Mag u een werknemer ontslaan omdat hij weigert een mondmasker te dragen?
18/11/2020

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft het ontslag om dringende reden van een werknemer die weigert een mondmasker te dragen op zijn arbeidsplaats bekrachtigd.

Principe

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid in de onderneming. U moet dan ook de nodige maatregelen nemen om het risico op besmetting door het coronavirus maximaal te beperken voor uw werknemers. Daarom is het sterk aangeraden om contact op te nemen met uw preventieadviseur-arbeidsarts die u zal begeleiden bij de invoering van relevante maatregelen (uitrusting voor individuele bescherming, organisatie van pauzes, ...) waarbij met name social distancing kan worden nageleefd. U moet in het bijzonder toezien op de naleving van de gezondheidsmaatregelen vermeld in de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.  

Deze richtlijnen moeten uiteraard worden meegedeeld aan de werknemers die ze moeten in acht nemen. Als bijgevolg blijkt dat het dragen van een mondmasker in uw onderneming nodig is omdat naleving van de veiligheidsafstand moeilijk is, dan zijn de werknemers verplicht een mondmasker te dragen. Als een werknemer zich niet houdt aan de instructies die hem werden meegedeeld, kunt u hem een waarschuwing geven.

Maar hoe zit het met de dringende reden?

De gezondheidscrisis heeft aanleiding gegeven tot nooit geziene situaties. Zo had het Arbeidshof van Antwerpen onlangs de gelegenheid om zich uit te spreken over de geldigheid van een ontslag om dringende reden van een werknemer die weigerde een mondmasker te dragen.

De feiten

In een vleesverwerkende fabriek waren de werknemers verplicht een mondmasker te dragen omdat de veiligheidsafstand moeilijk kon worden bewaard. Een werknemer die zich bovendien kandidaat had gesteld voor de sociale verkiezingen weigerde deze verplichting na te komen. De werkgever heeft aan de arbeidsrechtbank gevraagd om deze feiten als dringende reden te erkennen.  

Beslissing van het Arbeidshof

Rekening houdend met de gezondheidscontext was het Arbeidshof van oordeel dat de weigering om een mondmasker te dragen onaanvaardbaar was. De werknemer moet zich onthouden van elk gedrag dat zijn veiligheid en die van zijn collega's kan schaden. Door te weigeren een mondmasker te dragen, heeft hij de andere werknemers van de onderneming blootgesteld aan een besmettingsrisico. Een dergelijk gedrag is des te minder duldbaar voor een werknemer die kandidaat is voor het CPBW.

Samengevat

Als het dragen van een mondmasker in de onderneming verplicht is, moeten uw werknemers zich hieraan houden. De weigering om een masker te dragen kan een dringende reden zijn. Het is sterk aangeraden deze kwesties vooraf te regelen via ondernemingsakkoorden of via een personeelsmededeling in die zin. In ieder geval is het van fundamenteel belang dat de verplichting om een mondmasker te dragen duidelijk en nauwkeurig is.

 

Bron

Arbeidshof van Antwerpen, afdeling Hasselt, 8 juli 2020.

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

 

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

CSSF circular on governance and security requirements for teleworking
13/04/2021

On 9 April 2021, the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the « CSSF »), the L...

CSSF circular on governance and security requirements for teleworking Read more

Do's and Don'ts for employers regarding COVID-19 vaccintation
13/04/2021

The Belgian government’s vaccination campaign is finally coming up-to-speed. Employers are also eager to rapidly hav...

Read more

Can employers ban the wearing of a headscarf?
12/04/2021

A neutral dress code does not constitute direct discrimination, nor does it constitute indirect discrimination on the basi...

Can employers ban the wearing of a headscarf? Read more

Covid-19: New law grants vaccination leave to employees
12/04/2021

On 25 March 2021, the Federal Parliament passed a law introducing vaccination leave. Under this law, employees who wish to...

Covid-19: New law grants vaccination leave to employees Read more

LexGO Network