Nog maar eens: dringende reden en vroegere feiten
08/06/2018

Het hieronder vermelde arrest van het Hof van Cassatie is al een paar maanden oud, maar het blijkt niet te zijn gepubliceerd op de website van het Hof, noch in een of ander tijdschrift. 

Toch is het niet zonder belang. 

Dat bij een ontslag wegens dringende reden feiten mogen worden in acht genomen die dagtekenen van langer dan drie werkdagen na de kennisneming van de eigenlijke dringende reden, staat al heel lang vast. Het Hof herhaalt in het voornoemde arrest nog eens dat vroegere feiten een verduidelijking kunnen vormen van de grief die als dringende reden wordt aangevoerd. 

Het Hof bevestigt ook nog eens dat de rechter bij de beoordeling van de motieven aangevoerd tot staving van het ontslag (het arrest spreekt van “de opzegging” maar dat zal wel een lapsus zijn) ook feiten in overweging mag nemen die niet vermeld zijn in de ontslagbrief wanneer ze van aard zijn een licht te werpen op de ernst van het ingeroepen motief. Het arrest zegt niet dat de rechter dat ook moet doen, hoewel dat het geval is, maar het aspect “mogen” of “moeten” was niet aan de orde in de zaak waarin het Hof zich uitsprak. 

Het Hof van Cassatie voegt daar uitdrukkelijk aan toe dat “feiten die met de [eigenlijke ontslag]reden niets te maken hebben” ook bij de beoordeling mogen worden betrokken. Ook dat is een bevestiging van oudere rechtspraak van het Hof (Cass. 21 mei 1990, A.R. nr. 8847, Arr.Cass. 1989-90, 1201; zie ook Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-18, nr. 4271).


Auteur: Willy van Eeckhoutte

Bron: Cass. 12 februari 2018, S.17.0030.N

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mr. Willy Van Eeckhoutte )

Mr. Willy Van Eeckhoutte Mr. Willy Van Eeckhoutte
Advocaat-Venoot
willy.vaneeckhoutte@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Het gebruik van sociale media verbieden of beperken met het arbeidsreglement?
18/06/2018

Sociale netwerken zijn onvermijdelijke communicatietools geworden voor professionals en particulieren. De intrede van deze...

Het gebruik van sociale media verbieden of beperken met het arbeidsreglement? Read more

Nieuwe regels voor camera’s
06/06/2018

Sinds 25 mei 2018 is niet alleen de GDPR in werking getreden, maar zijn er ook aanpassingen gebeurd aan de regelgeving ron...

Nieuwe regels voor camera’s Read more

Le droit à la déconnexion des travailleurs… un concept « sur mesure »
02/06/2018

Depuis le 9 avril 2018, le législateur belge a décidé d’imposer aux employeurs du sec...

Read more

Een ongepaste SMS naar een klant kan een ontslag om dringende reden rechtvaardigen
24/05/2018

In een vonnis van 28 maart 2018 heeft de arbeidsrechtbank van Luik het ontslag om dringende reden erkend van een callcente...

Een ongepaste SMS naar een klant kan een ontslag om dringende reden rechtvaardigen Read more

Lastest articles by Mr. Willy Van Eeckhoutte

Aan de dringende reden tot ontslag voorafgaande feiten
18/05/2018

Het cassatiearrest dat we in deze commentaar bekijken, is een goede aanleiding om nog eens op een rijtje te zetten hoe de ...

Read more

Ongeldig concurrentiebeding en het vermoeden van aanbreng van cliënteel
04/05/2018

De wet bepaalt dat een concurrentiebeding dat voorkomt in de arbeidsovereenkomst van een handelsvertegenwoordiger, een ver...

Read more

Eerst horen, dan pas ontslaan
06/03/2018

Volgens het Hof van Cassatie moet de Arbeidsovereenkomstenwet zo worden geïnterpreteerd dat hij z...

Read more

Het (bijna) absolute recht op vakantie
01/12/2017

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vroeger al in verschillende arresten duidelijk gemaakt dat een werknemer d...

Read more

LexGO Network