LexGo

Tip 6: Bonussen en vakantiegeld: een vaak voorkomende verwarring
10/07/2018

Uw werknemer Jan heeft het hele jaar goed gepresteerd en kreeg vorig jaar een bonus van 2.000 EUR bruto. Jan komt echter aan u vragen of dit bedrag inclusief vakantiegeld is, of dat hij hier bovenop nog vakantiegeld zal krijgen. Stiekem zou hij namelijk héél graag een weekend naar Ibiza gaan en hij wil weten of hij nog een extraatje kan verwachten.

Werknemers zijn steeds gerechtigd op vakantiegeld op vast loon. Vakantiegeld moet echter ook worden gerekend op variabel loon.

Dit wordt als volgt berekend:

Een heikel punt daarbij is de communicatie aan de werknemers van het bonusbedrag. Indien het bedrag wordt meegedeeld als zijnde, “inclusief vakantiegeld”, loopt u het risico dat de betrokken werknemers alsnog het vakantiegeld op de variabele verloning kunnen eisen, bovenop het all-in bedrag dat reeds werd betaald. Om dit te vermijden, volstaat een eenvoudige herformulering, waarbij het bonusbedrag, verhoogd met het vakantiegeld, wordt meegedeeld.

Een andere oplossing is om het totaalbedrag van de bonus te verlagen, zodat er geen ‘bijkomende’ kost is door het verschuldigde vakantiegeld.

Om later onaangename verrassingen in uw budget te vermijden, is het belangrijk om op voorhand een weldoordachte keuze te maken tussen deze mogelijkheden.

 

TIP 6

Kernpunten

-  Hou het totaalbudget goed in het oog en beslis hoeveel u wilt toekennen.

-  Wees duidelijk in uw communicatie naar uw werknemers.

-  Besteed aandacht aan de formulering wanneer u een ‘all-in’ bedrag voorziet.

Related : Loyens & Loeff CVBA ( Mr. Kris De Schutter )

[+ http://www.loyensloeff.com]


Click here to see the ad(s)
All articles Compensation and Benefits

Lastest articles Compensation and Benefits

Nieuwe bedragen voor kostenvergoedingen voor verblijfskosten in België
22/11/2018

De vergoedingen voor verblijfkosten die een werkgever aan zijn personeelsleden voor dienstreizen in België toekent, z...

Nieuwe bedragen voor kostenvergoedingen voor verblijfskosten in België Read more

Eindejaarspremies : FAQ
16/11/2018

Het jaar 2018 loopt alweer stilaan ten einde... En "einde van het jaar" gaat samen met "premie"! Di...

Eindejaarspremies : FAQ Read more

De waarde van een gsm, smartphone, tablet of pc - de RSZ verduidelijkt
05/10/2018

Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het ter beschikking gestelde voordeel, dan wordt het forfaitair bedrag ve...

Read more

September is ending. Flexibility isn’t.
28/09/2018

The Belgian labour market is becoming more flexible every day. Working time, remuneration and organisational structure are...

Read more

Lastest articles by Mr. Kris De Schutter

September is ending. Flexibility isn’t.
28/09/2018

The Belgian labour market is becoming more flexible every day. Working time, remuneration and organisational structure are...

Read more

Important decision of the ECJ concerning seconded employees: ability to revoke the E101/ A1 certi...
13/02/2018

On the 6th of February 2018 the European Court of Justice (ECJ) delivered an important judgement concerning the socia...

Read more

Holiday accumulation – (no) news under the sun
07/02/2018

Holiday accumulation is the next step for employees to plan their career and work – life balance. Since these provis...

Read more

Guideline ruling commission on proportionate use of warrants
02/02/2018

Belgian ruling commission has just published rulings in which it made explicit in what circumstances the grant of warrants...

Read more

LexGO Network