Mag u uw werknemer ondervragen over zijn gezondheidstoestand en zijn identiteit bekend maken als hij besmet is?
02/06/2020

Om besmettingen in uw onderneming te voorkomen, wil u uw werknemersvragen of ze besmet zijn en in voorkomend geval uw andere werknemers hiervan verwittigen. Mag u dit doen?

Als gevolg van het coronavirus bent u ertoe gehouden een zeker aantal preventieve maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus in uw onderneming tegen te gaan. Om iedere besmetting te voorkomen, wenst u in eerste instantie de zieke werknemers te kennen om vervolgens uw andere medewerkers die met de besmette werknemer in contact kwamen, te verwittigen.

Dit brengt evenwel de verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Bijgevolg moeten de bepalingen van de GDPR worden nageleefd. Wat betekent dit concreet?

Mag u informatie opvragen over de gezondheidstoestand van uw werknemer?

Nee.

In principe is het verboden om gezondheidsgegevens te verwerken.

De GDPR voorziet echter in een aantal uitzonderingen op dit principe, maar hiervan is er slechts één relevant in het kader van de arbeidsrelatie. De verwerking van gezondheidsgegevens is mogelijk als de betrokken persoon hierin uitdrukkelijk toestemt. Als werkgever kunt u de gezondheidsgegevens van uw werknemers bijgevolg enkel verwerken als ze hierin uitdrukkelijk hebben toegestemd.

Rekening houdend met de band van ondergeschiktheid die tussen werknemer en werkgever bestaat, is het niet evident om een geldige toestemming te bekomen. U moet er zich van vergewissen dat de werknemer u vrijwillig informatie over zijn gezondheidstoestand verstrekt, zonder te vrezen voor gevolgen als hij weigert dit te doen.

Hoe u hiervan vergewissen?

  • U legt aan de werknemer uit hoe zijn gegevens worden verwerkt.
  • U legt aan de werknemer uit dat deze gegevensverwerking tot doel heeft zijn belangen te beschermen.
  • U benadrukt het vertrouwelijke karakter van de verwerking.
  • U informeert de werknemer over de rechten die hem door de GDPR worden gewaarborgd.

Mag u de identiteit van besmette werknemers kenbaar maken?

Nee.

In principe mag u de naam van besmette werknemers niet kenbaar maken.

Om verspreiding van het virus te voorkomen, kunt u uw werknemers wel informeren over het feit dat een van hun collega’s werd besmet zonder daarbij de naam van de betrokken persoon kenbaar te maken.

Bovendien kunt u de identiteit van de besmette werknemer meedelen aan de arbeidsarts.

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

 

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Mag u een werknemer ontslaan omdat hij weigert een mondmasker te dragen?
18/11/2020

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft het ontslag om dringende reden van een werknemer die weigert een mondmasker te dragen o...

Mag u een werknemer ontslaan omdat hij weigert een mondmasker te dragen? Read more

Attention points for retail sector employers considering dismissing employees for economic or tec...
18/11/2020

As the retail sector is one of the sectors most affected by the Covid-19 pandemic, employers within it might be considerin...

Read more

New Belgian DPA decision: employee consent sometimes works
18/11/2020

Yes, employee consent is possible in certain circumstances – but do not assume old processing activities fully compl...

Read more

Do not forget these employment obligations in December 2020!
17/11/2020

The end of the year is getting closer. To make sure you can start the new year without worrying, we will guide you through...

Read more

LexGO Network