Wet wendbaar en werkbaar werk: "duidelijk of zijn er nog vragen?"
20/03/2017

Met de publicatie van de Wet betreffende wendbaar en werkbaar werk op 15 maart 2017, werd het arbeidsrecht op een aantal punten retroactief sinds 1 februari 2017 gewijzigd. Deze wet beoogt een versoepeling van bepaalde arbeidsduurregelingen en zou een meer flexibele bedrijfsvoering, alsook een beter evenwicht tussen werk en privé mogelijk moeten maken. Twee van de meest opvallende nieuwigheden zijn het systeem van occasioneel telewerken en de mogelijkheid tot het presteren van vrijwillige overuren. Aan de hand van 20 vragen en antwoorden kadert Van Olmen & Wynant alvast deze twee wetswijzigingen voor u.

Link naar de 20 vragen en antwoorden.

Related : Van Olmen & Wynant


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

A nosy employee is not necessarily a hacker: where to draw the line?
27/03/2017

The digitisation of our society challenges our natural curiosity – it has never been easier to access information. W...

A nosy employee is not necessarily a hacker: where to draw the line? Read more

De hoofddoekarresten
23/03/2017

In dit artikel vindt u een tabel die een schematisch overzicht geeft van de meest voorkomende (al dan niet aanvaarde) rech...

De hoofddoekarresten Read more

Werkgevers kunnen het dragen van religieuze symbolen verbieden
15/03/2017

Op 14 maart heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) twee langverwachte arresten geveld in verband met het ve...

Read more

Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk goedgekeurd in de Kamer – overzicht van de overige maatregelen
09/03/2017

Op 5 januari 2017 werd het wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk in de Kamer ingediend. Dit wetsontwerp werd op 23 februar...

Read more

LexGO Network