LexGo

Nog maar eens: dringende reden en vroegere feiten
08/06/2018

Het hieronder vermelde arrest van het Hof van Cassatie is al een paar maanden oud, maar het blijkt niet te zijn gepubliceerd op de website van het Hof, noch in een of ander tijdschrift. 

Toch is het niet zonder belang. 

Dat bij een ontslag wegens dringende reden feiten mogen worden in acht genomen die dagtekenen van langer dan drie werkdagen na de kennisneming van de eigenlijke dringende reden, staat al heel lang vast. Het Hof herhaalt in het voornoemde arrest nog eens dat vroegere feiten een verduidelijking kunnen vormen van de grief die als dringende reden wordt aangevoerd. 

Het Hof bevestigt ook nog eens dat de rechter bij de beoordeling van de motieven aangevoerd tot staving van het ontslag (het arrest spreekt van “de opzegging” maar dat zal wel een lapsus zijn) ook feiten in overweging mag nemen die niet vermeld zijn in de ontslagbrief wanneer ze van aard zijn een licht te werpen op de ernst van het ingeroepen motief. Het arrest zegt niet dat de rechter dat ook moet doen, hoewel dat het geval is, maar het aspect “mogen” of “moeten” was niet aan de orde in de zaak waarin het Hof zich uitsprak. 

Het Hof van Cassatie voegt daar uitdrukkelijk aan toe dat “feiten die met de [eigenlijke ontslag]reden niets te maken hebben” ook bij de beoordeling mogen worden betrokken. Ook dat is een bevestiging van oudere rechtspraak van het Hof (Cass. 21 mei 1990, A.R. nr. 8847, Arr.Cass. 1989-90, 1201; zie ook Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-18, nr. 4271).


Auteur: Willy van Eeckhoutte

Bron: Cass. 12 februari 2018, S.17.0030.N

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mr. Willy Van Eeckhoutte )

Mr. Willy Van Eeckhoutte Mr. Willy Van Eeckhoutte
Advocaat-Venoot
willy.vaneeckhoutte@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Wanneer moet een werkgever outplacement aanbieden aan een 45-plusser?
14/12/2018

Weldra zal een werkgever geen outplacement meer moeten aanbieden aan een 45-plusser die niet beschikbaar moet zijn voor de...

Read more

Verhoging van de fiscale vrijgestelde bedragen voor geschenken aan werknemers
14/12/2018

Het fiscale vrijgestelde bedrag van een reeks geschenken die de werkgever in bepaalde omstandigheden kan aanbieden, is off...

Verhoging van de fiscale vrijgestelde bedragen voor geschenken aan werknemers Read more

Quelques questions auxquelles il convient d’être attentif quand vous avez recours à une CCT d’ent...
10/12/2018

Afin que votre CCT d’entreprise soit valable, il estindispensable qu’elle contienne toutes les mentions obliga...

Read more

De werkgever zal vanaf 1 december 2018 in meer gevallen outplacement moeten aanbieden
10/12/2018

De werkgever moet aan werknemers die niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt enkel outplacement aanbieden a...

De werkgever zal vanaf 1 december 2018 in meer gevallen outplacement moeten aanbieden Read more

Lastest articles by Mr. Willy Van Eeckhoutte

Voordelen in natura fiscaal waarderen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding mag
15/11/2018

Bij de bepaling van het loon dat dient als basis voor de berekening van de opzeggingsvergoeding is de regel...

Read more

Ontslag werknemer die moeilijk communiceert met collega's, ook zonder fout niet kennelijk onredelijk
09/11/2018

De situatie komt vaak voor: een werknemer slaagt er niet in goede contacten op te bouwen met zijn collega’s en wat m...

Read more

Overeenkomsten over opzeggingstermijnen gesloten vóór 1 januari 2014 blijven soms geldig
19/10/2018

De Wet Eenheidsstatuut bracht verandering in de berekening van de opzegtermijnen: voor werknemers die in dienst traden van...

Read more

Het “ontslagverbod” bij overdracht van onderneming
14/09/2018

Een overdracht van onderneming vormt op zichzelf voor de overdrager of de verkrijger geen reden tot ontslag. Maar dat &ldq...

Read more

LexGO Network