Een beknopte maar precieze ontslagmotivering voldoet aan de vereisten van CAO nr. 109
13/11/2019

1. De feiten 

Een werkgever deelt een werknemer per aangetekende brief zijn ontslag mee. In deze brief vermeldt de werkgever spontaan de volgende ontslagmotieven : "Reorganisatie van de dienst na het wegvallen van substantiële activiteiten". 

Enkele dagen later vraagt de werknemer aan de werkgever om hem toch de ontslagredenen mee te delen. De werkgever reageert niet. Hij is van mening dat hij de motiveringsplicht reeds is nagekomen, conform de CAO nr. 109. 

De werknemer stelt vervolgens een vordering in tot betaling van de in artikel 7 van CAO nr. 109 voorziene forfaitaire civielrechtelijke geldboete (twee weken loon), omdat de werkgever geen gevolg gegeven had aan de vraag om de ontslagmotieven mee te delen.

Tijdens de procedure verklaart de werkgever dat het ontslag gerechtvaardigd was door een reorganisatie van de projecten en de dienst, na het verlies van substantiële activiteiten binnen de afdeling waar de werknemer was tewerkgesteld.

 

2. Beslissing van de rechtbank 

Volgens de arbeidsrechtbank voldoet de spontane mededeling van de redenen voor het ontslag in de ontslagbrief aan de formele vereisten van de CAO nr. 109.

Hoewel beknopt, stelde de motivering de werknemer in staat om te beoordelen of het opportuun was zijn ontslag te betwisten en, indien nodig, het "kennelijk onredelijk" karakter ervan in te roepen. 

De rechtbank merkt verder op dat de werknemer de ontslagredenen niet ten gronde heeft betwist. Hieruit leidt de rechtbank af dat de werknemer vrede kon nemen met de ontslagbeslissing zoals die in de ontslagbrief was toegelicht. 

 

Te onthouden?

De ontslagredenen moeten volledig, begrijpelijk en concreet aan de werknemer worden meegedeeld. 

In bepaalde gevallen wordt een beknopte formele ontslagmotivering aanvaard, op voorwaarde dat dit de werknemer in staat stelt te beoordelen of het opportuun is om zijn ontslag aan te vechten. Het is uiteraard aangewezen om, in de mate van het mogelijke, een zo volledig mogelijke ontslagmotivering uit te werken.

 

Bron: Arbrb. Antwerpen, afdeling Mechelen, 28 mei 2019, A.R. 19/167/A, onuitgeg.

Related : Sotra Avocats Advocaten


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Social elections 2020 - Extended possibility of electronic voting
15/07/2020

Companies that did not decide to organise electronic voting in February 2020 will be given a second chance by the legislat...

Social elections 2020 - Extended possibility of electronic voting Read more

Terugkeer uit groen, oranje of rood: wat moet/kan ik doen als werkgever?
14/07/2020

Er zijn heel wat onduidelijkheden over wat werkgevers moeten of kunnen doen ten aanzien van werknemers die terugkomen uit ...

Read more

Impact of temporary unemployment due to COVID-19 on holiday entitlements and year-end premiums
14/07/2020

Now that the Council of Ministers extended the simplified procedure of temporary unemployment due to "COVID-19" ...

Read more

Coronavirus: wat met tijdelijke werkloosheid na 31 augustus?
13/07/2020

Les employeurs qui ne pourront plus recourir au chômage temporaire pour force majeure due au coronavirus devront se ...

Coronavirus: wat met tijdelijke werkloosheid na 31 augustus? Read more

LexGO Network