Brexit en tewerkstelling: impact or not? That’s the question!
15/02/2021

Door de Brexit kwam op 1 januari 2021 ook een einde aan het vrij verkeer van werknemers tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Beoordeel nu de impact van Brexit op de grensoverschrijdende tewerkstelling in uw onderneming en vermijd vertraging of onaangename verrassingen voor uw onderneming en haar werknemer(s). 

Visum, arbeidskaart of single permit

EU-burgers hebben voortaan een werkvisum nodig om in het VK te werken. Britten behoeven een single permit of arbeidskaart om in België of een andere EU-lidstaat te werken. Belgen in het VK kunnen een aanvraag tot behoud van recht op verblijf en werken indienen tot 31 maart 2021, Britten in België tot 31 december 2021. Er gelden uitzonderingen voor aannemingsovereenkomsten, intra-groep overgeplaatste personen (Intra-Corporate Transferees) en zakelijke bezoekers voor kort verblijf.

Arbeids- en socialezekerheidsrecht

Er verandert niets voor een op 1 januari 2021 lopende (ongewijzigde) tewerkstelling: de bestaande EU-regels inzake arbeids- en socialezekerheidsrecht blijven gelden.

De Brexit kan wel een impact hebben op een nieuwe grensoverschrijdende tewerkstelling of een lopende grensoverschrijdende tewerkstelling die wijzigt vanaf 1 januari 2021.

Welk arbeidsrecht is van toepassing?

De EU-regels blijven van toepassing op een tewerkstelling in België of een andere EU-lidstaat: partijen kunnen het toepasselijke arbeidsrecht kiezen, maar de werknemer geniet steeds de bescherming van de dwingende bepalingen van het land van gewoonlijke tewerkstelling.

Op een tewerkstelling in het VK zal het Britse arbeidsrecht van toepassing zijn.  

Bij gelijktijdige tewerkstelling kunnen dus twee verschillende rechtsstelsels van toepassing zijn.

In geval van detachering naar België zal een werknemer uit het VK onderhevig zijn aan de Belgische detacheringswet. Bij detachering van een werknemer uit een EU-lidstaat naar het VK, zal het Britse recht bepalen welke regels toegepast moeten worden.

Welk socialezekerheidsrecht is van toepassing?

De regels in het handelsakkoord gelijken erg op de bestaande EU-regels, met enkele uitzonderingen.

De algemene regel blijft dat een werknemer valt onder het socialezekerheidsstelsel van het land waar hij/zij werkt, ongeacht zijn/haar woonplaats of de vestiging van de werkgever.

Ook de regels in geval van gelijktijdige tewerkstelling zijn gelijklopend. Een bijkomende verduidelijking is opgenomen voor ondernemingen die een link hebben met het VK of voor werknemers die in het VK wonen: het Britse recht kan dan toch toepassing vinden ook al verricht de werknemer zijn activiteiten in één of meer EU-lidstaten en niet het VK. Oplettendheid is hier dus vereist.

Voor detachering geldt de wetgeving van de thuislidstaat. Naar verluidt zouden de EU-lidstaten, inclusief België, geen gebruik maken van de mogelijkheid daarvan af te wijken.

Vermijd verrassingen

  • Kijk steeds na of uw werknemer een visum of arbeidskaart/single permit nodig heeft of aanspraak kan maken op een uitzondering.
  • Ga steeds na welk arbeids- én socialezekerheidsrecht van toepassing is voor een tewerkstelling die start of wijzigt vanaf 1 januari 2021.

Related : Eubelius ( Mrs. Liesbet Vandenplas ,  Ms. Eleni De Becker ,  Mr. Sam De Voogt )

[+ http://www.eubelius.com]

Mrs. Liesbet Vandenplas Mrs. Liesbet Vandenplas
Counsel
[email protected]
Ms. Eleni De Becker Ms. Eleni De Becker
Lawyer
[email protected]@eubelius.com
Mr. Sam De Voogt Mr. Sam De Voogt
Lawyer
[email protected]

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om een Covid Safe ticket te tonen?
15/10/2021

In België is het ondertussen wettelijk mogelijk om een Covid Safe ticket te verplichten als toegangs- of deelnamevoor...

Read more

Reconciling intra-group posting set-ups with the Belgian employee lending restrictions: a Brussel...
13/10/2021

When posting employees to Belgium, foreign employers as well as Belgian host companies must be aware of the employee lendi...

Read more

Als ik nog geen vijf minuten tijd heb...
08/10/2021

Is een rustpauze arbeidstijd? Natuurlijk niet, zullen de meesten als antwoord geven. Het juiste antwoord is (zoals zo...

Read more

Unilateral modification of an essential element of the employment contract
08/10/2021

Recent decision of the Supreme Court: no more balance of interests when assessing whether a unilateral modification of an ...

Unilateral modification of an essential element of the employment contract Read more

Lastest articles by Mrs. Liesbet Vandenplas

Wachtdiensten: arbeidstijd of rusttijd?
07/05/2021

Het Europese Hof van Justitie reikt in twee arresten van 9 maart 2021 criteria aan om de arbeidsrechtelijke behandeli...

Read more

Regels voor het sociaal overleg: nu vast te leggen voor vier jaar goede werking
14/12/2020

Na de sociale verkiezingen zal een nieuwe Ondernemingsraad (OR) en/of een nieuw Comité voor Preventie en Beschermin...

Read more

Back to work: HR measures for the private sector during the coronavirus crisis
07/05/2020

The impact of COVID-19 on the workforce is massive and presents a major challenge in terms of social law. Companies can gr...

Read more

Jobs Deal and draft 2019–2020 IPA (partially) implemented: some measures that employers should ...
04/07/2019

A significant number of employment measures affecting employers were adopted in the final weeks of the last legislative pe...

Read more

Lastest articles by Ms. Eleni De Becker

Lastest articles by Mr. Sam De Voogt

LexGO Network