travail (de longue durée) peuvent à partir du 1er janvier 2017 ...
02/12/2016

Dans une tentative de remettre au travail des malades de longue durée, le gouvernement donne la possibilité ...

Read more

Lastest articles by Mr. Jérôme De Ruyver

LexGO Network