Sociale verkiezingen: de wet tot regeling van de opschorting van de procedure is gestemd (UPDATE)
19/05/2020

De wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen ingevolge de coronavirus pandemie werd goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De wet heeft een verantwoorde retroactieve werking vanaf 17 maart 2020 en zoals we eerder hebben aangekondigd wordt de verkiezingsprocedure geschorst vanaf dag X + 36.

Sinds de beslissing van 17 maart 2020 van de sociale partners binnen de Groep van Tien, werd er reeds ruim gecommuniceerd over de opschorting en haar gevolgen. Met de goedkeuring van deze wet komt er nu ook officieel een einde aan de onzekerheid over de lopende verkiezingsprocedures en de invloed van de maatregelen genomen in het kader van de Corona-crisis.

De wettekst betreft een omzetting van het advies nr. 2.160 van 24 maart 2020 van de Nationale Arbeidsraad. Dit advies vormt de neerslag van de consensus die de sociale partners sloten over de tijdelijke opschorting van de lopende sociale verkiezingsprocedure vanaf dag X + 36, en de gevolgen ervan.

De principes weerhouden in het advies en omgezet bij wet zijn het onderwerp geweest van een vorige sociale actualiteit : Uitstel van de sociale verkiezingen: advies van de Nationale Arbeidsraad van 24 maart 2020.

 

Bron :

- Wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, BS, 13 mei 2020.

 

Valentin BROQUET - Legal Advisor

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

New rules on the posting of workers
02/06/2020

As a result of the revised Posted Workers Directive, EU Member States are obliged to amend their posting rules before 30 J...

New rules on the posting of workers Read more

Mag u uw werknemer ondervragen over zijn gezondheidstoestand en zijn identiteit bekend maken als ...
02/06/2020

Om besmettingen in uw onderneming te voorkomen, wil u uw werknemersvragen of ze besmet zijn en in voorkomend geval uw ande...

Mag u uw werknemer ondervragen over zijn gezondheidstoestand en zijn identiteit bekend maken als hij besmet is? Read more

COVID-19: The Latest HR Developments in Belgium
28/05/2020

COVID-19 continues to dominate the HR news. Recently, the Belgian government introduced some legislative changes, both to ...

COVID-19: The Latest HR Developments in Belgium Read more

Belastingvrije vrijwillige overuren essentiële sectoren & aanvullende vergoedingen SWT bij werkh...
27/05/2020

De reeds aangekondigde 120 bijkomende overuren in de kritische sectoren zullen een tijdelijk belastingvrijstelling geniete...

Belastingvrije vrijwillige overuren essentiële sectoren & aanvullende vergoedingen SWT bij werkhervatting, tijdelijke verhoging toegelaten studenteninkomsten (UPDATE) Read more

LexGO Network