Schorsing van de sociale verkiezingen omwille het coronavirus: wat zijn de gevolgen?
27/03/2020

Omwille het coronavirus wordt de procedure van de sociale verkiezingen vanaf X+36 geschorst en tot een onbepaalde datum uitgesteld.Wat zijn de gevolgen ?

De coronacrisis heeft de normale werking van vele ondernemingen ernstig verstoord. Ingevolge de grote fysieke afwezigheid van werknemers op de werkvloer worden de degelijke organisatie van sociale verkiezingen en de voortzetting van de lopende procedure onmogelijk.

In deze omstandigheden hebben de sociale partners een informele consensus bereikt over de collectieve schorsing van de procedure van de sociale verkiezingen. Ze zullen zich de komende dagen beraden over de praktische details en juridische gevolgen van deze schorsing.

De definitieve consensus wordt zo spoedig mogelijk bekrachtigd en verankerd in de regelgeving (regeling inzake bijzondere volmachten).

Concreet betekent de informele consensus over de schorsing van de verkiezingen vanaf vandaag het volgende:

  • de procedure wordt stilgelegd (bevroren) vanaf dag X+36, namelijk de dag na de uiterste datum voor indiening van de kandidatenlijsten bij de werkgevers door de vakorganisaties. De indiening van de kandidatenlijsten door de vakorganisaties (over het algemeen elektronisch via de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid) en van de ‘huislijsten’ met kandidaten-kaderleden (verzending per post van papieren lijsten) moet dus wel degelijk plaatshebben op dag X+35 (tussen 17 en 30 maart 2020). De werkgever kan op de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid dus kennisnemen van de kandidatenlijsten die op dag X+35 door de vakorganisaties werden ingediend.
  • de uitvoering van alle procedurestappen die na X+35 vallen, wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. De verkiezingen zullen bijgevolg niet plaatshebben tussen 11 en 24 mei 2020. Op de nader te bepalen datum (vermoedelijk na de zomer) zal de procedure worden hernomen vanaf dag X+36. De aanplakking van de kandidatenlijsten door de werkgever op dag X+40 moet nu dus niet plaatshebben: dag X+40 is tot nader order uitgesteld (alsook het vervolg van de procedure). Hetzelfde geldt voor de eventuele vaststelling van de stopzetting van de verkiezingen (in geval geen kandidatenlijsten worden ingediend): er kan nu geen beslissing worden genomen over de stopzetting van de verkiezingen.

Zodra er meer duidelijkheid is over de precieze gevolgen van de schorsing wordt u hiervan in kennis gesteld.

Bescherming van de kandidaten

Opgelet: in het kader van de wettelijk geregelde procedure die momenteel van kracht is, hebben de vakorganisaties tot dag X+76 (dag die tot een nader te bepalen datum is uitgesteld) de tijd om vervangingskandidaten voor te dragen. Volgens de huidige wettelijke bepalingen en onder voorbehoud van de wijziging ervan in de komende dagen wordt bijgevolg aangeraden om de occulte beschermingsperiode (van dag X-30 tot en met dag X+35) ruim te interpreteren en niemand te ontslaan tot dag X+76. Het is op deze datum dat de laatste wijzigingen aan de kandidatenlijsten kunnen worden aangebracht en de werkgever met zekerheid weet welke werknemers niet op de kandidatenlijsten staan.

Als de werkgever tijdens de occulte beschermingsperiode een werknemer ontslaat die buiten zijn medeweten zijn kandidatuur heeft gesteld, dan kan deze werknemer zijn re-integratie in de onderneming vragen.

Indien daarentegen op X+35 geen enkele kandidatenlijst werd ingediend dan stopt de occulte beschermingsperiode en is geen enkele werknemer meer beschermd tegen ontslag in de hoedanigheid van kandidaat.

Florence Wairy - Senior legal consultant

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Werken en niet kunnen of mogen werken in tijden van corona
27/03/2020

De maatregelen met betrekking tot de corona-crisis veranderen voortdurend. Daarom hebben wij het schema dat u wegwijs maak...

Werken en niet kunnen of mogen werken in tijden van corona Read more

Coronvirus: vereenvoudigde procedure ingeval van tijdelijke werkloosheid te wijten aan het corona...
24/03/2020

Alle gevallen van tijdelijke werkloosheid aangevraagd in de periode van 13 maart tot 5 april 2020 te wijten aan het corona...

Coronvirus: vereenvoudigde procedure ingeval van tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus! Read more

Tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus
24/03/2020

De Regering heeft besloten om de procedure voor tijdelijke werkloosheid te openen voor alle situaties die met het coronavi...

Tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus Read more

De impact van het coronavirus op de aan- of afwezigheid van het lokaal overheidspersoneel
19/03/2020

Nog geen twee maanden geleden leek het Covid-19 virus, beter bekend als het “coronavirus”, een ver-van-ons-bed...

De impact van het coronavirus op de aan- of afwezigheid van het lokaal overheidspersoneel Read more

LexGO Network