Regels voor het sociaal overleg: nu vast te leggen voor vier jaar goede werking
14/12/2020

Na de sociale verkiezingen zal een nieuwe Ondernemingsraad (OR) en/of een nieuw Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplek (CPBW) worden samengesteld. Hoe kunt u de leiding over die organen nemen en zorgen voor een goede werking ervan? De installatievergadering en het huishoudelijk reglement van deze organen bepalen het kader voor het sociaal overleg in uw onderneming voor de komende vier jaar. Om een toekomstbestendige regeling vast te leggen is een grondige voorbereiding noodzakelijk, mede op basis van een evaluatie van de werking tijdens de voorbije periode. 

De installatievergadering: een nieuwe start

Wanneer? De installatievergadering van de OR en/of het CPBW moet worden gehouden binnen 30 dagen na het verstrijken van de termijn voor het instellen van een bezwaar tegen de uitslag van de sociale verkiezingen (ten laatste Y + 45). In geval van een procedure bedraagt deze termijn dertig dagen vanaf de definitieve rechterlijke beslissing tot geldigverklaring van de verkiezingen. Als er na de vorige sociale verkiezingen reeds een OR en/of CPBW was opgericht in uw onderneming, wordt deze installatievergadering vaak georganiseerd binnen een kortere termijn bepaald in het (oude) huishoudelijk reglement. Houd er rekening mee dat de regelingen voor het stemmen per post die werden getroffen om de gevolgen van de Covid-19-pandemie op te vangen, een beperkte impact kunnen hebben op de termijnen.

Welke punten staan er op de agenda? De voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de plaatsvervangende secretaris worden aangewezen. Het huishoudelijk reglement wordt vastgelegd.

De basisinformatie is nog niet aan de orde op de installatievergadering. Deze informatie moet binnen twee maanden na de (her)verkiezing aan de OR/CPBW worden medegedeeld. Hiervoor moet u ten minste vijftien dagen en ten hoogste twee maanden na deze mededeling een bijzondere vergadering bijeenroepen.

Het huishoudelijk reglement: een hulpmiddel voor efficiënt sociaal overleg

Het huishoudelijk reglement moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten, zoals de regels voor het verloop van de vergaderingen (voor een volledige lijst: de OR en het CPBW). Kijk zeker eerst na of er in het paritair comité een model bestaat dat als basis moet dienen.

Maar zelfs over bepaalde facultatieve elementen is het wijs om er afspraken over te maken in het huishoudelijk reglement. Het aanwezigheids- en/of beslissingsquorum is bij uitstek zo’n belangrijk punt. Afspraken op dit punt zullen u toelaten om een patstelling te voorkomen want unanimiteit is de regel, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

Gouden tip: ga goed van start voor vier jaar goede werking

Een goed beheer van de agenda, van het verloop en de inhoud van de vergaderingen en van de informatie aan het personeel helpt om valkuilen te vermijden en de controle te behouden, en draagt zo bij aan een duurzaam sociaal partnerschap.

Neem nu de tijd om na te denken over het sociaal overleg en om de werking van de OR en/of het CPBW in de afgelopen vier jaar te evalueren, en stel met de nodige aandacht een nieuw huishoudelijk reglement op maat op voor de nieuwe OR en/of het CPBW.

U kan rekenen op onze ervaring om u te helpen bij deze denk- en schrijfoefening.

Related : Eubelius ( Mrs. Liesbet Vandenplas ,  Mr. Sacha Henet )

[+ http://www.eubelius.be]

Mrs. Liesbet Vandenplas Mrs. Liesbet Vandenplas
Counsel
[email protected]
Mr. Sacha Henet Mr. Sacha Henet
Lawyer
[email protected]

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Wachtdiensten: arbeidstijd of rusttijd?
07/05/2021

Het Europese Hof van Justitie reikt in twee arresten van 9 maart 2021 criteria aan om de arbeidsrechtelijke behandeli...

Read more

Whistleblowing – A Guide to Compliance: Part 3
04/05/2021

 A Guide to Compliance is intended to provide companies with a practical guide to help them comply with their ob...

Whistleblowing – A Guide to Compliance: Part 3 Read more

Kunt gij niet een uur met mij waken? Wachttijd is arbeidstijd of rusttijd
30/04/2021

De uitoefening van bepaalde beroepsactiviteiten bestaat soms voor een groot deel uit wachten, bv. voor advocaten die hun b...

Read more

Verplichte vaccinatie op de werkvloer: vandaag gewogen en te licht bevonden
22/04/2021

Als algemeen principe geldt dat elke burger de vrije keuze heeft om zich al dan niet te laten vaccineren. In België w...

Verplichte vaccinatie op de werkvloer: vandaag gewogen en te licht bevonden Read more

Lastest articles by Mrs. Liesbet Vandenplas

Wachtdiensten: arbeidstijd of rusttijd?
07/05/2021

Het Europese Hof van Justitie reikt in twee arresten van 9 maart 2021 criteria aan om de arbeidsrechtelijke behandeli...

Read more

Brexit en tewerkstelling: impact or not? That’s the question!
15/02/2021

Door de Brexit kwam op 1 januari 2021 ook een einde aan het vrij verkeer van werknemers tussen de EU en het Verenigd Konin...

Read more

Back to work: HR measures for the private sector during the coronavirus crisis
07/05/2020

The impact of COVID-19 on the workforce is massive and presents a major challenge in terms of social law. Companies can gr...

Read more

Jobs Deal and draft 2019–2020 IPA (partially) implemented: some measures that employers should ...
04/07/2019

A significant number of employment measures affecting employers were adopted in the final weeks of the last legislative pe...

Read more

Lastest articles by Mr. Sacha Henet

LexGO Network