Nog maar eens: dringende reden en vroegere feiten
08/06/2018

Het hieronder vermelde arrest van het Hof van Cassatie is al een paar maanden oud, maar het blijkt niet te zijn gepubliceerd op de website van het Hof, noch in een of ander tijdschrift. 

Toch is het niet zonder belang. 

Dat bij een ontslag wegens dringende reden feiten mogen worden in acht genomen die dagtekenen van langer dan drie werkdagen na de kennisneming van de eigenlijke dringende reden, staat al heel lang vast. Het Hof herhaalt in het voornoemde arrest nog eens dat vroegere feiten een verduidelijking kunnen vormen van de grief die als dringende reden wordt aangevoerd. 

Het Hof bevestigt ook nog eens dat de rechter bij de beoordeling van de motieven aangevoerd tot staving van het ontslag (het arrest spreekt van “de opzegging” maar dat zal wel een lapsus zijn) ook feiten in overweging mag nemen die niet vermeld zijn in de ontslagbrief wanneer ze van aard zijn een licht te werpen op de ernst van het ingeroepen motief. Het arrest zegt niet dat de rechter dat ook moet doen, hoewel dat het geval is, maar het aspect “mogen” of “moeten” was niet aan de orde in de zaak waarin het Hof zich uitsprak. 

Het Hof van Cassatie voegt daar uitdrukkelijk aan toe dat “feiten die met de [eigenlijke ontslag]reden niets te maken hebben” ook bij de beoordeling mogen worden betrokken. Ook dat is een bevestiging van oudere rechtspraak van het Hof (Cass. 21 mei 1990, A.R. nr. 8847, Arr.Cass. 1989-90, 1201; zie ook Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2017-18, nr. 4271).


Auteur: Willy van Eeckhoutte

Bron: Cass. 12 februari 2018, S.17.0030.N

Related : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse ( Mr. Willy Van Eeckhoutte )

Mr. Willy Van Eeckhoutte Mr. Willy Van Eeckhoutte
Advocaat-Venoot
willy.vaneeckhoutte@bellaw.eu

Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Lokale verkiezingen op 14 oktober 2018: wat als uw werknemer die dag moet werken?
21/09/2018

Op zondag 14 oktober moet iedereen naar de stembus voor de gemeentelijke en provinciale verkiezingen. Werknemers die op 14...

Lokale verkiezingen op 14 oktober 2018: wat als uw werknemer die dag moet werken? Read more

Het “ontslagverbod” bij overdracht van onderneming
14/09/2018

Een overdracht van onderneming vormt op zichzelf voor de overdrager of de verkrijger geen reden tot ontslag. Maar dat &ldq...

Read more

Lachen, u wordt gefilmd !
12/09/2018

De werkgever die bewakingscamera's wenst te installeren, zal zich moeten houden aan de regels van de collectieve arbei...

Lachen, u wordt gefilmd ! Read more

Le permis unique pour les travailleurs d’origine étrangère
10/09/2018

La loi relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvent dans une situation particuli&eg...

Read more

Lastest articles by Mr. Willy Van Eeckhoutte

Het “ontslagverbod” bij overdracht van onderneming
14/09/2018

Een overdracht van onderneming vormt op zichzelf voor de overdrager of de verkrijger geen reden tot ontslag. Maar dat &ldq...

Read more

Aan de dringende reden tot ontslag voorafgaande feiten
18/05/2018

Het cassatiearrest dat we in deze commentaar bekijken, is een goede aanleiding om nog eens op een rijtje te zetten hoe de ...

Read more

Ongeldig concurrentiebeding en het vermoeden van aanbreng van cliënteel
04/05/2018

De wet bepaalt dat een concurrentiebeding dat voorkomt in de arbeidsovereenkomst van een handelsvertegenwoordiger, een ver...

Read more

Eerst horen, dan pas ontslaan
06/03/2018

Volgens het Hof van Cassatie moet de Arbeidsovereenkomstenwet zo worden geïnterpreteerd dat hij z...

Read more

LexGO Network