Regering legt loonnorm voor 2021-2022 vast op 0,4%
13/08/2021

Nadat de sociale partners zelf geen akkoord konden bereiken over de maximale marge van de loonkostenevolutie voor de jaren 2021-2022, heeft de regering bij Koninklijk Besluit van 30 juli 2021 beslist dat deze maximale marge – de zogenaamde loonnorm – voor de jaren 2021-2022 gemiddeld maximum 0,4% bedraagt.

De door dit percentage uitgedrukte loonnorm bepaalt in welke mate de gemiddelde loonkost van een onderneming gedurende een periode van twee jaar mag stijgen en is erop gericht de internationale concurrentiepositie van België ten opzichte van de buurlanden te vrijwaren.

Met het Koninklijk Besluit van 30 juli 2021 bevestigde de regering het door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven voorgestelde percentage van 0,4% voor de jaren 2021-2022. Concreet betekent dit dat de gemiddelde loonkost binnen een onderneming in de jaren 2021-2022 met 0,4% mag stijgen. Individuele loonsverhogingen zijn dus nog steeds mogelijk, zolang de gemiddelde loonkost binnen de onderneming maximum 0,4% stijgt. Ook loonstijgingen ten gevolge van indexeringen en baremieke verhogingen worden niet gevat door de maximale marge van 0,4%.

Ondernemingen die deze loonnorm niet respecteren kunnen (althans in theorie) gesanctioneerd worden met administratieve sancties. Daarnaast kunnen overeenkomsten die met deze loonnorm strijdige loonsverhogingen bevatten nietig worden verklaard door de rechtbank. Ondernemingen doen er bijgevolg goed aan de evolutie van hun loonkost voor de jaren 2021-2022 op te volgen. Nochtans  stellen wij in de praktijk vast dat er geen prioriteit is om eventuele inbreuken te bestraffen. Eén van de redenen daarvoor is dat het zeer moeilijk is om een inbreuk vast te stellen.

Related : Lydian ( Mr. Alexander Vandenbergen ,  Mr. Jan Hofkens )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Alexander Vandenbergen Mr. Alexander Vandenbergen
Partner
[email protected]
Mr. Jan Hofkens Mr. Jan Hofkens
Partner
[email protected]

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination
06/05/2022

Le législateur vient d’adopter une loi modifiant les pouvoirs de l’inspection sociale en matière...

« Mystery calls » : l’inspection sociale mieux armée pour lutter contre la discrimination Read more

Transfer of undertakings and pre-pack – CJEU’s nuanced approach
05/05/2022

On 28 April 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a judgement regarding the application of the wo...

Read more

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart
11/04/2022

While necessary to cope with the developments, trends or other events that irremediably impact the life of a business, mod...

Internal staff reorganization – What you need to know before modifying your organizational chart Read more

Back to the (pre-pandemic) future ... but not for employers? Inbox
08/04/2022

Even though telework is no longer mandatory or recommended and almost all Covid-19 prevention measures in shops, restauran...

Read more

Lastest articles by Mr. Alexander Vandenbergen

Ramadan: moet een werkgever zijn hr aanpassen?
04/04/2022

Dit jaar valt de Ramadan tussen 2 april en 1 mei en wordt traditioneel afgesloten met het Suikerfeest, een periode van bez...

Read more

Akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
15/02/2022

Vorige nacht bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal. Doelstelling nummer één is meer werkgeleg...

Read more

Nieuw gunstregime voor expats in België
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel vo...

Read more

Verplicht telethuiswerk: to do’s voor werkgevers
23/11/2021

Zoals reeds aangekondigd in onze eerdere e-flash is telethuiswerk opnieuw verplicht voor alle personeelsleden (o...

Read more

Lastest articles by Mr. Jan Hofkens

Ramadan: moet een werkgever zijn hr aanpassen?
04/04/2022

Dit jaar valt de Ramadan tussen 2 april en 1 mei en wordt traditioneel afgesloten met het Suikerfeest, een periode van bez...

Read more

Akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
15/02/2022

Vorige nacht bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal. Doelstelling nummer één is meer werkgeleg...

Read more

Nieuw gunstregime voor expats in België
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel vo...

Read more

Klokkenluidersregelingen: stand van zaken
17/12/2021

D'ici demain, 17 décembre 2021, la Directive EU sur les lanceurs d'alerte n° 2019/1937 du 23 octobre 20...

Read more

LexGO Network