Bewakingscamera’s: de deadline van 25 mei 2020 nadert!
14/05/2020

Camera’s die personen vreemd aan de onderneming (derden) filmen, moeten bij de politie worden aangegeven. Voor camera’s die vóór 25 mei 2018 werden geïnstalleerd, moet de aangifte vóór 25 mei 2020 plaatsvinden.

In ons artikel “Lachen, u wordt gefilmd!” verduidelijkten we uit dat de installatie van bewakingscamera’s op de werkplek aan bepaalde voorwaarden en formaliteiten onderworpen is.

Waarom?

Aangezien camerabewaking een aantasting de privacy van werknemers kan impliceren, was een omkadering van de aanwending van deze apparaten vereist om een evenwicht te garanderen tussen dat fundamentele recht van de werknemer enerzijds en de uitoefening van het werkgeversgezag anderzijds.

Als u camera’s wenst te installeren, moet u dan ook houden aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers en de GDPR.

Aangifte bij de politie

Wanneer de geïnstalleerde camera’s eveneens derden filmen (bijvoorbeeld camera’s aan de kassa’s van een winkel, bankloketten, ...), moet u tevens de politie op de hoogte brengen.  

Sinds 25 mei 2018 kan men deze kennisgeving doen  met een voorafgaande aangifte via een      elektronisch loket (www.aangiftecamera.be). Voorheen moest de Privacycommissie worden geïnformeerd.

De deadline nadert!

Voor camera’s die vóór 25 mei 2018 werden geïnstalleerd voorzag de Gegevensbeschermingsautoriteit een overgangsperiode van twee jaar waarin de werkgevers hun situatie kunnen regulariseren en aangifte kunnen doen bij de politiediensten .  

Deze periode van twee jaar loopt weldra af. Waak er bijgevolg over dat deze formaliteit voor uw onderneming vóór 25 mei 2020 plaatsvindt!  

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

Related : Group S - Secrétariat Social Asbl

[+ http://www.groups.be]


Click here to see the ad(s)
All articles Labour law

Lastest articles Labour law

Mag u een werknemer ontslaan omdat hij weigert een mondmasker te dragen?
18/11/2020

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft het ontslag om dringende reden van een werknemer die weigert een mondmasker te dragen o...

Mag u een werknemer ontslaan omdat hij weigert een mondmasker te dragen? Read more

Attention points for retail sector employers considering dismissing employees for economic or tec...
18/11/2020

As the retail sector is one of the sectors most affected by the Covid-19 pandemic, employers within it might be considerin...

Read more

New Belgian DPA decision: employee consent sometimes works
18/11/2020

Yes, employee consent is possible in certain circumstances – but do not assume old processing activities fully compl...

Read more

Do not forget these employment obligations in December 2020!
17/11/2020

The end of the year is getting closer. To make sure you can start the new year without worrying, we will guide you through...

Read more

LexGO Network