Wat is het thuiswerkalarm?
09/11/2018

Nu de winter voor de deur staat, kunnen ondernemingen overeenkomsten met hun werknemers sluiten teneinde telewerk toe te laten bij code oranje of rood wegens risico op gladde wegen.

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van maart 2017 heeft een wettelijk kader voor occasioneel telewerk voorzien dat de rechten en plichten van werknemer en werkgever bepaalt.

Ter herinnering: occasioneel telewerk is een vorm van uitvoering van het werk waarbij werkzaamheden incidenteel en niet op regelmatige basis buiten de bedrijfslocatie worden uitgevoerd en dit om persoonlijke redenen of in geval van overmacht (bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden).

Het is op deze basis dat het thuiswerkalarm kan worden ingevoerd. Nu de temperatuur daalt, is dit het geschikte ogenblik om deze mogelijkheid inzake arbeidsorganisatie te evalueren.

Waarvoor dient het thuiswerkalarm?

In de winter kan de verkeersellende bij moeilijke weersomstandigheden groot zijn. Het thuiswerkalarm is een oplossing om het risico op ongevallen en files te beperken. Het doel ervan is de werknemers ertoe aan te zetten hun voertuig niet te gebruiken en dit automatisch in geval van alarm.  

Wanneer wordt het afgekondigd?

Het KMI beschikt over een waarschuwingssysteem waarmee, in geval van risico op gevaarlijke weersomstandigheden, verwittigingen worden uitgestuurd via verschillende kanalen (website van het KMI, radio, …). Dit gebeurt aan de hand van kleurencodes per provincie (of regio), gaande van geel tot rood.   

Zo zal dit waarschuwingssysteem van het KMI bij code oranje of rood wegens risico op gladheid ook  een thuiswerkalarm in gang zetten waarbij aan werknemers wordt gevraagd om zoveel mogelijk gebruik te maken van thuiswerk. Indien voorzien in de onderneming, kan de procedure inzake  thuiswerkalarm ook automatisch worden opgestart. Aangezien weersomstandigheden soms vrij snel kunnen veranderen, is het raadzaam om pas de dag zelf hierover te beslissen op basis van de waarschuwing van 6 uur 's morgens.

Hoe dit organiseren in de onderneming?

Een essentieel element van telewerk is de toestemming van de werkgever. Het is namelijk geen absoluut recht van de werknemer. Als de werkgever weigert in te gaan op de vraag van de werknemer, dan moet hij dit schriftelijk rechtvaardigen.

Het doel van het thuiswerkalarm is net te vermijden dat werknemers individueel een aanvraag moeten indienen bij hun werkgever. Met andere woorden: indien voorzien in de onderneming, zou de procedure inzake thuiswerkalarm automatisch moeten kunnen worden opgestart.

Minister Peeters moedigt de werkgevers dan ook aan om op ondernemingsvlak een specifiek beleid rond occasioneel telewerk uit te werken waarbij werknemers de stilzwijgende toestemming krijgen om thuis te werken zodra het thuiswerkalarm werd afgekondigd.

Op juridisch vlak moet de werkgever de uitvoeringsmodaliteiten van deze mogelijkheid bij ondernemings-cao of in zijn arbeidsreglement vastleggen.

Op praktisch vlak moet er een doordacht beleid inzake telewerk worden opgezet. Bij de invoering van   occasioneel telewerk moet immers vooraf voldoende aandacht worden besteed aan de technische mogelijkheden (apparatuur, software, capaciteit ICT-systeem, …) waarover de onderneming beschikt.

Men moet ook bepalen voor welke regio’s de waarschuwingen in aanmerking worden genomen (bv.  de regio waar de onderneming gevestigd is en/of de regio waar de werknemers wonen, …), de wijze  waarop de werknemers zullen worden verwittigd, de regels inzake bereikbaarheid van de werknemers en de onderneming, oplossingen voor werknemers die niet over de nodige apparatuur beschikken om van thuis uit te werken, …

Klanten van GROUP S - Sociaal secretariaat vzw kunnen via hun payroll advisor een model van overeenkomst voor occasioneel telewerk en een model van kader voor occasioneel telewerk bekomen.

 

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

 

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Ontslag werknemer die moeilijk communiceert met collega's, ook zonder fout niet kennelijk onredelijk
09/11/2018

De situatie komt vaak voor: een werknemer slaagt er niet in goede contacten op te bouwen met zijn collega’s en wat m...

Read more

Licenciement abusif: deux arrêts intéressants de la Cour de cassation
06/11/2018

Cela fait maintenant plus de quatre ans que l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 concernant le licenciement abus...

Read more

Clause d’écolage : un régime assoupli pour la formation des métiers en pénurie
06/11/2018

De nombreux employeurs éprouvent des difficultés dans la recherche de travailleurs qualifiés, suscept...

Clause d’écolage : un régime assoupli pour la formation des métiers en pénurie Read more

In toeristische centra mag een werknemer voortaan 39 zondagen werken
02/11/2018

Voortaan mogen werknemers in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra ’s zondags tewerkgesteld worden in ...

Read more

LexGO Network